Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka

Program studiów z fizyki I stopnia obejmuje szeroki wahlarz treści związanych z fizyką doświadczalną oraz teoretyczną, a także niezbędne kursy matematyczne oraz programistyczne.

Studia II stopnia podzielone są na specjalizacje:

  • Fizyka doświadczalna,
  • Fizyka teoretyczna,
  • Astrofizyka i kosmologia (od roku akademickiego 2024/2025).

Uwaga: do roku akademickiego 2023/2024 specjalizacja Astrofizyka i Kosmologia była oferowana jako osobny kierunek studiów II stopnia. Począwszy od roku akademickiego 2024/2025 studia te będą proponowane jako specjalizacja studiów II stopnia na kierunku Fizyka.

Dlaczego właśnie Fizyka?

Złoty wiek fizyki trwa od ponad trzystu lat. W każdym pokoleniu, od Newtona przez Einsteina do Feynmana, pojawiali się uczeni, których aktywność przyczyniała się do imponującej transformacji naszej cywilizacji w ciągu ostatnich stuleci, aż do naszych czasów elektroniki i komputerów.

Uniwersytet Jagielloński ma swój duży wkład w rozwój fizyki. Wróblewski, współautor skroplenia powietrza, Smoluchowski, interpretator ruchów Browna – oto dwaj nasi wielcy poprzednicy. Fizycy krakowscy mają swój udział w rozwoju fizyki współczesnej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego oraz Instytu Fizyki Teoretycznej, spadkobiercy założonego ponad 200 lat temu Zakładu Fizyki, kształcą kadry naukowe we wszystkich wiodących dziedzinach fizyki.

Nasza oferta skierowana jest dla osób pragnących zdobyć solidne wykształcenie i umiejętności przydatne w dalszej pracy. Może to być kariera naukowa – wielu naszych absolwentów zdobywa doktoraty, lub kariera w innych zawodach. Perspektywy na rynku pracy są dobre; nie ma bezrobotnych fizyków, choć wielu absolwentów pracuje (z sukcesem i ku swej satysfakcji) w dziedzinach nie wymagających wykształcenia fizyka. Pracodawcy odkryli, że dyplom fizyka jest gwarancją solidności i zdolności do sprostania zmieniającym się wymaganiom. Studia fizyki uczą myślenia i systematyczności, przygotowują do twórczej i owocnej pracy.

Fizyka Teoretyczna

Fizyka Teoretyczna stanowi specjalizajcę w ramach studiów II stopnia dotyczącą podstawowych praw rządzących światem przyrody. Specjalizacja ta skierowana jest dla osób, dla których pytania o przyczynę i naturę tych praw są najciekawsze i najbardziej fascynujące. Studia w ramach specjalizajci Fizyka Teoretyczna wymagają zdolności matematycznych i umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Absolwenci nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty. Metody fizyki teoretycznej są uniwersalne i mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, niejednokrotnie odległych od fizyki.

Fizyka Doświadczalna

Studia w ramach Fizyki Doświadczalnej koncentrują się wokół klasycznego trzonu badań fizycznych, w których na drodze badań eksperymentalnych odkrywane są prawa przyrody. W celu poznania świata tworzone są metody badawcze i narzędzia pomiarowe oraz rozwijane metody analizy otrzymywanych danych eksperymentalnych. Nowe odkrycia i techniki pomiarowe są motorem tworzenia wielu nowych urządzeń technicznych. Studenci fizyki doświadczalnej otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka. Specjalizacja z Fizyki Doświadczalnej przygotowuje do działalności eksperymentalnej w zakresie fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom analizy faktów absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

Astrofizyka i Kosmologia

Specjalizacja Astrofizyka i Kosmologia łączy klasyczne działy fizyki z elementami astrofizyki i kosmologii.

Już starożytni Grecy zastanawiali się nad obrazem świata w wielkich skalach, ale dopiero wiek dwudziesty przyniósł zarys jego pełnego opisu nazywany „standardowym modelem kosmologicznym”. Ostatnie ćwierćwiecze dwudziestego stulecia przyniosło dane obserwacyjne wystarczająco bogate, by poddać weryfikacji ten model i wzbogacić go o kolejne detale. W ostatnim dziesięcioleciu podstawowe parametry kosmologii – prędkość ucieczki galaktyk H, opóźnienie kosmologiczne – zaczynają być mierzone z dokładnością kilku procentów. Mówi się o erze „precyzyjnej kosmologii”. Dla uzmysłowienia dokonanego postępu przypomnijmy, że nieco ponad pół wieku temu dokonano niemal z dnia na dzień rewizji jednej z podstawowych wielkości, stałej Hubble'a H, o czynnik 10, z wartości ponad 500 km/s/Mpc do wartości poniżej 100. Współcześnie dyskutujemy rozbieżności na poziomie ledwie kilku km/s/Mpc, i są one uważane za istotny problem, tzw. „Hubble tension”. 

W tym samym czasie astrofizyka przekształciła się z nauki zajmującej się tradycyjnie modelami gwiazd w wielowątkową dyscyplinę, zajmującą się  obiektami i zjawiskami takimi jak: czarne dziury, wybuchy gwiazd supernowych, dyski akrecyjne, pulsary, ciasne układy podwójne, czy aktywne jądra galaktyk. Atrakcyjność astrofizyki wzmaga dodatkowo fakt, że wiele spośród astronomicznych zjawisk nie doczekało się jeszcze zadowalającego modelu, jak to ma miejsce np. w przypadku błysków gamma.

Studenci, którzy podejmą studia w ramach specjalizacji Astrofizyka i Kosmologia będą mieć rzadki przywilej poznawania młodej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej. Wierzymy, że będzie to źródłem ich głębokiej intelektualnej satysfakcji.