Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy, uchwały, zarządzenia

Skład rad programowych kierunków prowadzonych na Wydziale FAIS na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 5/2020 Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zakresu obowiązków kierowników kierunków studiów prowadzonych przez Wydział FAIS

Decyzja nr 5/2020 Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie powołania kierowników studiów prowadzonych przez Wydział FAIS na kadencję 2020-2024

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku).

Regulaminy egzaminów dyplomowych - obowiązują od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zasady dotyczące organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określa Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

Zarządzenie nr 1/2020 Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6.02.2020 w sprawie: obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 pol., eng.
  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 pol., eng.

Zarządzenie nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18.05.2021 w sprawie: obowiązków studenta przed egzaminem dyplomowym

  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 pol., eng.
  • wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 pol.eng.

Wzory pism

Wzory deklaracji, odwołań, oświadczeń, podań, rezygnacji, upoważnień, wniosków.

Dla promotora – wniosek o powołanie komisji egzaminu dyplomowego.

Wzór zgłoszenia tematu pracy licencjakiej.

Wzór zgłoszenia tematu pracy magisterskiej.