Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Na wydziale prowadzone są badania najważniejszych i aktualnych zagadnień współczesnej fizyki, astronomii i informatyki stosowanej. Prace te mają nie tylko poznawczy charakter ale ich wyniki mogą również znaleźć zastosowanie w nowoczesnych technologiach. Poniżej przedstawiony jest krótki przegląd badań prowadzonych w poszczególnych jednostkach:

W Instytucie Fizyki prowadzone są badania dotyczące klasycznej i kwantowej teoria pola; ogólnej teoria względności; fizyki statystycznej; problemów chaosu w fizyce klasycznej i kwantowej; fizyki wysokich energii i teorii cząstek elementarnych (w tym opisu struktury hadronów); astrofizyki (w tym symulowanie zjawisk w przestrzeni międzygwiazdowej); astronomii neutrin; fizyki jądrowej (własności jąder atomowych i mezonów, egzotyczne wzbudzenia jądrowe, gorąca materia jądrowa); fizyki atomowej, molekularnej i optyki kwantowej (w szczególności lasery, optyka nieliniowa, spektroskopia atomowa i molekularna); fizyki stanów skondensowanych oraz nauki o materiałach (ze szczególnym uwzględnieniem związków międzymetalicznych, półprzewodników, magnetyków, dielektryków, ciekłych kryształów i polimerów); fizyki przejść fazowych; fizyki powierzchni w tym fizyki nanostruktur i nanotechnologii; nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego; fizyki medycznej i ochrony środowiska oraz biofizyki; syntezy molekuł organicznych; procesów biomineralizacji w organizmach; fizyki komputerowej.

Obserwatorium Astronomiczne prowadzi badania w zakresie aktywności radiowej Słońca, fizyki galaktyk i ich emisji radiowej, fizyki radioźródeł ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozagalaktycznych, astronomii pozagalaktycznej. W dziedzinie optycznej prowadzone są obserwacje gwiazd zmiennych w tym zmiennych zaćmieniowych, oraz obserwacje komet. Badania teoretyczne dotyczą powstania struktury we wczesnym wszechświecie, promieniowania mikrofalowego tła i wielowymiarowych teorii grawitacji.


W Zakładach Informatycznych prowadzone są prace nad zaawansowanymi metodami analizy danych, które mogą mieć zastosowanie m. in. w diagnostyce medycznej. Drugi kierunek badań to poszukiwanie nowoczesnych metod projektowania wspomaganego komputerowo.

 

Czytaj więcej