Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne telefony

Portiernia - 12 664 4877

Ochrona - 12 664 5448 (stacjonarny), 12 664 5809 (przenośny), 12 664 6004 (główne centrum monitoringu)

Wydziałowe Centrum Admnistracyjne WCA
Kierownik WCA, mgr Agnieszka Golak - 12 664 4854

Sekcja Spraw Ogólnych – SSO, mgr Małgorzata Dobosz-Petryk - 12 664 4890
            Sekretariat ogólny: mgr Agnieszka Magda - 12 664 4511, 12 664 4950

Sekcja Finansowa – SF, mgr Beata Plewa - 12 664 4858
           Biuro Budżetowe – BB,  mgr Małgorzata Nałódka - 12 664 4513

Sekcja Obsługi Studentów – SOS
mgr Anna Czeluśniak - 12 664 4539
          Dorota Gumula  - 12 664 4701
          Ewa Łanoszka - 12 664 4886
          mgr Katarzyna Niechwiej - 12 664 4876

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Sekretariat Dyrektora, mgr Alicja Mysłek - 12 664 4703

Instytut Fizyki Teoretycznej
Sekretariat, mgr Beata Broś – 12 664 4677, Ewa Witkowska – 12 664 4726

Instytut Informatyki Stosowanej
Sekretariat, mgr Joanna Pajorska – 12 664 4737

Obserwatorium Astronomiczne
Sekretariat, mgr Aleksander Zagdański – 12 623 8629, mgr Katarzyna Kiernicka – 12 623 8629

Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Kierownik Działu, mgr Renata Szymoniak - 12 664 6025, kom. 795 545 712
Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. technicznych, mgr inż. Henryk Rutkowski - 12 664 6020, kom. 506 006 583
Sekcja BMS - 12 664 6777
Kierownik sekcji BMS, mgr inż. Andrzej Dudała - 12 664 5029, kom. 519 542 556
Administrator siedziby Wydziału FAIS, mgr inż. arch. Małgorzata Makuch - kom. 519 307 985

Sekcja telekomunikacyjna UJ
Wojciech Piątek - tel. 12 663 37 00; (9) 37 00
Ireneusz Mamcarczyk - tel. 12 663 29 97; (9) 29 97

Telefony alarmowe
Centrum powiadamiania ratunkowego - 112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Telefon Dyżurny Komendy Straży Miejskiej - 986