Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane przez Wydział

Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

1. Bezpieczeństwo żywności poprzez bezpośrednią diagnozę za pomocą uniwersalnego monolitycznego spektroskopowego układu scalonego identyfikującego szkodliwe substancje w świeżych produktach; Nr 318319; prof. dr hab. Andrzej Budkowski; 507118; 20/08/2012-31/08/2015; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy COOPERATION.

2. Badania programów naczuania nauk przyrodniczych; Nr 266640; dr Dagmara Sokołowska; 608625; 19/11/2010-31/10/2013; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy CAPACITY.

3. Badania silnie oddziałującej materii; Nr 227431; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 136143; 22/06/2009-31/12/2011; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy CAPACITY.

4. Badania silnie oddziałującej materii; Nr 283286; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 66880; 30/12/2011-31/12/2014; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy CAPACITY.

5. Monomolekularna technologia bramek logicznych w skali atomowej; Nr 270028; prof. dr hab. MarekSzymoński; 2634905; 19/11/2010-31/12/2014; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy COOPERATION.

6. Faza przygotowawcza projektu Cherenkov Telescope Array; Nr 262053; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 1444608; 21/12/2010-30/09/2013; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy CAPACITY.

7. Koherentne sensory optyczne dla zastosowań w medycnie; Nr PIRSES-GA-2011-295264; prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 101992; 24/04/2012-01/04/2016; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy PEOPLE.

8. Investigation of quantum interferometry and tests of discrete symmetries using the KLOE detector at DAFNE; Nr 227431-23; prof. dr hab. Paweł Moskal; 134178; 01/04/2011-31/01/2012; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy, Transitional access to research infrastructure LNF.

9. The FIBONACCI Project - Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education; Nr 244684; dr Dagmara Sokołowska; 96140; 01/01/2010-28/02/2013; Komisja Europejska; 7 Program Ramowy, Science in Society.

10. EXMONAN – Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact; 612552;  koordynator projektu prof. dr hab. Rafal Kozubski; 01/10/2014-30/09/2018, 7 Program Ramowy-PEOPLE, FP7-PEOPLE-2013-IRSES; International Research Staff Exchange Scheme
 

Projekty (inne) realizowane w ramach innych programów Unii Europejskiej

1. Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami FORESIGHT; UDA-POIG.01.01.01-00-012/09-00; dr Jakub Barbasz; 1181000; 18/09/2009-01/11/2013; Ośrodek Przetwarzania Informacji; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

2. Connecting classrooms to the Milky Way; 510308-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP; dr hab. Krzysztof Chyży; 99563; 01/11/2010-31/10/2012; Komisja Europejska; Comenius Multilateral, Life Long Learning Program.

3. Modernizacja infrastruktury dydaktycznej; MRPO.01.01-01-12-087/09-00-XVI/519/FE/10; dr hab. Tomasz Kozik; 4661596; 20/09/2010-20/09/2013; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY.

4. CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources); dr hab. Krzysztof Dzierżęga; 01/09/2012-31/12.2014; Komisja Europejska; Program Współpracy Transgranicznej Europa Centralna; strona: www.cenils.eu

Projekty finansowane lub współfinansowe z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

1. The mini BETA Project; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 163020; 02/06/2011-31/12/2014; Katholieke Universitet Leuven; Indywidualna umowa o współpracy naukowej.

2. Nowatorskie czujniki magnetyczne i techniki dla bezpieczeństwa; MD.SFPP.983932; prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 62700; 03/06/2011-05/12/2013; NATO Emerging Security Challenges Division; NATO Science for Peace Grant Programme.

3. Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących; 2/2011; prof. dr hab. Marek Szymoński; 3018847; 24/08/2011-30/09/2015; Ośrodek Przetwarzania Informacji; Polsko-Szwajcarski projekt badawczy.

4. Dalitz decays of mesons with WASA-at-COSY; JCHP-FFE 441867938(COSY-116); prof. dr hab. Paweł Moskal; 125400; 01/03/2010-28/02/2011; Centrum badawcze Julich (Niemcy).

5. Eta meson production with polarized proton beam; JCHP-FFE 441890745(COSY-119); prof. dr hab. Paweł Moskal; 125400; 01/05/2011-30/04/2013; Centrum badawcze Julich (Niemcy);

Projekty dofinansowywane ze środków finansowych: MNiSzW, NCBiR, NCN, FNP

1. Badanie własności plazmy indukowanej laserowo w konfiguracji dwóch impulsów rodzielonych w czasie; AGATA MENDYS; 85000; 12/12/2011-11/12/2013; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/05107.

2. Aktywne jądra gigantycznych radioźródeł; Agnieszka Kuźmicz; 45560; 13/12/2011-12/06/2013; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST9/00726.

3. Korelacje pomiędzy promieniowaniem optycznym a promieniowaniem gamma najwyższych energii dla blazarów: PKS 2155-304; Alicja Wierzcholska; 81960; 13/08/2012-2/12/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST9/01867.

4. Określenie wpływu elastyczności podłoża na migrację komórek keratynocytowych; Daniel Dziob; 46600; 21/08/2012-31/10/2013; FNP POIG, VENTURES/2012-9/3.

5. Uniwersalny kompaktowy układ eksperymentalny do produkcji kondensatu Bosego-Einsteina; Dobrosława Bartoszek-Bober; 42068; 12/12/2011-11/07/2013; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/00479.

6. Nieliniowe efekty magnetooptyczne w zimnych atomach rubidu; dr Adam Wojciechowski; 57500; 25/08/2009-24/08/2011; NCN; KONKURS NR 37, 0463/B/H03/2009/37.

7. Badania globalnej aktywności elektrycznej atmosfery w oparciu o międzykontynentalne obserwacje pól EM ELF z wykorzystaniem geolokacji impulsów pochodzących od silnych wyładowań; dr Andrzej Kułak; 1051960; 17/09/2012-16/09/2015; NCN; HARMONIA2, UMO-2012/04/M/ST10/00565.

8. Badania przebiegu momentów prądowych wyładowań atmosferycznych w oparciu o analizę formy falowej impulsów ELF we wnęce Ziemia-Jonosfera w celu wyznaczenia ich parametrów oraz kalibracji odpowiedzi rez.; dr Andrzej Kułak; 409464; 15/12/2011-14/12/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST10/06954.

9. Kwantowy efekt Halla w ultra zimnych gazach atomowych; dr Anna Kubasiak; 38000; 26/06/2009-05/07/2011; NCN; KONKURS NR 36, 1694/B/J03/2009/36.

10. Badanie gwiazd nowych karłowatych i nowych rentgenowskich w oparciu o obserwacje i analizę danych fotometrycznych i spektroskopowych; dr Artur Rutkowski; 505000; 01/10/2012-30/09/2015; NCN; FUGA I, UMO-2012/04/S/ST9/00021.

11. Adsorpcja molekuł chiralnych badana przy pomocy kriogenicznej mikroskopii STM/NC-AFM; dr Bartosz Such; 98100; 27/09/2010-26/09/2012; NCN; KONKURS NR 39, 0922/B/H03/2010/39.

12. Badania programów nauczania nauk przyrodniczych; dr Dagmara Sokołowska; 118557; 06/12/2012-31/10/2013; MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 2137/7.PRUE/2011/2.

13. Elektronowy Rezonans Spinowy (ESR) i Magnetyczny Rezonans Jądrowy (MRJ) jako źródło informacji o dynamice i strukturze makromolekuł. Teoria i oprogramowanie; dr Danuta Kruk; 294750; 09/04/2009-30/06/2013; NCN; KONKURS NR 36, 1059/B/H03/2009/36.

14. Badanie kwantowej interferometrii mezonów K; dr Eryk Czerwiński; 274850; 09/12/2011-08/12/2014; NCN; SONATA1, UMO-2011/01/D/ST2/00748.

15. Investigations of quantum interferometry with KLOE detector and
calibration studies of inner tracker for KLOE-2 setup; dr Eryk Czerwiński; 129000; 27/04/2012-31/03/2014; FNP; Program Homing Plus, HOMING PLUS BIS/2011-4/3.

16. Udział w eksperymencie GERDA w 2011r.; dr Grzegorz Zuzel; 50000; 05/06/2011-05/12/2011; FNP; Subsydium FNP, PROGRAM EXTERIUS, FNP NR EX1/2011.

16. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge weksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych technik redukcji tła z wykorzystaniem scyntylacji ciekłego argonu w projekcie LArGe; dr Grzegorz Zuzel; 1641648; 07/12/2011-06/12/2014; NCN; HARMONIA1, UMO-2011/01/M/ST2/00755.

17. ERA-NET-ASPERA/04/11; NCBIR; dr Grzegorz Zuzel; 326633; 28/10/2011-30/09/2014; NCBiR; PMN - Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany.

18. Elektrony Diraca w nanoukładach grafenowych: Transport kwantowy i rozkłady widmowe; dr hab. Adam Rycerz; 124000; 13/06/2011-12/06/2014; NCN; KONKURS NR 40, 0314/B/H03/2011/40.

19. Nieperturbacyjne metody w kwantowej teorii Yanga-Millsa; dr hab. Andrzej Wereszczyński; 153400; 09/12/2011-08/06/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/00464.

20. MOB: Nierównowagowa fizyka statystyczna jako narzędzie opisu dyfuzji anomalnej w układach biologicznych: metody teoretycznego opisu i ich weryfikacja; dr hab. Bartłomiej Dybiec; 423600; 01/09/2012-28/02/2014; MNiSW; MOBILNOŚĆ PLUS I, 619/MOB/2011/0.

21. Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową; dr hab. Franciszek Krok; 258500; 14/08/2012-13/08/2014; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST5/01567.

22. Badanie dynamiki oraz ekspansji koronalnych wyrzutów materii (CMEs) w polu widzenia koronografów SOHO/LASCO; dr hab. Grzegorz Michałek; 67750; 24/09/2009-23/09/2011; NCN; KONKURS NR 37, 0123/B/P01/2009/37.

23. Badanie mechanizmów molekularnych odporności na przemarzanie i wysuszanie porostów; dr hab. Hubert Harańczyk; 62240; 04/05/2011-03/05/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0541/B/H03/2011/40.

24. Efekty łamania symetrii dyskretnych, wariacje kosmologiczne fundamentalnych stałych przyrody, zegary atomowe: teoria Diraca-Hartree-Focka w zastosowaniu do własności ciężkich atomów; dr hab. Jacek Bieroń; 69000; 04/05/2011-03/05/2014; NCN; KONKURS NR 40, 0141/B/H03/2011/40.

25. Struktura elektronowa czystych i pasywowanych powierzchni (001) InAsm i InSb; dr hab. Jacek Kołodziej; 368700; 20/08/2012-19/08/2015; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST3/02070.

26. Egzotyczne fazy powierzchniowe na ścianach (001) kryształów związków półprzewodnikowych III-IV; dr hab. Jacek Kołodziej; 305000; 25/03/2009-24/03/2011; NCN; KONKURS NR 36, 0357/B/H03/2009/36.

27. Badanie elektrycznych właściwości pojedynczych molekuł organicznych osadzonych na powierzchniach; dr hab. Jacek Kołodziej; 63000; 04/05/2009-30/04/2011; NCN; KONKURS NR 36, 1044/B/H03/2009/36.

28. Badanie zależności jądrowej energii symetrii od gęstości w pomiarach neutronowego i protonowego pływu eliptycznego - budowa i uruchomienie detektora cząstek naładowanych oraz udział w eksperymencie w GS; dr hab. Janusz Brzychczyk; 222500; 21/12/2009-31/12/2012; NCN; PMN –Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 624/N-GSI/2009/0.

29. Globalne modelowanie pracy dynama wzbudzanego poprzez promieniowanie kosmiczne w galaktykach spiralnych z poprzeczką i o morfologii pierścieniowej; dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur; 23000; 07/04/2010-31/05/2011; NCN; KONKURS NR 38, 5102B/H03/2010/38.

30. Badanie ewolucji pola magnetycznego w środowisku galaktyki karłowatej przy obecności dynama napędzanego promieniowaniem kosmicznym; dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur; 27920; 04/05/2011-03/05/2012; NCN; KONKURS NR 40, 5834/B/H03/2011/40.

31. Badanie plazmy indukowanej laserowo metodami spektroskopii emisyjnej rozpraszania Thomsona; dr hab. Krzysztof Dzierżęga; 288350; 16/04/2009-15/10/2012; NCN; KONKURS NR 36, 0311/B/H03/2009/36.

32. Od optyki dalekiego pola do optyki bliskiego pola w nanostrukturach; dr hab. Leszek Józefowski; 299900; 04/05/2011-03/05/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0139/B/H03/2011/40.

33. Zastosowania technik resumacji QCD do opisu fizyki LHC; dr hab. Leszek Motyka; 335900; 09/12/2011-08/12/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/03643.

34. Zaburzenia w pętlowej kosmologii kwantowej; dr hab. Marek Szydłowski; 484000; 22/10/2009-03/09/2011; NCN; KONKURS NR 37, 3864/B/H03/2009/37.

35. Testowanie i porównywanie modeli akcelerującego Wszechświata alternatywnych do ACDM; dr hab. Marek Szydłowski; 35560; 04/05/2011-03/05/2012; NCN; KONKURS NR 40 36, 6118/B/H03/2011/40.

35. Analiza anizotropii absorpcji promieniowania X - holograficzne obrazowanie lokalnej struktury atomowej w warunkach laboratoryjnych; dr hab. Paweł Korecki; 175800; 01/12/2011-31/05/2013; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST3/00506.

37. Badanie mechanizmu produkcji hadronów w szerokim zakresie pośpieszności w ultra relatywistycznych zderzeniach jąder atomowych; dr hab. Paweł Staszel; 102000; 25/03/2009-24/09/2010; NCN; KONKURS NR 36, 1248/B/H03/2009/36.

38. Analiza stabilności interfejsu molekuła-substrat w saoorganizujących się monowarstwach organicznych poprzez zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych; dr hab. Piotr Cyganik; 252000; 01/12/2011-30/11/2013; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST4/00665.

39. Rozwój innowacyjnych metod identyfikacji produktów reakcji ciężko jonowych indukowanych wiązkami radioaktywnymi w ramach kolaboracji FAZIA; dr hab. Tomasz Kozik; 358755; 08/11/2010-28/01/2012; NCN; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 778/N-FAZIA/2010/0.

40. Rozwój innowacyjnych metod identyfikacji produktów reakcji ciężkojonowych indukowanych wiązkami radioaktywnymi w ramch kolaboracji FAZIA; dr hab. Tomasz Kozik; 426059; 08/11/2010-31/01/2012; NCN; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 778/N-FAZIA/2010/0 KOORDYNACJA.

42. Układy jednowymiarowe i centra aktywne metaloenzymów jako magnetyki molekularne.; dr hab. Zbigniew Tomkowicz; 273125; 30/04/2010-29/04/2013; NCN; KONKURS NR 38, 1032/B/H03/2010/38.

42. Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu; dr Jacek Zejma; 72420; 27/05/2011-26/05/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0555/B/H03/2011/40.

43. Optymalizacja morfologii warstw aktywnych polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem bibliotek właściwości fizyko-chemicznych - wpływ oddziaływań z podłożem; dr Jakub Rysz; 275933; 29/08/2012-28/08/2014; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST5/01568.

44. Typy korelacji kwantowych. Nowe zastosowania mechaniki kwantowej w technikach wykonywania obliczeń; dr Łukasz Skowronek; 65450; 20/09/2012-19/09/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST2/01980.

45. Produkcja i pułapkowanie atomów antywodoru w celu badania fundamentalnej symetrii CPT; dr Marcin Zieliński; 119200; 17/09/2012-16/09/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST2/02653.

46. Badanie gigantycznych radiogalaktyk z powtarzającymi się cyklami aktywności; dr Marek Jamrozy; 357100; 26/05/2009-30/11/2012; NCN; KONKURS NR 36, 3812/B/H03/2009/36.

47. Badanie stopnia zachowania symetrii CP w rzadkich rozpadach mezonów Ks za pomocą detektora KLOE-2; dr Michał Silarski; 116780; 17/09/2012-16/09/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST2/02652.

48. Supersymetryczne mechaniki kwantowe Yanga-Millsa; dr Piotr Korcyl; 184000; 21/08/2012-20/08/2015; NCN; SONATA2, UMO-2011/03/D/ST2/01932.

49. Efekt niejednorodności w kosmologii; dr Sebastian Szybka; 187220; 02/04/2012-01/04/2014; MNiSW; Program Ministra IUVENTUS PLUS II, 0550/IP3/2011/71.

50. MOB: Magnetometria optyczna w pomiarach ciemnej materii; dr Szymon Pustelny; 284600; 01/06/2012-30/06/2013; MNiSW; MOBILNOŚĆ PLUS I, 629/MOB/2011/0.

51. Oddziaływania atom-powierzchnia w dipolowym lustrze optycznym; dr Tomasz Kawalec; 393500; 12/05/2009-15/07/2013; NCN; KONKURS NR 36, 1245/B/H03/2009/36.

52. Metody geometryczne w informatyce kwantowej; dr Zbigniew Włodzimierz Puchała; 396000; 01/10/2012-30/09/2015; NCN; FUGA I, UMO-2012/04/S/ST6/00400.

53. Ocena zmienności powierzchni występowania burz nad obszarem Polski na tle Europy w latach 1980-2009; dr Zenon Nieckarz; 22750; 16/05/2011-15/05/2012; NCN; KONKURS NR 40, 0390/B/P01/2011/40.

54. Badania nad jakością i bezpieczeństwem transmisji czasu rzeczywistego wspieranej systemem agentowym oraz reputacją; GRZEGORZ ORYŃCZAK; 66300; 14/12/2011-13/12/2013; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST6/07387.

55. Poszukiwania cząstek ciemnej materii w rozpadach mezonu fi przy użyciu detektora KLOE-2 we Frascati; Jarosław Zdebik; 119900; 17/09/2012-16/09/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST2/02641.

56. Badanie wybuchów dysków w ciasnych układach podwójnych; Jean Lasota-Hirszowicz; 52100; 04/05/2011-03/05/2013; NCN; KONKURS NR 40, 5833/B/H03/2011/40.

57. Immobilizacja białek do powierzchni warstw i mikro-wzorów polimerów sprzężonych w aspekcie zastosowań w biosensorach; KAMIL AWSIUK; 235900; 05/09/2012-04/03/2015; NCN; PRELUDIUM2.

58. Efekty kondensacji w zimnych gazach atomowych; Katarzyna Targońska; 59280; 12/12/2011-11/12/2014; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/03/N/ST5/04764.

59. Analiza i rozpoznawanie tekstur i w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych; LESZEK NOWAK; 61550; 17/10/2012-16/04/2014; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST6/01594.

60. Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych.; LESZEK NOWAK; 8000; 06/06/2012-30/04/2013; FNP; POIG-VENTURES, VENTURES/2011-8/6.

61. Efekty lokalizacji Andersona w zimnych gazach atomowych; Marcin Płodzień; 59150; 12/12/2011-11/12/2014; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/00418.

62. Nieliniowa dynamika czarnych dziur o asymptotyce AdS; Marek LIPERT; 54620; 12/12/2011-11/12/2013; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/05162.

63. Kwantowe sieci neuronowe oparte o kanały kwantowe; Marek Smaczyński; 67350; 08/10/2012-07/04/2015; NCN; PRELUDIUM2, UMO-2011/03/N/ST2/01968.

64. Korelacja pomiędzy jasnością La i czasem Ta w błyskach gamma, obserwowanych przez satelitę FERMI; Maria Dainotti; 86000; 01/10/2011-31/03/2012; MNiSW; Mobilność Plus I, 655/MOB/2011/0.

65. Zastosowania odkrycia ścisłej korelacji jasność-czas w poświatach błysków gamma; Maria Dainotti; 205000; 13/06/2011-12/06/2014; NCN; KONKURS NR 40, 5798/B/H03/2011/40.

66. Nieporządek w silnie skorelowanych układach zimnych gazów kwantowych w wyższych wymiarach; Mateusz Łącki; 59559; 12/12/2011-11/12/2014; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/02549.

67. Spektroskopia gazów i cieczy w światłowodach mikrostrukturalnych; Michał Grabka; 126200; 01/11/2011-31/10/2014; NCN; PRELUDIUM1, UMO-2011/01/N/ST2/02391.

68. Własności małomasywnych rentgenowskich układów podwójnych; Monika Bałucińska-Church; 40300; 04/05/2011-03/11/2012; NCN; KONKURS NR 40, 5843/B/H03/2011/40.

69. Testowanie możliwości ukośnego sondowania jonosfery ziemskiej z wykorzystaniem naziemnego systemu radiofonii cyfrowej DRM; Piotr Koperski; 92259; 20/05/2009-19/10/2010; NCN; KONKURS NR 36, 3123/B/P01/2009/36.

70. Monolityczne zintegrowany układ interferomerycznych bio-procesorów dla bezznacznikowego wczesnego wykrywania chorób człowieka; prof. dr hab. Andrzej Budkowski; 278433; 07/09/2010-31/10/2011; MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 1460/7.PRUE/2010/7.

71. Badanie reakcji dd dla energii wiązki 350 MeV przy użyciu detektora WASA; prof. dr hab. Andrzej Magiera; 25250; 02/04/2010-30/04/2011; NCN; KONKURS NR 38, 2859/B/H03/2010/38.

72. Konsekwencje fizyczne frustracji oddziaływań w układach silnie skorelowanych elektronów z orbitalnymi stopniami swobody; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 330000; 30/09/2010-28/09/2013; NCN; KONKURS NR 39, 0696/B/H03/2010/39.

73. Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych elektronów; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 2499400; 28/08/2012-27/08/2017; NCN; MAESTRO2, UMO-2012/04/A/ST3/00331.

74. Własności magnetyczne oraz struktura elektronowa międzymetalicznych związków ziem rzadkich typu R-T-X z frustracją oddziaływań magnetycznych; prof. dr hab. Andrzej Szytuła; 392500; 27/09/2010-26/09/2013; NCN; KONKURS NR 39, 2010/B/H03/2010/39.

75. Procesy atomowej wymiany ładunku w zderzeniach wysoko naładowanych jonów z tarczami stałymi i gazowymi; prof. dr hab. Andrzej Warczak; 323125; 27/04/2010-26/04/2013; NCN; KONKURS NR 38, 1044/B/H03/2010/38.

76. Precyzyjna fizyka procesów z udziałem bozonów elektrosłabych w LHC; prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs; 494500; 13/08/2012-12/08/2015; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST2/00220.

77. Dynamika chiralna i efekty relatywistyczne w reakcjach hadronowych i fotonowych z trzema nukleonami; prof. dr hab. Henryk Witała; 105680; 12/12/2011-11/12/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/00578.

78. Symulacja i emulacja kwantowych układów silnie skorelowanych; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 302500; 01/12/2011-30/11/2013; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST3/00512.

79. Procesy elektromagnetyczne w układach dwóch i trzech nukleonów w ramach chirialnej efektywnej teorii pola; prof. dr hab. Jacek Golak; 29500; 04/05/2009-31/07/2010; NCN; KONKURS NR 36, 1045/B/H03/2009/36.

80. Międzynarodowe studia doktoranckie z fizyki układów złożonych "Jagiellonian University International Ph.D. Studies in Physics of Complex Systems"; prof. dr hab. Jacek Wosiek; 1960000; 10/09/2009-31/08/2014; FNP, POIG, MPD/2009/6.

81. Od symulatorów kwantowych do atomowych laserów: zastosowania fizyki zimnych atomów; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 2025300; 18/09/2012-17/01/2016; NCN; MAESTRO2, UMO-2012/04/A/ST2/00088.

82. Silnie skorelowane układy motywowane optyką kwantową; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski; 256500; 11/05/2009-10/05/2012; NCN; KONKURS NR 36, 1247/B/H03/2009/36.

83. Od molekularnej rotacji do splątania atomów: wiązka naddźwiękowa a testy nierówności Bella dla atomów; prof. dr hab. Jarosław Koperski; 399124; 09/12/2011-08/12/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/00495.

84. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki - ATOMIN; prof. dr hab. Jarosław Koperski; 90273034; 01/06/2009-30/11/2012; NCBiR; POIG, POIG.02.01.00-12-023/08.

85. Poszukiwanie stanów związanych 4/He-ni; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 150000; 09/10/2009-30/09/2011; NCN; KONKURS NR 37, 2367/B/H03/2009/37.

86. Badania silnie oddziałującej materii; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 53349; 17/02/2010; 30/06/2011-MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 1286/7PRUE/2010/7.

87. Badania silnie oddziałującej materii; prof. dr hab. Jerzy Smyrski; 17692; 28/12/2012; 31/12/2014-MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 2593/7.PR/2012/2.

88. Perkolacja przewodnictwa wilgotnej krzemionki koloidalnej: aspekt biofizyczny; prof. dr hab. Józef Mościcki; 297324; 09/04/2009-01/06/2013; NCN; KONKURS NR 36, 1058/B/H03/2009/36.

89. Periodyczny model Andersona w granicy sieci Kondo: własności normalne i parowanie w przestrzeni rzeczywistej; prof. dr hab. Józef Spałek; 53750; 27/09/2010-26/09/2012; NCN; KONKURS NR 39, 4898/B/H03/2010/39.

90. Fundamentalne Własności Układów Silnie Skorelowanych: Niekonwencjonalne Nadprzewodnictwo, Kwantowe Zachowanie Krytyczne i Złożona Struktura Elektronowa; prof. dr hab. Józef Spałek; 2788300; 03/09/2012-02/09/2017; NCN; MAESTRO2, UMO-2012/04/A/ST3/00342.

91. Correlations and coherence in quantum materials and structures (CCQM)-unique properties on macro and nano scales; prof. dr hab. Józef Spałek; 651000; 22/06/2011-30/09/2014; FNP, POIG, TEAM/2010-6/7.

92. Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i kwantowe zjawiska krytyczne a korelacje elektronowe w wybranych układach fermionowych; prof. dr hab. Józef Spałek; 330000; 09/04/2009; 08/04/2012-NCN; KONKURS NR 36, 1287/B/H03/2009/36.

93.; Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu w PSI; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 289380; 19/09/2012-18/09/2015; NCN; HARMONIA2, UMO-2012/04/M/ST2/00556.

94. Pomiar Elektrycznego Momentu Dipolowego neuronu; prof. dr hab. Kazimierz Bodek; 234000; 14/07/2009-13/07/2012; NCN; KONKURS NR 36, 0654/B/H03/2009/36.

95. Mikroskopowe mechanizmy powstawania i właściwości fizyczne faz wstęgowych w domieszkowanych niklowcach o strukturze warstwowej; prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski; 60000; 13/04/2010-12/09/2011; NCN; KONKURS NR 38, 1041/B/H03/2010/38.

96. Badanie anomalnych własności fizycznych układów metalicznych z silnymi korelacjami elektronowymi; prof. dr hab. Krzysztof Tomala; 211950; 01/12/2011-30/11/2013; NCN; OPUS1, UMO-2011/O1/B/ST3/00436.

97. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych; prof. dr hab. Maciej Nowak; 1939800; 26/04/2012-26/04/2017; NCN; MAESTRO1, UMO-2011/02/A/ST1/00119.

98. Zastosowanie technik inteligencji obliczeniowej do analizy danych obrazowych w komputerowo wspomaganej diagnostyce czerniaka; prof. dr hab. Maciej Ogorzałek; 281250; 16/04/2010-15/04/2013; NCN; KONKURS NR 38, 4190/B/T02/2010/38.

99. Komputerowa klasyfikacja znamion skóry na bazie zdjeć wielowarstwowych oraz metod fraktalnych; prof. dr hab. Maciej Ogorzałek; 43500; 21/09/2010-20/11/2012; NCN; KONKURS NR 39, 5064/B/T02/2010/39.

100. ISOTope Trace Analysis; prof. dr hab. Marcin Wójcik; 203279; 15/03/2012-31/12/2014; NCiBR; ERA-NET-ASPERA, ERA-NET-ASPERA/03/11.

101. Badanie dynamiki galaktyk spiralnych w modelach dyskowych z wykorzystaniem obliczeń symbolicznych i numerycznych; prof. dr hab. Marek Kutschera; 53960; 13/06/2011-12/06/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0321/B/H03/2011/40.

102. Funkcjonalizacja powierzchni półprzewodników i izolatorów poprzez adsorpcję i samoorganizację molekuł organicznych oraz manipulację w skali atomowej; prof. dr hab. Marek Szymoński; 602500; 15/03/2010-14/03/2013; NCN; KONKURS NR 38, 1802/B/H03/2010/38.

103. Synteza powierzchniowych, samo-organizujących się struktur metalicznych o nanometrowych rozmiarach; prof. dr hab. Marek Szymoński; 92500; 08/11/2010-07/06/2011; NCN; PMN - Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 777/N-WŁOCHY/2010/0.

104. Aktywna kontrola tarcia (ACOF); prof. dr hab. Marek Szymoński; 902475; 13/03/2009-21/07/2011; NCN; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 268/1/E-ESF/2008/09/0.

105. Monomolekularna technologia bramek logicznych w skali atomowej - ATMOL; prof. dr hab. Marek Szymoński; 656100; 15/11/2012-31/12/2013; MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 2097/7.PRUE/2011/2.

106. Samoorganizacja nanostruktur molekularnych na powierzchni tlenków metali; prof. dr hab. Marek Szymoński; 66375; 30/04/2009-30/04/2011; NCN; KONKURS NR 36, 0313/B/H03/2009/36.

107. Magnetyczna diagnostyka oddziaływań galaktyk w grupach i gromadach; prof. dr hab. Marek Urbanik; 994770; 10/08/2012-09/08/2015; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST9/01859.

108. Realizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 3005250; 07/12/2011-06/12/2014; NCN; HARMONIA1, UMO-2011/01/M/ST9/01891 KOORDYNACJA.

109. Realizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array" przez Polskie Konsorcjum CTA; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 3005250; 07/12/2011-06/12/2014; NCN; HARMONIA1, UMO-2011/01/M/ST9/01891.

110. Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. - MAGIC; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 388480; 17/06/2010-30/06/2015; NCN; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 745/N-HESS-MAGIC/2010/0.

111. Udział Polski w budowie obserwatorium astronomii gamma "Cherenkov Telescope Array" - prace fazy projektowej; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 620280; 19/04/2010-30/09/2013; NCBiR; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, ERA-NET-ASPERA/01/10.

112. Koordynacja: Udział Polski w budowie obserwatorium astronomii gamma "Cherenkov Telescope Array" - prace fazy projektowej; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 1751880; 19/04/2010-30/09/2013; NCBiR; PMN -Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, KOORDYNACJA- ERA-NET-ASPERA/01/10.

113. Faza przygotowawcza projektu Cherenkov Telescope Array; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 469042; 27/04/2012-30/09/2013; MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 2301/7.PR/11/2012/2.

114. Teoretyczne i obserwacyjne badanie procesów akceleracji cząstek promieniowania kosmicznego; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 456500; 15/05/2009-14/05/2012; NCN; KONKURS NR 36, 3803/B/H03/2009/36.

115. Teoretyczne badanie relatywistycznych "dżetów" z wykorzystaniem danych obserwacyjnych w szerokim zakresie częstości widma elektromagnetycznego, od fal radiowych do wysokoenergetycznego promieniowani; prof. dr hab. Michał Ostrowski; 2830600; 14/09/2012-13/09/2017; NCN; MAESTRO2, UMO/2012/04/A/ST9/00083.

116.; Skalowanie geometryczne a własność materii produkowanej w zderzeniach cząstek przy wysokich energiach; prof. dr hab. Michał Praszałowicz; 101550; 09/12/2011-08/12/2014; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/00492.

117. Badania wykraczającego poza Model Standardowy łamania symetrii CP w rozpadzie mezonu eta na pi+ pi- e+ e-; prof. dr hab. Paweł Moskal; 14500; 28/05/2009-12/06/2010; NCN; KONKURS NR 36, 1254/B/H03/2009/36.

118. Badanie rozpadu [wzór] przy użyciu detektora WASA-at-COSY; prof. dr hab. Paweł Moskal; 22500; 28/04/2010-20/12/2011; NCN; KONKURS NR 38, 2861/B/H03/2010/38.

119. Badanie rozpadu Dalitza przy użyciu detektora KLOE; prof. dr hab. Paweł Moskal; 26000; 04/05/2011-03/02/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0309/B/H03/2011/40.

120. Badanie symetrii sprzężenia ładunkowego; prof. dr hab. Paweł Moskal; 27560; 04/05/2011-03/01/2013; NCN; KONKURS NR 40, 0312/B/H03/2011/40.

121 Badanie rozpadów n za pomocą detektora WASA-at-COSY; prof. dr hab. Paweł Moskal; 290500; 04/05/2011-03/05/2014; NCN; KONKURS NR 40, 0320/B/H03/2011/40.

122. Poszukiwanie jąder mezonowych helu; prof. dr hab. Paweł Moskal; 179890; 12/12/2011-11/12/2013; NCN; OPUS1, UMO-2011/01/B/ST2/00431.

123. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny; prof. dr hab. Paweł Moskal; 4718790; 05/06/2012-30/06/2014; NCBiR; INNOTECH, INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12.

124. Badanie mechanizmu produkcji mezonu eta; prof. dr hab. Paweł Moskal; 397060; 22/08/2012-21/08/2015; NCN; OPUS2, UMO-2011/03/B/ST2/01847.

125. International PhD-Studies in Applied Nuclear Physics and Innovative Technologies; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2239600; 16/08/2010-30/06/2015; FNP, POIG – MPD, MPD/2010/6.

126. Bezpośrednie wyznaczenie szerokości naturalnej mezonu eta'; prof. dr hab. Paweł Moskal; 13750; 16/04/2009-19/03/2010; NCN; KONKURS NR 36, 1253/B/H03/200936.

127. Globalna dynamika rozwiązań równań Einsteina i innych geometrycznych, nieliniowych równań ewolucyjnych; prof. dr hab. Piotr Bizoń; 279500; 20/05/2011-29/05/2014; NCN; KONKURS NR 40, 0307/B/H03/2011/40.

128. Spektroskopia dielektronów oraz dziwnych hadronów w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach 1-2 GeV/u; prof. dr hab. Piotr Salabura; 279000; 27/09/2010-26/09/2013; NCN; KONKURS NR 39, 1986/B/H03/2010/39.

129. Pomiar produkcji mezonów [w/p] w reakcji p+p i p+Nb przy energii kinetycznej wiązki 3,5GeV za pomocą spektrometru HADES; prof. dr hab. Piotr Salabura; 28750; 28/04/2010-01/08/2012; NCN; KONKURS NR 38, 2860/B/H03/2010/38.

130. Poszukiwanie hiperciężkich toroidalnych układów jądrowych formowanych w zderzeniach Au+Au; prof. dr hab. Roman Płaneta; 159625; 13/04/2010-12/04/2013; NCN; KONKURS NR 38, 1806/B/H03/2010/38.

131. Badanie zderzeń proton-proton, hadron jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61 SHINE przy CERN SPS; prof. dr hab. Roman Płaneta; 5181704; 20/11/2012-19/11/2015; NCN; HARMONIA2, UMO-2012/04/M/ST2/00816 KOORDYNACJA.

132. Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS; prof. dr hab. Roman Płaneta; 5181704; 20/11/2012-19/11/2015; NCN; HARMONIA2, UMO-2012/04/M/ST2/00816.

133. Produkcja hadronów z zderzeniach jądrowych przy CERN SPS – eksperyment NA61/SHINE; prof. dr hab. Roman Płaneta; 393579; 26/01/2010-14/02/2013; NCN; PMN –Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, 667/N-CERN/2010/0.

134. Związek teorii strun i M-teorii z teorią materii skondensowanej; prof. dr hab. Romuald Janik; 50000; 29/09/2009-01/09/2010; NCN; KONKURS NR 37, 2396/B/H03/2009/37.

135. Teoria strun i korespondencja AdS/CFT; prof. dr hab. Romuald Janik; 206000; 09/04/2009-08/04/2012; NCN; KONKURS NR 36, 1051/B/H03/2009/36.

136. Ośrodki z koherencją kwantową-niezwykłe właściwości i zastosowania ("Coherently Prepared Media - Novel Properties and Applications"); prof. dr hab. Wojciech Gawlik; 964000; 07/09/2009-31/08/2013; FNP, POIG, TEAM/2009-3/2.

137. Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiperciężkich; prof. dr hab. Zbigniew Majka; 1161000; 18/09/2012-17/09/2016; NCN; MAESTRO2, UMO-2012/04/A/ST2/00082.

138. Ośrodek badań antyprotonami i jonami-faza przygotowawcza; prof. dr hab. Zbigniew Majka; 583526; 07/01/2011-31/01/2012; MNiSW; PMW Projekt międzynarodowy współfinansowany, 1696/7.PRUE/2011/2.

139. Modelowanie komputerowe profilowania głębokościowego wiązką pocisków C/60/ i Au/3/; prof. dr hab. Zbigniew Postawa; 52000; 15/09/2010-14/09/2012; NCN; KONKURS NR 39, 1247/B/H03/2010/39.

140. Modelowanie komputerowe procesów fizykochemicznych towarzyszących trójwymiarowemu obrazowaniu chemicznemu mikrostruktur techniką SIMS; prof. dr hab. Zbigniew Postawa; 180800; 04/05/2011-03/02/2014; NCN; KONKURS NR 40, 1839/B/H03/2011/40.

141. Nowe zastosowania macierzy losowych w fizyce fundamentalnej i naukach stosowanych; prof. dr hab. Zdzisław Burda; 300000; 25/08/2009-24/08/2012; NCN; KONKURS NR 37, 2291/B/H03/2009/37.

142. Badanie własności kwantowej grawitacji w modelu kazualnych dynamicznych triangulacji w czterech wymiarach; prof. dr Jerzy Jurkiewicz; 55000; 04/05/2009-29/10/2010; NCN; KONKURS NR 36, 0342/B/H03/2009/36.

143. Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych; prof. dr hab. Marek Stankiewicz; 152440000; 09/04/2010-30/09/2014; NCBiR; POIG 2007-2013, POIG.02.01.00-12-213/09.

144. WIKING – Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki; Ewelina Dyląg; 7737140; 15/12/2009-30/11/2013; MNiSzW; POKL 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, POKL.04.01.01-00-355/09.

145. Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek nowotworu pęcherza moczowego o różnym stopniu inwazyjności za pomocą podłoży o równocześnie modyfikowanych właściwościach mechanicznych, chemicznych i topograficznych, dr Joanna Raczkowska, NCN, SONATA5, UMO-2013/09/D/ST5/03859, funded by the National Science Centre

146. Ewolucja dynamiczna radiogalaktyk –  sondowanie przeszłości centralnej supermasywnej czarnej dziury w oparciu o analizę stowarzyszonej wielkoskalowej emisji radiowej; dr hab. Marek Jamrozy;  1 372 682; 24/01/2019 - 23/01/2022; NCN; OPUS-15, UMO-2018/29/B/ST9/01793