Konferencja "Meet The Space"

Międzynarodowa Konferencja naukowo-biznesowa Meet The Space
Termin: 05.12.2013 - 06.12.2013
Organizator: Astronomia Nova, Instytut Nauk o Środowisku UJ
kontakt: fichbio@gmail.com

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej „Meet The Space".

W kontekście wstąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i rosnącej potrzeby budowania kultury prokosmicznej w społeczeństwie, Stowarzyszenie Astronomia Nova (www.astronomianova.org) wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim organizują konferencję, która zapoczątkuje krakowskie doroczne spotkania integrujące środowiska naukowe i biznesowe związane z eksploracją kosmosu. „Meet The Space" otrzymało wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa, uzyskało honorowy patronat Rektora UJ, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Małopolski i Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych.

Uczestnikami organizowanego wydarzenia będą najwybitniejsze autorytety polskiej kosmonautyki, m.in. pierwszy Polak w kosmosie - gen. Hermaszewski, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, prof. dr hab. Tadeusz Uhl, prof. Jacek Krełowski, prof. Jerzy Achimowicz, dr Paweł Lejba, uczestnicy programów ESA, NASA, twórcy pierwszych polskich satelitów naukowych, przedstawiciele stowarzyszeń, m. in. Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, Polskiego Towarzystwa Rakietowego i innych.

Promowane będą przedsięwzięcia innowacyjne i interdyscyplinarne. W efekcie „Meet The Space" przyniesie możliwości rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce Południowej, przyspieszy realizację aktualnych projektów, zainspiruje powstanie nowych planów badawczych i dziedzin biznesu, przyczyni się do nawiązania cennych znajomości i współpracy oraz zachęci młodych do rozwoju w stronę nauk ścisłych.


Więcej informacji dostępne na stronie: www.meetthespace.org

Data opublikowania: 26.11.2013
Osoba publikująca: Anna Gawlik