Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy, uchwały, zarządzenia

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku).

Regulaminy egzaminów dyplomowych - obowiązują od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 1/2020 Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6.02.2020 w sprawie: obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 pol., eng.
  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 pol., eng.

Wzory pism

Wzory deklaracji, odwołań, oświadczeń, podań, rezygnacji, upoważnień, wniosków.

Dla promotora – wniosek o powołanie komisji egzaminu dyplomowego.