Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty, zarządzenia, decyzje

Komunikaty

2019

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ankiet ilustrujących efekty działalności naukowej pracowników w roku 2018. 

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2019 z dnia 19 maja 2019 roku w sprawie konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2019, które zostaną zakończone i rozliczone do dnia 20.11.2019 r. 

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników naukowych (bez doktoratu, poniżej 35 roku życia) na Wydziale FAIS.
Załacznik 1
Załacznik 2

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyników postępowania konkursowego w ramach subwencji MNS 2019 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS. (po zalogowaniu)

2018

Komunikat nr 1/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2018.
Załącznik do Komunikatu nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS.
Załącznik nr 1 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku
Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku

Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dn. 10 lipca 2018​

Komunikat nr 4/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ  z dn. 16 sierpnia 2018

2017

Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2016.

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 maja 2017 roku o wyniku postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2017 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS.

Decyzje

2019

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. ankiety działalności naukowej pracowników na lata 2019-2021.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. rozstrzygnięcia konkursów rozpisanych w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. rozstrzygnięcia dwóch konkursów rozpisanych w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Łukasza Stępnia.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wiesława Sobków.

2018

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji reprezentantów Wydziału z zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w 2018 roku.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźniej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wojciecha Brzezickiego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu finansowanego z projektu "Jagiellonian Positron Emission Tomography: a novel in vivo morphometric imaging with positronium".

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Tomasza Romańczukiewicza.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powolania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta w ramach programu TEAM.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS13.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym OPUS 11 Periodycznie kontrolowane układy wielociałowe.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym Sonata BIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym MAESTRO.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Patryka Macha.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Witolda Przygody.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska asystenta w zakresie informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Ekonomicznej dla studentów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13a/2018 z dnia 1 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS ds. administracyjnych i finansowych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu Maestro 7.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia z informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 16/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów niestacjonarnych II stopnia z informatyki. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 17/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji rozstrzygającej konkurs na stanowiko adiunkta w zakresie astronomii. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 18/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko asystenta oraz stanowisko adiunkta w zakresie informatyki. 

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 19/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rektrutacyjnej programu Descartes.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 20/2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych na Wydziale FAIS UJ.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 22/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia decyzji nr 9/2018 z dnia 5.10.2018 r. oraz decyzji nr 15/2018 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej na Wydziale FAIS UJ.

2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. DSC 2017.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. internacjonalizacji studiów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Działalności Naukowe Pracowników w roku 2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka, Sekretarza Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie astronomii.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta w zakresie informatyki.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu Wydziału FAIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS9

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursów na dwa stanowiska asystenta oraz stanowisko adiunkta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów II stopnia na kierunku Astrofizyka i kosmologia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wydziału FAIS UJ ds. programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Pomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Zarządzenia

2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybów składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody Puchar Zawodów Kolarskich im. Jerzego Zachorowskiego i powołania Komitetu Memoriału

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybu składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

2016

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie organizacji imprez w budynkach Wydziału FAIS