Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy, uchwały, zarządzenia

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Regulaminy egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 1/2020 Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6.02.2020 w sprawie: obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 pol., eng.
  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 pol., eng.

Wzory pism

Wzory deklaracji, odwołań, oświadczeń, podań, rezygnacji, upoważnień, wniosków.

Dla promotora – wniosek o powołanie komisji egzaminu dyplomowego.