Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty, zarządzenia, decyzje

2024

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4.01.2024 w sprawie ankiety ilustrującej efekty działalności naukowej Wydziału w roku 2023

Communication No.1 of the Dean of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science on: a questionnaire reporting research activities performed in 2023

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24.02.2024 w sprawie finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zatrudnionych na Wydziale FAIS. 
Załącznik

Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5.03.2024 dotyczy: uruchomienia konkursu o stypendia naukowe dla studentów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim 

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5.03.2024 - wyniki postępowania konkursowego obejmującego dofinansowanie konferencji organizowanych przez pracowników WFAIS

Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 12.04.2024 - wynik postępowania konkursowego LM 2024-1 przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na WFAIS

2023

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 31.01.2023 w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie konferencji naukowych organizowanych przez jednostki wydziałowe
Załącznik 1
 
Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24.02.2023 w sprawie finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zatrudnionych na Wydziale FAIS.
Załącznik 1
 
Communication No. 2 of the Dean of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University of February 24, 2023 Re: financial support in the internal competition procedure of scientific research projects or development works and related tasks proposed by young scientists with a doctoral degree obtained not earlier than 7 years ago, employed at the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science.
Attachment 1
Attachment 2
 
Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 2.03.2023 Informacja o wyniku postępowania konkursowego obejmującego dofinansowanie konferencji organizowanych przez pracowników WFAIS
 
Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 6.03.2023 dotyczy: uruchomienia konkursu o stypendia naukowe dla studentów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 

Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 04 2023 r. Informacja o wyniku postępowania konkursowego LM 2023-1 przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na WFAIS

Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 19.04.2023 r. w sprawie wewnętrznej procedury awansowej

Komunikat nr 7 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 23.11.2023 r. w sprawie finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zatrudnionych na Wydziale FAIS.
Załącznik 1
Załącznik 2

Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 28.11.2023 r. Informacja o wyniku  postępowania konkursowego przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi doktorantów na WFAIS

Komunikat nr 9 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 20.12.2023 r. Nabór wniosków na dofinansowanie konferencji naukowych organizowanych przez jednostki wydziałowe w roku kalendarzowym 2024 w okresie 2.01 – 15.12.2024.
Załącznik

Komunikat nr 10 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 14.12.2023 r. Informacja o wyniku postępowania konkursowego LM 2023-2 przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na WFAIS

2022

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2022
Załącznik 1

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi doktorantów oraz młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1987) na Wydziale FAIS.
Załącznik 1
Załącznik 2

Communication No. 2 of the Dean of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University February 22nd 2022. on: financing from subsidies in the internal competitive procedure for research scientific or development work and related tasks serving development of doctoral students and young postdoctoral researchers (born no earlier than in 1987) in the Department of Physics, Astronomy and Applied Computer Science.
Attachment 1
Attachment 2

Komunikat nr 3/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ w sprawie ankiety ilustrującej efekty działalności naukowej pracowników Wydziału w roku 2021
Communication No. 3 of the Dean of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University  on: a questionnaire reporting research activities performed in 2021

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi doktorantów na Wydziale FAIS.

Komunikat nr 5/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia konkursu o stypendia naukowe dla studentów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr7/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 czerwca 2022 r.  -  wyniki postępowania konkursowego przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale FAIS.

Komunikat nr8/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 6 lipca 2022 r.  -  ostateczne wyniki postępowania konkursowego przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale FAIS.

Komunikat nr9/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 października 2022 r.  -  w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1987) na Wydziale FAIS. 
Załącznik 1
Załącznik 2

Komunikat nr10/2022 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 26 października 2022 r.  -  w sprawie: zdalnego
świadczenia pracy przez pracowników administracji wydziałowej.

Komunikat nr 11/2022 Dziekana Wydziału FAISUJ z dnia 23 listopad 2022 r. - o wyniku postępowania konkursowego LM 2022-2 przeznaczonego na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców na WFAIS.
Załącznik 1

2021

Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ankiety ilustrującej efekty działalności naukowej pracowników Wydziału 

Komunikat nr 2/2021 Dziekana Wydziału FAIS UJ (english version) z dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie finsowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników naukowych do 35 roku życia na Wydziale FAIS.
Załącznik 1 - wniosekAnnex 2 

Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału FAIS UJ w sprawie wewnętrznej procedury awansowej.

Komunikat nr 4/2021 Dziekana Wydziału FAIS UJ w sprawie powrotu do pracy stacjonarnej.

Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 lipca 2021 r. - Wyniki postępowania konkursowego w ramach subwencji MNS 2021 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS (dostępne po zalogoaniu)
Załącznik 1
Załącznik 2

2020

Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2020, które zostaną zakończone i rozliczone do dnia 20.11.2020 r.
Załącznik

Komunikat nr 2/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników naukowych (bez doktoratu, poniżej 35 roku życia) na Wydziale FAIS
Załącznik - wniosek
Załącznik - raport końcowy
Aneks do Komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2020 z dnia 9 marca 2020 roku

 

Komunikat nr 2a/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników
naukowych (bez doktoratu, poniżej 35 roku życia) na Wydziale FAIS (przedłużenie okresu składania wniosków do 5 czerwca 2020 roku).
Załącznik - wniosek
Załącznik - raport końcowy

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Komunikat nr 4/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 6 lipca 2020 r.: O wynikach postępowania konkursowego w ramach podziału subwencji MNS 2020 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS UJ. Tabela.

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 lipca 2020 r. - uzupełnienie komunikatu Dziekana z dnia 6 lipca, przypisanie elementu PSP.

Załącznik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik - raport końcowy

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 17 września 2020 r. opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2020 roku - w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

2019

Komunikat nr 1/2019 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ankiet ilustrujących efekty działalności naukowej pracowników w roku 2018. 

Komunikat nr 2/2019 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 19 maja 2019 roku w sprawie konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2019, które zostaną zakończone i rozliczone do dnia 20.11.2019 r. 

Komunikat 3/2019 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników naukowych (bez doktoratu, poniżej 35 roku życia) na Wydziale FAIS.
Załacznik 1
Załacznik 2

Komunikat nr 4/2019 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyników postępowania konkursowego w ramach subwencji MNS 2019 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS. (po zalogowaniu)

2018

Komunikat nr 1/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2018.
Załącznik do Komunikatu nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Komunikat nr 2/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS.
Załącznik nr 1 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku
Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku

Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dn. 10 lipca 2018​

Komunikat nr 4/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ  z dn. 16 sierpnia 2018

2017

Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2016.

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 maja 2017 roku o wyniku postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2017 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS.

2023

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2023 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. promocji Wydziału.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wprowadzająca zmiany w decyzji nr 2/2020 Dziekana WFAIS UJ z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2023 z dnia 27.03.2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji rekrutującej do programu stypendiów naukowych dla studentów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Fizyka dla firm.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Dziekana ds Promocji.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie powołania komisji ds rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta.

2022

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. ankiety dorobku naukowego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Równego Traktowania.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika studiów kierunku Fizyka dla firm.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale FAIS w programie strategicznym Inicjatywa Doskonalości.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku wprowadzająca zmiany w decyzji Dziekana WFAIS UJ nr 12/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2020/2024.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku wprowadzająca zmiany w decyzji Dziekana WFAIS UJ z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia  na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2022 z dnia 25 listopada 2022 wprowadzająca zmiany w decyzji nr 2/2020 Dziekana WFAIS UJ z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami

 

2021

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji reprezentantów Wydziału w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w 2021 r.

2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pani dr Anny Majcher-Fitas na Pełnomocnika Dziekana ds. Równego Traktowania na Wydziale FAIS.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie sprawozdania wymiany międzynarodowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4a/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie  powołania Wydziałowego Zespołu ds. szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2020 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie powołania kierowników kierunków studiów prowadzonych przez Wydział FAIS na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5a z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zakresu obowiązków kierowników studiów prowadzonych przez Wydział FAIS

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. promocji Wydziału na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. sportu na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2020 z dnia 1 października 20202 roku w sprawie powołania Sekretarza Naukowego Wydziału FAIS na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. praktyk studenckich na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Opiekuna programu ERASMUS na Wydziale FAIS na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2020/2024

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2020 z dnia 1 pażdziernika 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020/2024

2019

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. ankiety działalności naukowej pracowników na lata 2019-2021.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. rozstrzygnięcia konkursów rozpisanych w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS ds. rozstrzygnięcia dwóch konkursów rozpisanych w Zespole Zakładów Informatyki Stosowanej.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Łukasza Stępnia.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wiesława Sobków.

2018

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji reprezentantów Wydziału z zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w 2018 roku.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźniej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wojciecha Brzezickiego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu finansowanego z projektu "Jagiellonian Positron Emission Tomography: a novel in vivo morphometric imaging with positronium".

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Tomasza Romańczukiewicza.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powolania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta w ramach programu TEAM.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS13.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym OPUS 11 Periodycznie kontrolowane układy wielociałowe.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym Sonata BIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym MAESTRO.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Patryka Macha.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Witolda Przygody.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska asystenta w zakresie informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Ekonomicznej dla studentów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13a/2018 z dnia 1 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS ds. administracyjnych i finansowych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu Maestro 7.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia z informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 16/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów niestacjonarnych II stopnia z informatyki. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 17/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji rozstrzygającej konkurs na stanowiko adiunkta w zakresie astronomii. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 18/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko asystenta oraz stanowisko adiunkta w zakresie informatyki. 

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 19/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rektrutacyjnej programu Descartes.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 20/2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych na Wydziale FAIS UJ.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 22/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia decyzji nr 9/2018 z dnia 5.10.2018 r. oraz decyzji nr 15/2018 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej na Wydziale FAIS UJ.

2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. DSC 2017.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. internacjonalizacji studiów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Działalności Naukowe Pracowników w roku 2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka, Sekretarza Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie astronomii.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta w zakresie informatyki.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu Wydziału FAIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS9

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursów na dwa stanowiska asystenta oraz stanowisko adiunkta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów II stopnia na kierunku Astrofizyka i kosmologia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wydziału FAIS UJ ds. programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Pomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

2016

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników studiów prowadzonych przez Wydział FAIS oraz Pełnomocnika ds. rozwoju kierunku Informatyka na kadencję 2016/2020.

2023

2022

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z 26 października 2022 roku

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z 26 lutego 2022 roku

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z 21 stycznia 2022 roku

2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z 24 marca 2021 roku

2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale FAIS UJ w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa powodującego COVID-19

2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie inwentaryzacji zasobów i obsadzenia pokojów pracy cichej w budynku WFAIS UJ.

2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybów składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody Puchar Zawodów Kolarskich im. Jerzego Zachorowskiego i powołania Komitetu Memoriału

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybu składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

2016

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie organizacji imprez w budynkach Wydziału FAIS