Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane przez Wydział

Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

1.Experimantal investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact; prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski; 2014.10.01-2019.03.31; KOMISJA EUROPEJSKA; 7 PROGRAM RAMOWY; 612552

2.Planarne urządzenia elektroniczne w skali molekularnej; prof. dr hab. Marek Szymoński; 2013.10.01-2017.09.30; KOMISJA EUROPEJSKA; 7 PROGRAM RAMOWY; 610446

Projekty (inne) realizowane w ramach innych programów Unii Europejskiej

1. Symulacje Kwantowych Izolatorów i Przewodników; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2015.03.01-2019.02.28; KOMISJA EUROPEJSKA; HORYZONT 2020; 641122

2. Zero and ultra-low field nuclear magnetic resonance; dr hab. Szymon Pustelny; 2018.02.01-2022.01.31; KOMISJA EUROPEJSKA; HORYZONT 2020; 766402

3. The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2019.06.01-2023.05.31; KOMISJA EUROPEJSKA; HORYZONT 2020; 824093

4. From Super-Kamiokande to Hyper-Kamiokande; mgr inż. Krzysztof Ziętara; 2019.11.01-2023.10.31; KOMISJA EUROPEJSKA; HORYZONT 2020; 872549-SK2HK

Projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

1. Three Dimensions of Inquiry in Physics Education  3DIPhE; dr Dagmara Sokołowska; 2017.09.01-2020.08.31; EACEA; ERASMUS +; 2017-1-SI01-KA201-035523

2. Sampling from low energy states of discreet optimalization problems via inhomogeneous quantum fluctuations; dr Marek Rams; 2018.04.13-2019.10.31; GOOGLE IRELAND LTD.; INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE; DECYZJA Z DN. 8.03.2018

3. Efficient optimization and sampling with tensor networks: Application to NISQ devices; dr Marek Rams; 2019.10.01-2020.09.30; GOOGLE IRELAND LTD.; INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE; DECYZJA Z DN. 20.03.2019

4. Badanie członów odrzutu w rozpadzie beta przy pomocy spektometru wykorzystującego komory dryfowe - projekt miniBETA; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 2011.05.01-2019.12.31; KAT.UNIW. W LEUVEN; INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE; MINIBETA

5. TMVA-based identification of surface events of HPGe detectors for the GERDA experiment. Investigations of new types of HPGe detectors.; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2017.02.01-2017.10.31; ŚRODKI ZAGRANICZNE; INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE; 4.2

6. TMVA-based identification of surface events of HPGe detectors for the GERDA experiment. Investigations of new types of detectors.; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2018.06.01-2018.10.31; ŚRODKI ZAGRANICZNE; INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE; 254

7. środki z pr. S/FS0/0131.99; prof. dr hab. Marek Szymoński; 2016.12.28-2017.12.31; OŚR.PRZETW.INFORMACJ; SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY; ŚRODKI Z PR. S/FS0/0131.99

Projekty dofinansowywane ze środków finansowych: MNiSzW, NCBiR, NCN, FNP

1. Optyczny sensor atomowy do pomiarów egzotycznych przężeń spinowych; dr hab. Szymon Pustelny; 2015.03.18-2017.03.17; MNISW; IUVENTUS PLUS  MNISW; 0390/IP3/2015/73

2. Eksperyment NA61/SHINE w CERN; prof. dr hab. Roman Płaneta; 2018.01.01-2020.12.31; MNISW; PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE - WNIESIENIE WKŁADU WŁASNEGO (MNISW); DIR/WK/2016/2017/10-1

3. Badanie wektorów własnych macierzy przypadkowych; mgr Wojciech Tarnowski; 2015.09.18-2019.09.17; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0225/DIA/2015/44

4. Kosmologiczne implikacje mata-stabilności cząstki Higgsa; dr Michał Artymowski; 2016.10.12-2019.01.11; MNISW; IUVENTUS PLUS  MNISW; 0290/IP3/2016/74

5. Kowalencyjnie połączone struktury organiczne formowane w wyniku reakcji polimeryzacji halogenków arylowych na powierzchniach ditlenku tytanu; dr Marek Kolmer; 2016.10.12-2019.10.11; MNISW; IUVENTUS PLUS  MNISW; 0341/IP3/2016/74

6. Ściany domenowe w czasoprzestrzeni Kerra.; Filip Ficek; 2016.12.09-2018.12.08; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0143/DIA/2016/45

7. Kwantowy porządek topologiczny w ujęciu sieci tensorowych.; Anna Francuz; 2016.12.13-2020.12.12; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0213/DIA/2016/45

8. Zagadnienie Cauchy'ego dla równań Einsteina z dodatnią stałą kosmologiczną.; mgr Jerzy Knopik; 2016.12.12-2019.09.11; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0153/DIA/2016/45

9. Chronienie spójności w układzie nierozróżnialnych cząstek.; mgr Konrad Szymański; 2016.12.08-2019.06.07; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0273/DIA/2016/45

10. Zwarte przestrzenie fazowe i grawitacja kwantowa.; dr Jakub Mielczarek; 2018.03.01-2019.08.31; MNISW; MOBILNOŚĆ PLUS  MNISW; 1641/MOB/V/2017/0

11. Tworzenie i charakteryzacja cienkich warstw dla potrzeb technologii ogniw słonecznych III generacji; dr hab. Jakub Rysz; 2018.10.01-2022.10.31; MNISW; DOKTORAT WdrOŻENIOWY; 46/DW/2018/02

12. Badania eksparymentalne i modelowanie przemian w nanostrukturach układów o dużym znaczeniu technologicznym.; prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski; 2014.10.01-2018.09.30; MNISW; PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE MNISW; 3135/7.PR/2014/2

13. Kwantowe symulacje izolatorów i przewodników; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2016.11.10-2019.12.31; MNISW; PREMIA NA HORYZONCIE; 331833/PNH/2016

14. Magnetyczny rezonans jądrowy w zerowym i bardzo słabym polu magnetycznym; dr hab. Szymon Pustelny; 2018.02.07-2023.12.31; MNISW; PREMIA NA HORYZONCIE; 389919/PNH/2018

15. Demonstrator technologii dal mini-sieci małych teleskopów Czerenkowa dla porjektu CTA; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2018.01.01-2019.12.31; MNISW; PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE - WNIESIENIE WKŁADU WŁASNEGO (MNISW); DIR/WK/2017/12

16. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr Michał Silarski; 2018.01.23-2020.12.31; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 0181/E-338/STYP/12/2017

17. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr Kamil Awsiuk; 2018.07.06-2021.06.30; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 1/0472/E-338/STYP/12/2017/2018

18. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr Bartłomiej Gardas; 2018.11.09-2021.10.31; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 0713/E-338/STP/13/2018

19. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr Błażej Nikiel-Wroczyński; 2018.11.13-2021.10.31; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 0071/E-338/STP/13/2018

20. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr Marek Rams; 2018.11.09-2021.10.31; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 0712/E-338/STP/13/2018

21. Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca; dr inż. Ewelina Lipiec; 2018.12.05-2020.01.31; MNISW; STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW; 2/1108/E-338/STYP/11/2016/2018

22. Eksperyment GERDA-LEGEND.; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2019.01.01-2021.06.30; MNISW; PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE - WNIESIENIE WKŁADU WŁASNEGO (MNISW); DIR/WK/2018/08

23. DUN konferencja dwa wydziały WBBiB  WFAiIS; prof. dr hab. Tadeusz Sarna/prof. dr hab. Paweł Moskal; 2019.01.01-2019.12.31; MNISW; DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ - MNISW; 851/P-DUN/2019

24. Struktura  stabilność i przewodnictwo alifatycznych i aromatycznych monowarstw SAM osadoznych na aluminium.; Daria Cegiełka; 2019.09.30-2023.09.29; MNISW; DIAMENTOWY GRANT   MNISW; 0166/DIA/2019/48

25. Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Łazach na potrzeby udziału w programie International LOFAR Teleskope (ILT).; prof. dr hab. Andrzej Warczak; 2016.06.22-2019.11.30; MNISW; - nie dotyczy -; -nie dotyczy-

26. System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń; Andrzej Jarynowski; 2015.01.15-2017.11.14; NCBIR; INNOWACJE SPOŁECZNE NCBIR; IS-2/195/NCBR/2015

27. Metoda obrazownia płuc magnetycznym rezonansem w warunkach klinicznych przy użyciu optycznie polaryzowanych gazów szlachetnych; prof. dr hab. Tomasz Dohnalik; 2015.07.01-2018.12.31; NCBIR; PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH NCBIR; PBS3/A9/35/2015

28. DermaViewer - budowa urządzenia i aplikacji mobilnej służących wsparciu rozpoznawania nowotworów skórnych; prof. dr hab. Maciej Ogorzałek; 2015.11.01-2018.04.30; NCBIR; TANGO NCBIR; TANGO1/266877/NCBR/2015

29. Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI; dr Marcin Zieliński; 2016.01.01-2018.12.31; NCBIR; LIDER NCBIR; LIDER/274/L-6/14/NCBR/2015

30. Budowa Prototypu mobilnego urz adzenia do nieiznwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym.; dr Michał Silarski; 2017.01.01-2019.12.31; NCBIR; LIDER NCBIR; LIDER/170046/L-7/15/NCBR/2016

31. Wysokoczułe optycznie adresowalne nano- i biosensory diamentowe i węglikowe; prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 2016.01.01-2018.04.30; NCBIR; ERA-NET/ERA-NET PLUS NCBIR; 4/RUSPLUS-S&T/2016

32. Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy; mgr inż. Agnieszka Kamińska; 2018.11.01-2021.10.31; NCBIR; LIDER NCBIR; LIDER/9/0031/L-9/NCBR/2018

33. Descartes; prof. dr hab. Andrzej Sitarz; 2018.04.01-2023.03.31; NCBIR; PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; POWR.03.02.00-00-I013/17-00

34. Kartezjusz.; prof.dr hab.Andrzej Sitarz/dr hab. Michał Wojtylak; 2017.10.01-2022.09.30; NCBIR; PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; POWR.03.02.00-00-I001/16-00

35. Atomistyczne symulacje transportu masy w niejednorodnych układach międzymetalicznych; Piotr Sowa; 2015.10.01-2017.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2015/16/T/ST3/00501

36. Zimne gazy atomowe: od układów z polem cechowania po lasery atomowe.; dr Arkadiusz Kosior; 2015.10.01-2017.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2015/16/T/ST2/00504

37. Ewolucja w czasie kwantowych sieci tensorowych (Time Evolution of Quantum Tensor Networks).; dr Piotr Czarnik; 2015.10.01-2017.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2015/16/T/ST3/00502

38. Polarony spinowe i orbitalne w układach silnie skorelowanych elektronów.; dr Krzysztof Bieniasz; 2015.10.01-2017.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2015/16/T/ST3/00503

39. Relacja pomiędzy strukturą a przewodnośnią organicznych struktur typu SAM; mgr Tomasz Żaba; 2016.10.01-2018.09.26; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2016/20/T/ST3/00192

40. Wpływ szybkich periodycznych modulacji na ultrazimne gazy atomowe w obecności nieporządku.; dr Jan Major; 2016.10.01-2018.03.28; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2016/20/T/ST2/00250

41. Badanie rozciągłej struktury wysokoenergetycznej blazara 1ES 0414+009 w danych H.E.S.S.; mgr Natalia Żywucka-Hejzner; 2016.10.01-2018.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2016/20/T/ST9/00191

42. Właściwości elektronowe i chemiczne w skali nanometrycznej powierzchni półprzewodnikowych oraz ich wpływ na wzrost struktur molekularnych; dr Dominik Wrana; 2017.10.02-2018.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2017/24/T/ST5/00427

43. Analiza stabilności interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych.; mgr Jakub Ossowski; 2017.10.02-2018.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2017/24/T/ST4/00311

44. Badania właściwości strukturalnych i elektronowych nanostruktur molekularnych wytwarzanych na powierzchniach metali szlachetnych; mgr inż. Rafał Zuzak; 2017.10.02-2019.10.01; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2017/24/T/ST5/00262

45. Techniki doświadczalne dla przyszłych eksperymentów poszukujących rzadkich procesów jądrowych; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2013.02.13-2018.04.12; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2012/05/E/ST2/02333

46. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych; dr Joanna Zemła; 2014.02.18-2017.07.17; NCN; SONATA NCN; UMO-2013/09/D/ST5/03860

47. Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek nowotworu pęcherza moczowego o różnym stopniu inwazyjności za pomocą podłoży o równocześnie modyfikowanych właściwościach mechancznych  chemicznych i topograficznych.; dr hab. Joanna Raczkowska; 2014.02.17-2017.02.16; NCN; SONATA NCN; UMO-2013/09/D/ST5/03859


48. Wpływ struktury i stabilności samoorganizujących się monowartw organicznych na proces ich przewodnictwa elektrycznego w wielko-powierzchniowym złączu molekurlarnym; dr hab. Piotr Cyganik; 2014.05.05-2019.05.04; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2013/10/E/ST5/00060

49. Poszukiwanie neutrin sterylnych oraz niestandardowych oddziaływań słabych w projekcie SOX; dr Marcin Misiaszek; 2014.05.22-2017.05.21; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2013/10/E/ST2/00180

50. Kosmologiczne ograniczenia na kwantowe teorie grawitacji; dr Jakub Mielczarek; 2015.02.06-2018.05.05; NCN; SONATA NCN; UMO-2014/13/D/ST5/01895

51. Wyznaczenie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach; dr Eryk Czerwiński; 2015.05.07-2020.05.06; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2014/14/E/ST2/00262

52. Makroskopowe efekty kwantowe  emergencja  i kwantowe zjawiska krytyczne w grafenie i innych materiałach dirakowskich.; dr hab. Adam Rycerz; 2015.05.27-2021.05.26; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2014/14/E/ST3/00256

53. Wzbudzenia elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach; dr Szymon Godlewski; 2015.07.14-2018.07.13; NCN; SONATA NCN; UMO-2014/15/D/ST3/02975

54. Materia i grawitacja kwantowa w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji.; dr Andrzej Görlich; 2016.03.03-2019.09.02; NCN; SONATA NCN; UMO-2015/17/D/ST2/03479

55. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka.; dr Jeremi Ochab; 2016.03.03-2019.09.02; NCN; SONATA NCN; UMO-2015/17/D/ST2/03492

56. Uzyskiwanie i badanie nanowarstw polimerów z przyłączonymi układami typu Single Ion Magnet.; dr Anna Majcher; 2016.06.15-2019.12.14; NCN; SONATA NCN; UMO-2015/19/D/ST5/01936

57. Rozwój analitycznych i numerycznych technik obliczeniowych związanych z układami kilku-nukleonów.; dr Kacper Topolnicki; 2017.02.01-2020.01.31; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/21/D/ST2/01120

58. Poszukiwanie głęboko związanych stanów kaonowych za pomocą kaonów zatrzymujących się w tarczy węglowej.; dr Magdalena Skurzok; 2017.02.01-2020.01.31; NCN; SONATA NCN; UMO/2016/21/D/ST2/01155

59. Macierze losowe a mairy informacyjne; dr Piotr Warchoł; 2017.04.03-2019.07.02; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/21/D/ST2/01142

60. Wpływ taktyczności polimerów na adsorpcję  orientację i konformację białek na powierzchni cienkich wartw polimerowych; dr Kamil Awsiuk; 2017.02.20-2020.02.19; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/21/D/ST5/01633

61. Spontaniczny rozpad małych ciał Układu Słonecznego; dr Michał drahus; 2017.10.02-2022.10.01; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2016/22/E/ST9/00109

62. Produkcja i propagacja cząstek wysokoenergetycznych w przestrzenie kosmicznej: od Układu Słonecznego i ośrodka międzygwiazdowego do supermasywnych czarnych dziur i gromad galaktyk.; dr hab. Łukasz Stawarz; 2017.05.17-2022.05.16; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2016/22/E/ST9/00061

63. Wpływ topologii na strukturę fazową kwantowej grawitacji w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji; dr Jakub Gizbert-Studnicki; 2017.10.02-2019.10.01; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/23/D/ST2/00289

64. Ku lepszemu zrozumieniu roli i znaczenia międzygalaktycznych pól magnetycznych w parach i grupach galaktyk; dr Błażej Nikiel-Wroczyński; 2017.07.19-2020.07.18; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/23/D/ST9/00386

65. Kontrola dynamiki nierównowagowej w kwantowych przejściach fazowych.; dr Marek Rams; 2017.07.17-2020.07.16; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/23/D/ST3/00384

66. Oscylacyjny spektrometr neutronów ultra-zimnych; dr Dagmara Rozpędzik; 2017.07.06-2020.07.05; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/23/D/ST2/00715

67. Nowatorska konstrukcja układów wielociałowych przy pomocy gazu ultrazimnych atomów charakteryzowanych realistycznymi skalami energii.; dr Mateusz Łącki; 2017.10.02-2020.10.01; NCN; SONATA NCN; UMO-2016/23/D/ST2/00721

68. Złożoność i podatność na wierność w teoriach holograficznych; dr Mario Flory; 2017.11.17-2020.11.16; NCN; SONATINA NCN; UMO-2017/24/C/ST2/00469

69. Emergentne własności biologicznych krajobrazów dostosowania na podstawie modeli sztucznego życia.; dr Marcin Zagórski; 2013.07.10-2017.07.09; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2012/07/N/NZ2/00107

70. Badanie regularnego pola magnetycznego w Kwintecie Stephana; dr Błażej Nikiel-Wroczyński; 2014.03.26-2017.03.25; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2013/09/N/ST9/02532

71. Korelacja radio-podczerwień dla galaktyk obserwowanych przez satelitę AKARI w przeglądzie całego nieba; mgr Agata Pępiak; 2015.03.13-2019.09.12; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2014/13/N/ST9/00078

72. Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząsteczek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii; Martyna Durak-Kozica; 2015.09.22-2018.09.21; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2014/15/N/NZ5/01606

73. Identyfikacja blazarów OGLE w Obłokach Magellana oraz badanie ich zmienności; mgr Natalia Żywucka-Hejzner; 2015.09.07-2019.09.06; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2014/15/N/ST9/05171

74. Zaawansowane badania 3D MHD turbulencji i helikalności krzyżowej; Natalia Nowak; 2015.09.03-2017.09.02; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2014/15/N/ST9/04622

75. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu; Piotr Ciochoń; 2015.09.07-2019.03.06; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2014/15/N/ST5/00523

76. Lokalizacja Andersona w wymiarach fraktalnych.; dr Arkadiusz Kosior; 2016.03.24-2017.03.23; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2015/17/N/ST2/04006

77. Rola wektorów własnych w dynamicznych modelach niehermitowskich macierzy losowych.; Jacek Grela; 2016.09.08-2017.10.07; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2015/19/N/ST1/00878

78. Ultrazimne bozony w periodycznie modulowanych bichromatycznych sieciach optycznych; dr Jan Major; 2016.09.26-2017.09.25; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2015/19/N/ST2/01677

79. Bezpośredni test symetrii względem odwrócenia w czasie w układzie neutralnych mezonów K; dr Aleksander Gajos; 2017.03.22-2020.03.21; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N/ST2/01727

80.Krzemowe powierzchnie biosensoryczne funkcjonalizowane za pomocą wielu molekuł: bezpośrednia analiza orientacji przeciwciał i ektywności rozpoznawania antygenów przy użyciu spektrometrii masowej jonów wtórnych; dr Katarzyna Gajos; 2017.03.20-2020.03.19; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N/ST5/00880

81. Efekty kwantowe w obrazowaniu astronomicznym; mgr Aleksander Kurek; 2017.03.16-2019.03.15; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N/ST9/00375

82. Fluorescencyjne biosensory oparte na kropkach kwantowych i zasadach purynowych/pirymidynowych; mgr Łucja Rodzik-Czałka; 2017.03.17-2018.03.16; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N/ST5/00883

83. Badanie właściwości mechanicznych cienkich warstw organicznych na modyfikowanych jonowo półprzewodnikach - wpływ podłoża i warunków atmosferycznych na stabilność i morfologię struktur parahexafenylu (6P) i pentacenu (5A); mgr Konrad Szajna; 2017.03.15-2018.03.14; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N//ST5/01305

84. Redukcja kryształów SrTiO3 i TiO2: wpływ modyfikacji wiązką jonową i wygrzewania na własności elektronowe i strukturalne; dr Dominik Wrana; 2017.03.16-2018.03.15; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/21/N/ST5/01313

85. Obserwacje optyczne oraz analiza danych obserwacyjnych galaktyk jasnych w podczerwieni na podstawie przeglądu ADF-S; Małgorzata Bankowicz; 2017.09.27-2020.09.26; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST9/01231

86. PerSiL Color dla zaplamionych gwiazd. Wielobarwne studium analizy morfologicznej krzywych blasku układów kontaktowych; Bartłomiej Dębski; 2017.10.11-2019.10.10; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST9/01218

87. Zastosowanie ultrecienkich swobodnych podłozy do analizy chemicznej ultracienkich warstw organicznych; Mikołaj Gołuński; 2017.09.08-2019.09.07; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST4/00971

88. Test symetrii CPT w eksperymencie KLOE-2 w oparciu o rozpad Ks-> pi e nu; Daria Kisielewska; 2017.10.10-2019.10.09; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST2/01293

89. Opracowanie potencjału typu ReaxFF z ładunkami niejawnymi do opisu oddziaływań w układach organicznych; Michał Kański; 2017.08.24-2020.08.23; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST4/01013

90. Badania struktury elektronowej międzymetalicznych związków ceru wykazujących silną hybrydyzację miedzy elektronami 4f a pasmem przewodnictwa; Rafał Kurleto; 2017.10.05-2019.10.04; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2016/23/N/ST3/02012

91. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych; prof. dr hab. Maciej Nowak; 2012.04.26-2017.09.26; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2011/02/A/ST1/00119

92. Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych elektronów.; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 2012.08.28-2017.08.27; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/04/A/ST3/00331

93. Fundamentalne Własności Układów Silnie Skorelowanych: Niekonwencjonalne Nadprzewodnictwo  Kwantowe Zachowanie Krytyczne i Złożona Struktura Elektronowa; prof. dr hab. Józef Spałek; 2012.09.03-2018.12.02; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/04/A/ST3/00342

94. Teoretyczne badanie relatywistycznych "dżetów" z wykorzystaniem danych obserwacyjnych w szerokim zakresie częstości widma elektromagnetycznego  od fal radiowych do wysokoenergetycznego promieniowania gamma; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2012.09.14-2018.02.14; NCN; MAESTRO NCN; UMO/2012/04/A/ST9/00083

95. Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich; prof. dr hab. Zbigniew Majka; 2012.09.18-2017.09.17; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/04/A/ST2/00082

96. Czasoprzestrzenie asymptotyczne anty-de Sittera ; prof. dr hab. Piotr Bizoń; 2013.04.04-2018.06.03; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/06/A/ST2/00397

97. Od teorii strun do teorii cechowania - korespondencja AdS/CFT; prof. dr hab. Romuald Janik; 2013.03.21-2018.11.20; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/06/A/ST2/00396

98. Grawitacja kwantowa w ujęciu modelu Kauzalnych Dynamicznyh Triangulacji; prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz; 2013.03.26-2017.09.25; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2012/06/A/ST2/00389

99. Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe.; prof. dr hab. Karol Życzkowski; 2016.06.09-2021.06.08; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2015/18/A/ST2/00274

100. Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 2014.03.18-2017.03.17; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/09/B/ST3/01603

101. Ewolucja dynamiczna radiogalaktyk - badanie obiektów z wielokrotnymi stanami aktywności; dr hab. Marek Jamrozy; 2014.03.17-2017.10.16; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/09/B/ST9/00599

102. Stany podstawowe w pobliżu kwantowego punktu krytycznego; dr hab. Bogdan Damski; 2014.03.18-2017.03.17; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/09/B/ST3/00239

103. Dlaczego tylko niektóre kwazary są radiowo głośne?; dr Dorota Kozieł-Wierzbowska; 2014.03.17-2017.11.16; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/09/B/ST9/00026

104. Badanie najistotniejszych czynników kształtujących pogodę kosmiczną; dr hab. Grzegorz Michałek; 2014.03.17-2017.03.16; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/09/B/ST9/00034

105. Interdyfuzja PCBM w cienkich wartswach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego; dr hab. Jakub Rysz; 2014.07.21-2017.09.20; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/11/B/ST5/04473

106. Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych; prof. dr hab. Lech Longa; 2014.07.08-2018.01.07; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/11/B/ST3/04247

107. Badanie oddziaływań mezonów K i własności mezonów skalnych; prof. dr hab. Leonard Leśniak; 2014.08.01-2018.07.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/11/B/ST2/04245

108. Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych; dr hab. Zbigniew Tomkowicz; 2014.10.01-2019.03.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2013/11/B/ST3/03799

109. Efekty nieliniowe i resumacyjne w chromodynamice kwantowej w obszarze bardzo wysokich energii; prof. dr hab. Michał Praszałowicz; 2015.02.06-2018.09.05; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/13/B/ST2/02486

110. Fluktuacje niegaussowskie i termodynamika stochastyczna; prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak; 2015.02.06-2018.08.05; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/13/B/ST2/02014

111. Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC; prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs; 2015.07.09-2018.07.08; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/15/B/ST2/00049

112. Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 2015.09.25-2017.09.24; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/15/B/ST2/01959

113. Poszukiwania bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii; prof. dr hab. Marcin Wójcik; 2015.08.05-2018.12.04; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/15/B/ST2/02561

114. Wpływ warunków fizyczno-chemicznych na proces powstawania gwiazd: identyfikacja i analiza własności młodych obiektów gwaizdowych w zewnąetrznych częściach Galaktyki; prof. dr hab. Ryszard Szczerba; 2015.09.07-2019.09.06; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/15/B/ST9/02111

115. Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE; dr hab. Paweł Staszel; 2015.09.22-2019.02.21; NCN; OPUS NCN; UMO-2014/15/B/ST2/02537

116. Nowe eksploracje wiązań w dwuatomowych molekułach van der Waalsa: wysokorozdzielcza spektorskopia rotacyjna a zaawansowane obliczenia ab initio - w poszukiwaniu źródeł rozbieżności.; prof. dr hab. Jarosław Koperski; 2016.02.03-2020.02.02; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/17/B/ST4/04016

117. Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe.; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2016.06.08-2019.12.07; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST2/01028

118. Defekty stukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzrastających nanostruktur molekularnych; prof. dr hab. Franciszek Krok; 2016.06.14-2019.12.13; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST5/01841

119. Samoorganizujące się monowsarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową - w kierunku nowego standardu SAM; dr hab. Piotr Cyganik; 2016.06.24-2019.06.23; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST5/01636

120. Badanie w skali nanometrycznej procesów towarzyszących obrazowaniu chemicznemu materiałów organicznych zawierających heteroatomy techniką SIMS; prof. dr hab. Zbigniew Postawa; 2016.07.08-2020.01.07; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST4/01892

121. Magnetyczny rezonans jądorwy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym; dr hab. Szymon Pustelny; 2016.12.02-2019.12.01; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST2/02129

122. Operatory różniczkowe nad algebrami nieprzemiennymi; prof. dr hab. Andrzej Sitarz; 2017.01.27-2019.09.26; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST1/02438

123. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta izotopu 76Ge; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2017.02.01-2020.01.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST2/01094

124. Badania kwantowych teorii pola z symetrią cechowania w ich obszarze niepertubacyjnym; prof. dr hab. Jacek Wosiek; 2017.02.01-2020.07.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST2/01492

125. Adsorpcja barwników organicznych powierzchni (101) anatazu; dr hab. Bartosz Such; 2017.02.01-2020.01.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST5/00844

126. Kryształy czasowe; prof. dr hab. Krzysztof Sacha; 2017.02.01-2020.01.31; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST2/01095

127. Periodycznie kontrolowane układy wielociałowe; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2017.04.03-2020.09.02; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST2/01086

128. Badanie symetrii dyskretnych w rozpadach atomów pozytonium; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2017.02.22-2020.08.21; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST2/01222

129. Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze w falowodzie grunt-jonosfera; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2016.10.18-2019.10.17; NCN; OPUS NCN; UMO-2015/19/B/ST9/01710

130. Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie; prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 2017.04.20-2021.04.19; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/21/B/ST7/01430

131. Poszukiwanie jąder mezonowych; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2017.07.05-2020.07.04; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/23/B/ST2/00784

132. Kwantowe punkty krytyczne zimnych gazów atomowych; dr hab. Bogdan Damski; 2017.07.20-2020.07.19; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/B/ST3/01152

133. Klasyczne i kwantowe obliczenia układów silnie skorelowanych; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 2017.07.19-2020.09.18; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/23/B/ST3/00830

134. Konsekwencje egzotycznych oddziaływań spinowych w układach silnie skorelowanych elektronów; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 2017.07.19-2021.07.18; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/23/B/ST3/00839

135. Parametry dwuwymiarowych gazów elektronowych uformowanych przy powierzchniach półprzewodników III-V; prof. dr hab. Jacek Kołodziej; 2017.07.28-2021.07.27; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/23/B/ST3/01140

136. Upakowania losowe - od podstaw do zasotosowań; dr hab. Michał Cieśla; 2017.08.02-2020.12.01; NCN; OPUS NCN; UMO-2016/23/B/ST3/01145

137. Obserwacje wysokoenergetycznych żródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. - MAGIC; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2010.07.01-2017.04.30; NCN; PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE NCBIR; 745/N-HESS-MAGIC/2010/0

138. Badanie promieniowania par dielektronowych z rezonansów barionowych w próżni oraz w gęstej materii jądrowej przy pomocy spektrometru HADES; prof. dr hab. Piotr Salabura; 2014.05.06-2017.05.05; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2013/10/M/ST2/00042

139. Badanie własności lekkich jąder i procesów trójciałowych w oparciu o chiralne potencjały jadrowe; dr hab. Roman Skibiński; 2014.05.07-2017.05.06; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2013/10/M/ST2/00420

140. Pomiar elektrycznego momentu dipolowego.; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 2016.04.11-2020.04.10; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2015/18/M/ST2/00056

141. Badanie zderzeń proton-proton  hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS – II etap.; prof. dr hab. Roman Płaneta; 2016.07.11-2019.07.10; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2015/18/M/ST2/00125

142. Zastosowanie konsystentnych chiralnych potencjałów jądrowych i prądów elektrosłabych do opisu reakcji trzynukleonowych i własności jąder; dr hab. Roman Skibiński; 2017.04.06-2020.05.05; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2016/22/M/ST2/00173

143. Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriow H.E.S.S. i MAGIC; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2017.05.12-2020.05.11; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2016/22/M/ST9/00382

144. Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania.; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2017.06.20-2020.06.19; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2016/22/M/ST9/00583

145. Attosekundy w biologii  chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze.; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2016.10.20-2021.10.19; NCN; SYMFONIA NCN; UMO-2016/20/W/ST4/00314

146. Ewolucja wczesnego wszechświata od skali inflacji do skali Plancka z uwzględnieniem poprawek kwantowo-grawitacyjnych; dr Michał Artymowski; 2014.10.01-2017.09.30; NCN; FUGA NCN; UMO-2014/12/S/ST2/00243

147. Naturalny czas życia komet w Układzie Słonecznym; dr Michał drahus; 2014.10.01-2017.09.30; NCN; FUGA NCN; UMO-2014/12/S/ST9/00426

148. Własności wielocząstkowych stanów splątanych układów wielopoziomowych. II. Własności wielopunktowych kwantowych korelacji czasowych; dr Marcin Markiewicz; 2015.10.01-2018.09.30; NCN; FUGA NCN; UMO-2015/16/S/ST2/00447

149. Symulacje kwantowych układów wielu ciał.; dr Bartłomiej Gardas; 2016.11.01-2019.10.31; NCN; FUGA NCN; 2016/20/S/ST2/00152

150. Generacja wielocząstkowych stanów kwantowych w dynamice zimnych atomów.; dr inż. Krzysztof Zegadło; 2016.12.01-2019.11.30; NCN; FUGA NCN; UMO-2016/20/S/ST2/00366

151. Graphitization of SiC surfaces in Si flux.; Piotr Ciochoń; 2018.10.01-2020.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2018/28/T/ST5/00208

152. Kwantowe solitony; mgr Andrzej Syrwid; 2018.10.01-2020.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2018/28/T/ST2/00372

153. Wektory własne macierzy przypadkowych - teoria i zastosowania.; mgr Wojciech Tarnowski; 2018.10.01-2020.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2018/28/T/ST1/00470

154. Nontrivial motion of cold atoms in the optical near fields.; Aleksandra Sierant; 2018.10.01-2020.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2018/28/T/ST2/00275

155. Many body localization of cold atoms.; mgr Piotr Sierant; 2018.10.01-2020.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2018/28/T/ST2/00401

156. Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie  struktura i właściwości elektronowe; dr Szymon Godlewski; 2018.09.12-2023.09.11; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2017/26/E/ST3/00855

157. Teorie pola ze zwartymi przestrzeniami fazowymi - od grawitacji do układów złożonych; dr Jakub Mielczarek; 2018.03.02-2021.07.01; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2017/26/E/ST2/00763

158. Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych; dr Aleksandra Wrońska; 2018.03.08-2022.09.02; NCN; SONATA BIS NCN; UMO-2017/26/E/ST2/00618

159. Poszukiwanie charakterystycznych skal czasowych oraz quasi-periodycznych oscylacji w blazarach: oddzialywanie dysk - dzet.; dr Gopal Bhatta; 2018.04.27-2021.04.26; NCN; SONATA NCN; UMO-2017/26/D/ST9/01178

160. Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego; dr Marcin Zagórski; 2018.11.05-2021.11.04; NCN; SONATA NCN; UMO-2017/26/D/NZ2/00454

161. Perturbacyjny opis rozpraszania cząsteczek w relatywistycznych teoriach pól kwantowych z długozasiegowymi oddziaływaniami; dr Paweł Duch; 2018.01.26-2019.04.25; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2017/25/N/ST2/01012

162. Badania struktury elektromagnetycznej hiperonów.; Krzysztof Nowakowski; 2018.02.20-2020.02.19; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2017/25/N/ST2/00580

163. Charakterystyka molekularna nanostruktury komórek nowotworów złośliwych przy użyciu wysokorozdzielczej spektroskopii czasow życia pozytonów (PALS) - w poszukiwaniu nowych biomarkerów; Ewelina Kubicz; 2018.02.14-2020.02.13; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2017/25/N/NZ1/00861

164. Dynamika w przestrzennie uwięzionych układach hamiltonowskich; prof. dr hab. Piotr Bizoń; 2018.03.07-2023.04.08; NCN; MAESTRO NCN; UMO-2017/26/A/ST2/00530

165. Określenie liczby klas rozbłysków gamma przy pomocy wnioskowania statystycznego.; dr Mariusz Tarnopolski; 2018.02.15-2021.02.14; NCN; OPUS NCN; 2017/25/B/ST9/01208

166. Zmiana własności fizykochemicznych fibroblastów płucnych w odpowiedzi na chemiczne modyfikowanie dwu- i trójwymiarowe podłoża o kontrolowanej elastyczności; dr hab. Joanna Raczkowska; 2018.02.13-2021.02.12; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/25/B/ST5/00575

167. Prognozowanie zaburzeń geomagnetycznych; dr hab. Grzegorz Michałek; 2018.02.13-2021.02.12; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/25/B/ST9/00536

168. Rentgenowska mikroskopia równoległa; dr hab. Paweł Korecki; 2018.02.09-2020.02.08; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/25/B/ST2/00152

169. Relaksacje łańcuchów spinowych w magnetykach molekularnych: eksperymentalne badania roli anizotropii; dr hab. Michał Rams; 2018.02.06-2020.08.05; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/25/B/ST3/00856

170. Uczenie maszynowe i wielowymiarowe wielkości mierzalne - nowe podejście do precyzyjnych pomiarów modelu standardowego oraz parzystości CP Higgsa w zderzeniach proton-proton w LHC; prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs; 2018.06.06-2021.07.16; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/27/B/ST2/01391

171. Resumacje chromodynamiki kwantowej w zastosowaniu do precyzjnego opisu procesów elektrosłabych w LHC; dr hab. Leszek Motyka; 2018.07.13-2021.07.25; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/B/ST2/02755

172. Cięzkie bariony i podwójnie ciezekie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowej; prof. dr hab. Michał Praszałowicz; 2018.06.06-2021.06.28; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/27/B/ST2/01314

173. Nowe hadrony zbudowane zarówno z lekkich jak i cięzkich kwarków; prof. dr hab. Maciej Nowak; 2018.07.19-2021.07.18; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/27/B/ST2/01139

174. Czy możemy obserwować w pobliskich galaktykach spiralnych podgrzewanie gazu międzygwaizdowego przez rekoneksję magnetyczną?; dr Marek Weżgowiec; 2018.06.06-2020.07.12; NCN; OPUS NCN; UMO-2017/27/B/ST9/01050

175. Silne korelacje elektronowe  nadprzewodnictwo nieknwencjonalne i własności topologiczne wybranych materiałów kwantowych; prof. dr hab. Józef Spałek; 2018.12.06-2022.01.01; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST3/02646

176. Synteza oraz charakteryzacja nanostruktur TiO powstających na powierzchniach termicznie redukowanych tlenków metali przejściowych; prof. dr hab. Franciszek Krok; 2018.12.07-2022.01.20; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST5/01406

177. Nowatorskie i systematyczne podejście do badania szerokopasmowej zmienności galaktyk aktywnych w skalach czasowych od dziesiątek lat do minut; dr Arti Goyal; 2018.12.07-2022.02.17; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST9/02298

178. Ewolucja dynamiczna radiogalaktyk - sondowanie przeszłości centralnej supermasywnej czarnej dziury w oparciu o analizę stowarzyszonej wielkoskalowej emisji radiowej; dr hab. Marek Jamrozy; 2018.12.07-2022.01.23; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST9/01793

179. Poszukiwanie fizyki poza Modelem Standardowym w skali enegii TeV przy pomocy precyzyjnego pomiaru poprzecznej polaryzacji elektronów emitowanych w rozpadzie neutronu - projekt BRAND; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 2018.12.07-2022.02.17; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST2/02505

180. Badanie niejednorodności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów polskimi stacjami radioteleskopu LOFAR; dr hab. Krzysztof Chyży; 2018.12.06-2022.01.27; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/29/B/ST9/02569

181. Badania możliwości pomiaru neutrin słonecznych typu CNO w esperymencie Borexino; prof. dr hab. Marcin Wójcik; 2018.03.07-2021.05.07; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2017/26/M/ST2/00915

182. Badania struktury barionów w esperymencie HADES; prof. dr hab. Piotr Salabura; 2018.03.22-2021.03.19; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2017/26/M/ST2/00600

183. Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną; prof. dr hab. Krzysztof Sacha; 2018.04.12-2021.04.12; NCN; QUANTERA; UMO-2017/25/Z/ST2/03027

184. Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych.; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 2018.04.13-2021.04.15; NCN; QUANTERA; UMO-2017/25/Z/ST2/03028

185. Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2018.04.12-2021.04.12; NCN; QUANTERA; UMO-2017/25/Z/ST2/03029

186. Studies of Hyperon production and electromagnetic decays at SIS18/FAIR energies with new Forward Detector at HADES; dr inż. Rafał Lalik; 2018.01.01-2019.12.31; NCN; POLONEZ NCN - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY; UMO-2016/23/P/ST2/04066

187. TIME CRYSTALS.; Krzysztof Giergiel; 2019.10.01-2021.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2019/32/T/ST2/00413

188. Aktywność białek związanych z migracją w komórkach eukariotycznych.; Zbigniew Baster; 2019.10.01-2021.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2019/32/T/NZ3/00444

189. Synteza i charakterystyka nosników leków opartych na sztucznych egzosomach do leczenia mikronaczyniowych powikłań cukrzycy.; Anna drożdż; 2019.10.01-2021.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2019/32/T/ST5/00417

190. Nowe topologiczne obserwable w modelu Kauzalnych.; Zbigniew drogosz; 2019.10.01-2021.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2019/32/T/ST2/00390

191. Nowy krytyczny region w Kauzalnych Dynamicznych Triangulacjach na torusie.; Daniel Nemeth; 2019.10.01-2021.09.30; NCN; ETIUDA NCN; UMO-2019/32/T/ST2/00389

192. Nowe wieloparametrowe podejście do badania kosmicznych błysków promieniowania gamma z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.; dr Maria Dainotti; 2019.04.23-2020.04.22; NCN; MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE; DEC-2018/02/X/ST9/03673

193. Anihilacja solitonów topologicznych w teorii ?4 - konstrukcja przybliżonej moduli space.; dr Katarzyna Oleś; 2019.12.18-2020.12.17; NCN; MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE; DEC-2019/03/X/ST2/01690

194. Ocena stanu utlenienia hemoglobiny w erytrocytach ptaków w czasie spoczynku i po aktywności fizycznej badana metodą spektroskopii mössbauerowskiej.; dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek; 2019.12.18-2020.12.17; NCN; MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE; DEC-2019/03/X/NZ1/01631

195. Efekty wysokoenergetycznej chromodynamiki kwantowej w procesach produkcji fotonów  par leptonowych i ciężkich mezonów.; dr Tomasz Stebel; 2019.12.02-2022.12.01; NCN; SONATINA NCN; UMO-2019/32/C/ST2/00202

196. Nowatorskie badania sygnałów uwolnienia koloru poprzez określenie produkcji cząstek powabnych w reakcjach ciężkich jonów na akceleratorze SPS w CERN-ie; Anastasia Merzlaya; 2019.03.06-2021.03.05; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2018/29/N/ST2/02595

197. Struktura bimetrycznych teorii grawitacji w ujęciu geometrii nieprzemiennej; mgr Arkadiusz Bochniak; 2019.07.05-2021.07.04; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2018/31/N/ST2/00701

198. Stochastyczna dynamika anomalna w obszarze nieprzetłumionym.; mgr Karol Capała; 2019.07.26-2022.07.25; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2018/31/N/ST2/00598

199. Wpływ elastyczności podłoża hodowlanego na rekrutację taliny do kontaktów zogniskowanych.; Zbigniew Baster; 2019.08.14-2020.08.13; NCN; PRELUDIUM NCN; UMO-2018/31/N/NZ3/02031

200. Lokalne zmiany struktury cząsteczek DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy; prof. dr hab. Marek Szymoński; 2019.09.30-2022.09.29; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/31/B/ST4/02292

201. Karbeny jako nowa platforma budowy wysoce uporządkowanych monowarstw organicznych; dr hab. Piotr Cyganik; 2019.07.04-2022.07.03; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/31/B/ST5/00057

202. Realizacja kryształów czasowych w utrazimnych gazach atomowych; prof. dr hab. Krzysztof Sacha; 2019.07.04-2022.07.03; NCN; OPUS NCN; UMO-2018/31/B/ST2/00349

203. Dziesięciokrotne zwiększenie czułości pomiaru elektrycznego momentu dipolowego neutronu w Instytucie Paula Scherrera dzięki uruchomieniu nowego  dwukomorowego spektrometru.; dr hab. Jacek Zejma; 2019.04.17-2022.04.16; NCN; HARMONIA NCN; UMO-2018/30/M/ST2/00319

204. Więcej niż grupa  mniej niż gromada: niskoczęstotliwościowe badania nietypowych  małolicznych układów galaktyk przy użyciu interferometru LOFAR i przeglądu LoTSS.; dr Błażej Nikiel-Wroczyński; 2019.03.18-2019.09.24; NCN; UWERTURA NCN - STAŻE ZAGRANICZNE; UMO-2018/28/U/ST9/00092

205. Jagiellonian Positron Emission Tomography: a novel in vivo morphometric imaging with positronium; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2018.04.01-2021.03.31; FNP; PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ; POIR.04.04.00-00-4204/17-00

206. Radio-pure materials and technologies for science and society; dr hab. Grzegorz Zuzel; 2017.02.01-2020.01.31; FNP; PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ; POIR.04.04.00-00-2FFF/16-00

207. Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie; prof. dr hab. Jacek Tabor; 2019.09.01-2023.08.31; FNP; TEAM NET OGŁASZANY PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ; POIR.04.04.00-00-14DE/18-00

208. Komputery kwantowe  najbliższej przyszłosci: wyzwania  optymalne iplementowaniei zastosowanie praktyczne; prof. dr hab. Karol Życzkowski; 2019.07.01-2023.06.30; FNP; TEAM NET OGŁASZANY PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ; POIR.04.04.00-00-17C1/18-00

209. Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych: synergia szkła i diamentudal zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji; prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 2019.07.01-2023.06.30; FNP; TEAM NET OGŁASZANY PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ; POIR.04.04.00-00-1644/18-00

210. Zasady dekodowania informacji w rozwoju organizmu; dr Marcin Zagórski; 2018.11.30-2023.02.28; NAWA; POLSKIE POWROTY (NAWA); PPN/PPO/2018/1/00011/U/00001

211. Badanie ultra-cienkich struktur molekularnych powstałych na jonowo zmodyfikowanych podłożach (Systematic study of ultra-thin film formation of rod-like molecules on ion beam modified substrates).; dr Konrad Szajna; 2019.01.01-2020.12.31; NAWA; WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW (NAWA); PPN/BIL/2018/1/00084/U/00001

212. Pozycyjnie czuły detektor wolnych wiązek pozytorium (Position sensitive detector for slow positronium beams).; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2019.01.01-2020.12.31; NAWA; WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW (NAWA); PPN/BIL/2018/2/00104/U/00001

213. Wsparcie działań promocyjnych Wydziału Fizyki  Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; mgr Tomasz Kundera; 2019.10.01-2020.09.30; NAWA; PROMOCJA ZAGRANICZNA; PPI/PZA/2019/1/00097/U/00001