Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane prace doktorskie

Autor

Tytuł

Język

Dawid Rymarczyk

Interpretable Deep Learning with Prototypical Parts for Supervised and Weakly-Supervised Learning

EN

Alexssandre de Oliveira Junior

Geometric and information-theoretic aspects of quantum thermodynamics

EN

Paulina Kijak

Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie antarktycznego grzyba zlichenizowanego Usnea aurantiaco-atra

PL

Syed Naqvi Exact Standing Wave Spacetimes EN
Agnieszka Pawłowska New type of organic memristive devices - principles of operation and possible application EN

Autor

Tytuł

Język

Maciej Wołczyk

Adaptiveness in Deep Learning Models

EN

Marcin Rosmus

Electronic structure of selected materials with superconductivity and topologically nontrivial phases

EN

Katarzyna Rusiecka

The SiFi-CC detector for beam range monitoring in proton therapy - characterization of components and a prototype detector module

EN

Jarosław Hryszko

Zastosowanie predykcji defektów w komercyjnych projektach rozwoju oprogramowania - od rozważań teoretycznych do codziennej praktyki

PL

Joanna Sobczuk

Spektroskopia wzbudzenia i emisji stanów rydbergowskich dwuatomowych molekuł van der Waalsa zawierających metale 12. grupy układu okresowego

PL

Adam Wyrzykowski

Local spin description of fermions on a lattice

EN
Dariusz Augustowski

New methods of preparing third generation solar cells

 

EN
Magdalena Ptak-Kaczor Charakter rozkładu oddziaływań niewiążących (elektrostatycznych, vdW) wobec rozkładu oddziaływań hydrofobowych w strukturach białek PL
Akshay Malige Read-out and online processing for the Forward Tracker in HADES and PANDA EN
Aritra Sinha Time Evolution of Quantum Many-body Systems using Tensor Network States EN
Magdalena Foltyn Magnetic properties of one-dimensional coordination polymers based on transition metal thiocyanates EN
Anna Krzykawska Optymalizacja struktury i stabilności monowarstw organicznych z karboksylową grupą wiążącą PL
Mateusz Wróbel Monowarstwy typu SAM dla elektroniki molekularnej i organicznej: wpływ grupy wiążącej na stabilność termiczną i przewodnictwo elektryczne PL
Franciszek Sobczuk Dwukolorowe rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy generowanej laserowo PL
Gabriela Wójtowicz Extended Reservoir Approach for Quantum Transport and non-Markovian Dynamics ENG
Shivani Shivani Evaluation of Positron Emission Mammography using plastic scintillators and wavelength shifters ENG
Swathi Karanth Novel method to search for axion-like particles in storage rings ENG
Monika Pawlik-Niedżwiecka Determination of performance characteristics of the J-PET tomograph ENG
Tomasz Danel Metody uczenia głębokiego w naukach farmaceutycznych PL
Paulina Kozioł Obrazowanie w podczerwieni w klasyfikacji histopatologicznej i orientacji makromolekuł, wsparte zoptymalizowanymi metodami wstępnego przetwarzania danych PL
Piotr Guzik

Interstellar minor bodies in the Solar System

ENG
Tomasz Kołodziej Development of novel methods to study various biophysical characteristics of living cells ENG
Monika Kruk

Modyfikacja samoorganizujących się monowarstw organicznych z karboksylową grupą wiążącą za pomocą niskoenergetycznej wiązki elektronowej

PL
Konrad Skórkiewicz Selection of Q.Clear image reconstruction parameters for small lesions with the pathological uptake of 68 Ga-labeled somatostatin analogues ENG
Alessandro Grassi Neutrino and electron scattering off the lightest nuclei ENG
Anna Pachuta Biosensor z układem mikrofluidycznym – badanie immobilizacji białek do podłoży polimerowych za pomocą metody spektroskopii impedancyjnej PL
Magdalena Wiercioch

Development of universal data representations with application in chemistry

EN
Agata Bogdał Klasyfikacja resztkowej wody związanej w rehydratowanych liofilizatach fosfolipidów DPPC, POPC i DOPC PL
Piotr Koterba Badanie rozcieńczonych roztworów pierścieniowych polimerów o różnych topologiach w ograniczonych przestrzeniach PL
Tomasz Pietrzak Phase transition signatures in nuclear multifragmentation: Fluctuations of the largest fragment size EN
Faranak Tayefi Ardebili    Evaluation of the NEMA characteristics for the Modular J-PET scanner EN

 

Autor

Tytuł

Język

Anna Francuz Determining topological order with tensor networks EN
Mieszko Rutkowski

Linear and nonlinear perturbations of Einstein equations with matter

EN
Thomas Williams Beyond the Standard Model with Noncommutative Geometry EN
Michał Białończyk Nierównowagowa dynamika kwantowych układów spinowych w pobliżu punktów krytycznych PL
Krzysztof Giergiel

Time Crystal Phenomena

EN
Hanieh Karimi Characterization of melanoma cell spheroids by means of imaging techniques and positron annihilation lifetime scectroscopy EN
Majid Kazemi Kozani Events Pattern Recognition and Image Reconstruction in Compton Camera for Proton Therapy Monitoring EN
Kamil Dulski

Development of positronium imaging with the 192- strip J-PET detector

EN
Aleksandra Radko Właściwości fizyczne i samoorganizacja kompleksów DNA-surfaktant kationowy: wpływ rodzaju DNA oraz struktury surfaktantu PL
Juhi Raj Test of T,P and CP symmetry in the decay of ortho-Positronium using the J-PET detector EN
Błażej Ruba Higher gauge fields and fermions in lattice models EN
Narendra Rathod  Study of e+e production in π−p collisions in HADES at GSI  EN
Sahil Upadhyaya  

Systematic analysis of nuclear reactions with a neutron rich projectile on multiple targets at intermediate energies

EN
Wojciech Bruzda Structured Unitary Matrices and Quantum Entanglement EN
Filip Ficek

Nonlinear Schrödinger equations with trapping potentials in higher dimensions

EN
Karol Capała

Anomalous Stochastic Dynamics in the Underdamped Regime

EN
Piotr Put Ultra-low and truly zero-field nuclear magnetic resonance EN
Andrzej Jarynowski Exploring the dynamics and the complexity of human behavior using nonlinear physics methods EN
Vahagn Ivanyan Design and optimization of beam shaping assemblies for boron neutron capture therapy based on accelerators and DD/DT neutron generators EN
Patryk Fryń Wybrane właściwości materiałów hybrydowych na bazie polimerów biodegradowalnych, ciekłego kryształu i nanorurek węglowych PL
Arkadiusz Bochniak Non-product geometries for particle physics and cosmology

EN

Karol Cieślik Tuning electronic properties of transition metal oxides at nanoscale by means of redox processes

EN

Krzysztof Nowakowski Measuring ꓥ(1520) production in proton-proton and pion-nucleus collisions with HADES detector

EN

Dániel Németh

Studies of critical phenomena in Causal Dynamical Triangulations on a torus

EN
Konrad Szymański Numerical ranges and geometry in quantum information: Entanglement, uncertainty relations, phase transitions, and state interconversion EN
Anna Wójtowicz Radio emission in early-type galaxies: radio loudness, jet duty cycle, and large-scale environment

EN

Magdalena Giergiel The study of endothelial cells by means of atomic force microscopy

EN

Weronika Biela-Nowaczyk Rzadkie procesy atomowe w ciężkich jonach badane przy pomocy aparatury EBIT

PL

Tomasz Żaba Struktura i Przewodność Elektryczna Nanostruktur Organicznych typu SAM PL

 

Unnikrishnan Potty Sureshkumar

Environmental dependence of galaxy properties using marked statistics

EN

 

Sebastian Lalik Modyfikacja właściwości fizycznych chiralnej matrycy ciekłokrystalicznej poprzez domieszkowanie nanocząstkami PL
Emily Kosmaczewski

Multi-Wavelength Diagnostics of Cosmic Dust: From Galactic Dust Clouds to Young Active Galaxies

EN
Karol Kubat

Zachowanie śladowej wody związanej w układach farmaceutycznych i żywych organizmach anhydrobiotycznych

PL
Seyma Alcicek

Zero-and Ultralow-Field NMR for Chemical and Biochemical Analysis

EN

 

Anjali Aggarwal

Methods to control systematic uncertainties in search of EDM in storage ring

EN

 

Wojciech Bełza

Morphology and properties of organic thin films deposited on semiconducting titanium dioxide

EN

 

Meysam Dadgar Feasibility study of lesion detection by means of Total-Body Jagiellonian Positron Emission Tomography scanner EN
Kacper Łasocha Non-Invasive Beam Diagnostics with Schottky Signals and Cherenkov Diffraction Radiation EN
Iwona Grabska-Gradzińska Tworzenie narracji komputerowej gry fabularnej z użyciem transformacji grafowych PL
Łukasz Bodek Adsorpcja barwników organicznych na powierzchniach rutylu i anatazu PL
Svyatoslav Nastyshyn Smart polymer grafted brushes for biomedical applications EN