Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teksty, wywiady

Teksty

Tomasz Dohnalik: Kilka wspomnień z ważnym końcowym przekazem
Wystąpienie podczas uroczystości odnowienia po 50 latach doktoratu (03.11. 2021)

Małgorzata Nowina-Konopka: Odnowienie po 50. latach doktoratu
prof. Andrzeja Szytuły, http://www.ichtj.waw.pl/ptj/Pliki/ptj2020no2.pdf

Rafał Abdank-Kozubski: Wokół fizyki materii skondensowanej 
Odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Szytuły po 50 latach

Michał Praszałowicz: Wiesław Czyż 1927-2017, CERN Courier, Vol. 57, no. 9, 2017, s. 42-43 (egzemplarz znajduje się w Bibliotece WFAIS)

Adam Strzałkowski: Naukowe dziedzictwo Mariana Smoluchowskiego, Zwoje 2/35, 2003

Paweł F. Góra: Fluktuacje wokół nas: Dziedzictwo Mariana Smoluchowskiego, Zwoje 2/35, 2003

Ewa Wyka: Marian Smoluchowski we wspomnieniach bliskich i przyjaciół, Zwoje 2/35, 2003

Kazimierz Grotowski: Marian Smoluchowski - taternik i narciarz, Zwoje 2/35, 2003

Zofia Gołąb-Meyer: Marian Smoluchowski o kobietach w naukach ścisłych, Zwoje 2/35, 2003

Kazimierz Grotowski: Henryk Niewodniczański – twórca Krakowskiego Ośrodka Fizyki Jądrowej, Zwoje 3/36, 2003

Adam Strzałkowski: Henryk Niewodniczański i początki krakowskiego środowiska fizyki, Zwoje 3/36, 2003

Andrzej Budzanowski: Moje wspomnienie o Profesorze, Zwoje 3/36, 2003

Peter E. Hodgson: Professor H. Niewodniczański – A Personal Appreciation / Osobisty hołd, Zwoje 3/36, 2003

Adam Strzałkowski: Henryk Niewodniczański i Ernest Rutherford, Zwoje 4/32, 2002

Adam Strzałkowski: Henryk Niewodniczański and Ernest Rutherford (in English), Zwoje 4/32, 2002

Andrzej Kobos: Henryk Niewodniczański – mini wspomnienie ucznia, Zwoje 4/32, 2002

A. Kisiel, B. Pukowska i M. Zimnal-Starnawska: Działalność Naukowa Zakładu Fizyki Ogólnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1970–2002)

Andrzej Kisiel: Kalendarium starań Instytutu Fizyki i władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o dostęp i o wykorzystywanie europejskich źródeł promieniowania synchrotronowego w pracach badawczych
 

Wywiady

Profesor Andrzej M. Oleś Członkiem Honorowym APS - rozmowa

 

Pamięć Uniwersytetu

Projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu" został zainicjowany w styczniu 2010 r. przez Bogusława Sławińskiego i Macieja Zborka, pracowników Oddziału Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od listopada 2011 roku stałym współpracownikiem realizującym projekt pozostaje operator obrazu - Andrzej Hytroś.

1. Andrzej Bałanda (fizyk, inicjator założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, b. prodziekan Instytutu Fizykii UJ).

2. Andrzej Białas (fizyk, prezes PAU).

3. Andrzej Fuliński (fizyk, b. dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego).

4. Kazimierz Grotowski (fizyk, członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego).

5. Reinhard Kulessa (fizyk, były członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

6. Adam Strzałkowski (fizyk jądrowy, członek PAU, prorektor UJ w latach 1973 - 1975, b. dyrektor Instytutu Fizyki UJ).