Przejdź do głównej treści

Rady programowe

Fizyka

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
dr hab. Paweł F. Góra, prof. UJ – Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Magiera
prof. dr hab. Wiesław Płaczek
dr hab. Michał Rams
prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski

Biofizyka

prof. dr hab. Andrzej Budkowski
dr hab. Hubert Harańczyk, prof. UJ – Przewodniczący
dr hab. Monika Marzec, prof. UJ
dr hab. Zenon Rajfur, prof. UJ
prof. dr hab. Eugeniusz Rokita
prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski
prof. dr hab. Jan Stanek
dr hab. Ewa Stępień, prof. UJ
dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
dr hab. Paweł Góra, prof. UJ
prof. dr hab. Marek Szymoński
prof. dr hab. Paweł Moskal

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ
prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
prof. dr hab. Jacek Kołodziej – Przewodniczący
dr hab. Michał Rams
+ 5 osób wybranych przez Wydział Chemii UJ czyli:
prof. dr hab. Zbigniew Sojka,
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny,
prof. dr hab. Andrzej Kotarba,
Prof. dr hab. Wiesław Łasocha,
dr hab. Ewa Witek

Astronomia

prof. dr hab. Michał Ostrowski
dr hab. Krzysztof Chyży, prof. UJ
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ – Przewodniczący
dr hab. Marian Soida, prof. UJ
dr hab. Lech Sokołowski
dr hab. Sebastian Szybka
dr Dorota Kozieł-Wierzbowska
dr Krzysztof Głód

Informatyka stosowana i Informatyki gier komputerowych

prof. dr hab. Piotr Białas
dr Zbigniew Duliński
dr hab. Paweł F. Góra, prof. UJ
prof. dr hab. Ewa Grabska
prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek – Przewodniczący
dr Anna Paszyńska
dr Anna Sochocka
dr hab. Barbara Strug, prof. UJ
dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. UJ
dr hab. Paweł Węgrzyn
dr inż. Marcin Zieliński
dr Katarzyna Grzesiak  Kopeć

Astrofizyka i kosmologia

Prof. dr hab. Piotr Bizoń
Prof. dr hab. Marek Kutschera
Prof. dr hab. Edward Malec
dr hab. Andrzej Odrzywołek – Przewodniczący
dr hab. Zdzisław Golda
dr hab. Andrzej Rostworowski
dr hab. Lech Sokołowski
dr hab. Sebastian Szybka
dr hab. Patryk Mach