Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka

Fizyka Teoretyczna

To studia dotyczące podstawowych praw rządzących światem przyrody, dla tych, dla których pytania o przyczynę i naturę tych praw są najciekawsze i najbardziej fascynujące. Wymagają zdolności matematycznych i umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Absolwenci nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty. Metody fizyki teoretycznej są uniwersalne i mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, niejednokrotnie nawet odległych od fizyki.

Fizyka Doświadczalna

Studia w ramach Fizyki Doświadczalnej to klasyczny trzon badań fizycznych, w których na drodze badań eksperymentalnych odkrywane są prawa przyrody. W celu poznania świata tworzy metody badawcze i narzędzia pomiarowe oraz rozwija metody analizy otrzymywanych danych eksperymentalnych. Nowe odkrycia i rozwijane techniki pomiarowe są motorem tworzenia wielu nowych urządzeń technicznych. Studenci fizyki doświadczalnej otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka. Studia te przygotowują do działalności eksperymentalnej w zakresie fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom analizy faktów absolwenci tych studiów są poszukiwani na rynku pracy.

Fizyka dla firm

Studia w ramach Fizyki dla firm przygotowują studentów do pracy bliższej zastosowaniom fizyki. Ich absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, zapewniającą umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich opisu w języku nauki. Potrafi zdobywać, systematyzować i przetwarzać informację. Zdobywa wiedzę w zakresie ilościowych pomiarów: potrafi zaplanować pomiar, przeprowadzić analizę statystyczną wyników oraz podać ich interpretację. Posługuje się metodami statystycznymi na poziomie, który umożliwia badanie korelacji pomiędzy zjawiskami i ich ilościowy opis. W procesach analizy i interpretacji danych potrafi zarówno wykorzystywać standardowe pakiety programistyczne, jak i tworzyć własne procedury, także w językach programowania wysokiego poziomu. Student nabywa umiejętność obsługi prostej aparatury pomiarowej. Kończąc studia jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, a nabyte umiejętności wykorzystać może nie tylko w naukach ścisłych i technicznych, ale także ekonomicznych i społecznych. Dodatkowo, student Fizyki dla firm zdobywa szereg umiejętności praktycznych podczas zajęć i praktyk realizowanych we współpracy z firmami.

Studia fizyki stosowanej są adresowane również do kandydatów, którzy w szkole ponadgimnazjalnej nie realizowali rozszerzonego programu fizyki, a więc mają niewielkie przygotowanie w zakresie podstaw fizyki.

Dlaczego właśnie Fizyka?

Złoty wiek fizyki trwa od ponad trzystu lat. W każdym pokoleniu, od Newtona przez Einsteina do Feynmana, pojawiali się uczeni, których aktywność przyczyniała się do imponującej transformacji naszej cywilizacji w ciągu ostatnich stuleci, aż do naszych czasów elektroniki i komputerów.
Uniwersytet Jagielloński ma swój duży wkład w rozwój fizyki. Wróblewski – współautor skroplenia powietrza, Smoluchowski, interpretator ruchów Browna – oto dwaj nasi wielcy poprzednicy. Fizycy krakowscy mają swój udział w rozwoju fizyki współczesnej. Instytut Fizyki UJ, spadkobierca założonego ponad 200 lat temu Zakładu Fizyki, kształci kadry naukowe we wszystkich wiodących dziedzinach fizyki.
Mamy interesującą ofertę dla tych, którzy pragną zdobyć solidne wykształcenie i umiejętności przydatne w zdobyciu pracy. Może to być kariera naukowa – wielu naszych absolwentów zdobywa doktoraty, lub kariera w innych zawodach. Perspektywy na rynku pracy są dobre; nie ma bezrobotnych fizyków, choć wielu absolwentów pracuje (z sukcesem i ku swej satysfakcji) w dziedzinach nie wymagających wykształcenia fizyka. Pracodawcy już odkryli, że dyplom fizyka jest gwarancją solidności i zdolności do sprostania zmieniającym się wymaganiom. Studia fizyki uczą myślenia i systematyczności, przygotowują do twórczej i owocnej pracy.

Wydział proponuje studia na następujących specjalnościach.
Studia I stopnia:

  • fizyka doświadczalna i teoretyczna
  • fizyka stosowana

Studia II stopnia:

  • fizyka doświadczalna
  • fizyka teoretyczna