Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informatyka Stosowana

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Opis programu

Program studiów obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, które zapewniają studentom zrozumienie zasad działania różnych technik oraz zajęcia praktyczne pozwalające nabyć biegłości w stosowaniu różnych narzędzi i technik.

Blok przedmiotów podstawowych to informatyczny kanon, na który składają się zajęcia z teoretycznych podstaw informatyki, matematyki dyskretnej i logiki, algorytmów i struktur danych oraz inżynierii oprogramowania.

Dwa pierwsze lata obejmują:

• przedmioty ogólne (język angielski, wychowanie fizyczne),

• przedmioty podstawowe: matematyczne, ścisłe(fizyczne i pokrewne) i techniczne (elektronika) oraz

• przedmioty kierunkowe (informatyczne).

Blok obowiązkowych przedmiotów informatycznych obejmuje między innymi zajęcia z języków programowania, organizacji i architektury komputerów, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych . Zaliczenie większości przedmiotów z tego boku opiera się na wykonaniu implementacji projektów związanych z tematyką przedmiotu. Duża część zajęć ma charakter laboratoryjny i odbywa się w pracowniach komputerowych.

Począwszy od drugiego roku studenci mogą wybierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru. Obejmuje ona przedmioty związane z językami programowania, sieciami, telekomunikacją, narzędziami internetowymi czy analizą danych.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana uzyska podstawową wiedzę w zakresie informatyki umożliwiającą: algorytmizację problemów informatycznych, projektowanie i implementację złożonych systemów informatycznych oraz posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Przyswojona w ramach nauczania wiedza pozwoli absolwentowi tych studiów na poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy związanego bezpośrednio z zastosowanymi narzędziami informatycznymi w przemyśle i produkcji. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w ramach studiów II stopnia.

Program studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka stosowana przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. Korzysta się przy tym z kursów oferowanych w ramach bloków programowych:

• inżynieria oprogramowania,

• bioinformatyka,

• sieci komputerowe i telekomunikacyjne,

• modelowanie komputerowe,

• nowe technologie w informatyce,

• projektowanie i grafika komputerowa.

W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z zarządzaniem projektami, programowanie rozproszonym i równoległym oraz e-biznesem. Zdecydowana większość zajęć to przedmioty do wyboru – studenci realizują 8 do 10 przedmiotów z puli ponad 20 kursów przewidzianych dla studiów II stopnia.

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyska poszerzoną wiedzę w zakresie podstaw informatyki, umożliwiającą: algorytmizację problemów informatycznych oraz biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym, uzyska wiedzę w zakresie konstrukcji systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i technik multimedialnych, modelowania komputerowego oraz konstrukcji i administrowania sieci teleinformatycznych. Dzięki przyswojonej wiedzy absolwent uzyska wszechstronne narzędzia do zastosowania informatyki przy rozwiązywaniu problemów naukowych, produkcyjnych, militarnych i innych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• analityk i projektant systemów informatycznych,

• konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• programowania systemów informatycznych,

• administrator systemów komputerowych,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych ,

• pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itp.,

• nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Program studiów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka stosowana przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin.

Korzysta się przy tym z kursów oferowanych w ramach bloków programowych:

• inżynieria oprogramowania, • bioinformatyka,

• sieci komputerowe i telekomunikacyjne,

• modelowanie komputerowe,

• nowe technologie w informatyce,

• projektowanie i grafika komputerowa.

W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z zarządzaniem projektami, programowanie rozproszonym i równoległym oraz e-biznesem. Zdecydowana większość zajęć to przedmioty do wyboru – studenci realizują 8 do 10 przedmiotów z puli ponad 20 kursów przewidzianych dla studiów II stopnia.

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyska poszerzoną wiedzę w zakresie podstaw informatyki, umożliwiającą: algorytmizację problemów informatycznych oraz biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym, uzyska wiedzę w zakresie konstrukcji systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i technik multimedialnych, modelowania komputerowego oraz konstrukcji i administrowania sieci teleinformatycznych. Dzięki przyswojonej wiedzy absolwent uzyska wszechstronne narzędzia do zastosowania informatyki przy rozwiązywaniu problemów naukowych, produkcyjnych, militarnych i innych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• analityk i projektant systemów informatycznych, • konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• programowania systemów informatycznych,

• administrator systemów komputerowych,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych,

• pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itp.,

• nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Program studiów