Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty, zarządzenia, decyzje

Komunikaty

2018

Komunikat nr 1/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2018.
Załącznik do Komunikatu nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS.
Załącznik nr 1 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku
Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku

Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dn. 10 lipca 2018​

Komunikat nr 4/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ  z dn. 16 sierpnia 2018

2017

Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2016.

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 maja 2017 roku o wyniku postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2017 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS.

2016

Komunikat nr 1/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2015

Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2016

Komunikat nr 3/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2016

2015

Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2014

Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 2a/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2015-1

Komunikat nr 3/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2015-2

Komunikat nr 4/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji pracy w dniu 3 kwietnia 2015 roku (Wielki Piątek).

Komunikat nr 5/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wyników postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2015.

2014

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2014 z dnia 02 czerwca 2014 w sprawie standardów oraz trybu składania prac magisterskich i licencjackich (załącznik)

2013

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2012

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAiIS

2012

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2012/2013 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie zasad obliczania pensum dydaktycznego

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2012/2013 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie liczebności grup studenckich

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2012/2013 z dnia 2 października 2012 roku w sprawie opłat za powtarzanie zajęć

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie składu i zakresu obowiązków Kolegium Dziekańskiego

Decyzje

2018

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji reprezentantów Wydziału z zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w 2018 roku.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźniej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wojciecha Brzezickiego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu finansowanego z projektu "Jagiellonian Positron Emission Tomography: a novel in vivo morphometric imaging with positronium".

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Tomasza Romańczukiewicza.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powolania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta w ramach programu TEAM.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS13.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym OPUS 11 Periodycznie kontrolowane układy wielociałowe.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym Sonata BIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym MAESTRO.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Patryka Macha.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Witolda Przygody.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska asystenta w zakresie informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Ekonomicznej dla studentów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13a/2018 z dnia 1 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS ds. administracyjnych i finansowych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu Maestro 7.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia z informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 16/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów niestacjonarnych II stopnia z informatyki. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 17/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji rozstrzygającej konkurs na stanowiko adiunkta w zakresie astronomii. 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 18/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko asystenta oraz stanowisko adiunkta w zakresie informatyki. 

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 19/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rektrutacyjnej programu Descartes.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 20/2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych na Wydziale FAIS UJ.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 22/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia decyzji nr 9/2018 z dnia 5.10.2018 r. oraz decyzji nr 15/2018 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej na Wydziale FAIS UJ.

2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. DSC 2017.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. internacjonalizacji studiów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Działalności Naukowe Pracowników w roku 2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka, Sekretarza Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie astronomii.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta w zakresie informatyki.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu Wydziału FAIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS9

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursów na dwa stanowiska asystenta oraz stanowisko adiunkta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów II stopnia na kierunku Astrofizyka i kosmologia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wydziału FAIS UJ ds. programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Pomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

2016

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji reprezentantów Wydziału w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygania konkursów na stypendia studenckie, doktoranckie oraz na post-doca w projekcie NCN Opus10 - ,,Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe"

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie informatyki na Wydziale FAIS UJ

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Ekonomicznej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4a/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FIAS UJ ds. sportu na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4b/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. praktyk i staży studenckich na kadencję 2016/2020

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4c/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. środowiskowych studiów doktoranckich z inżynierii materiałowej na kadencję 2016/2020

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4d/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. środowiskowych studiów doktoranckich z informatyki na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2016 z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Wydziałowej ds. konkursów na stanowisko asystenta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2016 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie powołania Sekretarza Naukowego Wydziału FAIS UJ na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydział FAIS UJ nr 7/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników studiów prowadzonych przez Wydział FAIS oraz Pełnomocnika ds. rozwoju kierunku informatyka na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2016 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. pomocy materialnej

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w postępowaniu konkursowym na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenia

2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybów składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody Puchar Zawodów Kolarskich im. Jerzego Zachorowskiego i powołania Komitetu Memoriału

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie standardów oraz trybu składania prac licencjackich i magisterskich

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

2016

Zarządzenie Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie organizacji imprez w budynkach Wydziału FAIS