Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Księgozbiór i czasopisma

Księgozbiór

Zakres tematyczny gromadzonego księgozbioru  obejmuje publikacje dotyczące fizyki, matematyki, informatyki, chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, biofizyki, astronomii, filozofii i  historii nauki. Zasady ustawienia księgozbioru w bibliotece określa wewnętrzny układ działowy. 

Rozmieszczenie księgozbioru w bibliotece

CZYTELNIA 1 - parter

PO Podręczniki akademickie
P Fizyka popularna
MK Mechanika kwantowa
F Filozofia
H Historia nauki
H -biogr. Biografie uczonych
NT Nanotechnologia
BF Biofizyka
CH Chemia
FP Fizyka praktyczna
Z Zadania
PS Podręczniki szkolne
PS -dydakt. Dydaktyka
V Varia
GF Geofizyka
A Akustyka

 

CZYTELNIA 2 - piętro

TO Informatyka
EL Elektronika
AN Matematyka
AS Astronomia
TW Teoria względności
M Mechanika
SF Literatura Fantazy

 

 

 

 

 

 

CZYTELNIA 3 - parter tzw. Czytelnia profesorska

ST Fizyka statyczna
C Termodynamika
E Elektryczność i magnetyzm
CE Cząstki elementarne
TP Teoria pola
DZ Dzieła
O Optyka
CS Fizyka ciała stałego
AM Fizyka atomowa i molekularna
K Kongresy

 

 

 

 

 

Magazyn zamknięty

 

Magazyn zamknięty - księgozbiór i czasopisma z XIX i pierwszej połowy XX wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasopisma prenumerowane przez Bibliotekę WFAIS w wersji drukowanej

Acta Physica Polonica A  + wersja on-line  
Acta Physica Polonica B + wersja on-line   
Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement + wersja on-line 
Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna –
(numery dostępne on-line http://www.paa.gov.pl/strona-144-biuletyn_bezpieczenstwo_jadrowe_i.html)
CERN Courier. International Journal of High-Energy Physics
CHIP
Computing in Science and Engineering (dostępny również on-line patrz  – zasoby cyfrowe – czasopisma )
Delta   - wybrane numery dostępne on-line http://www.deltami.edu.pl/
Elektronik
Elektronika dla Wszystkich
Fizyka w Szkole z Astronomią : czasopismo dla nauczycieli
Foton  : pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów + wersja on-line
Linux Magazine
Nature Materials  (dostępny również on-line patrz  – zasoby cyfrowe – czasopisma )
Nature Physics (dostępny również on-line patrz  – zasoby cyfrowe – czasopisma )
NetWorld
Neutrino + wersja on-line  
PC World
Physics World
Physik Journal
Postępy Fizyki + wersja on-line     
Postępy Techniki Jądrowej + wersja on-line  
Programista
Przegląd Biblioteczny
Świat Nauki
Świat Wiedzy
Urania - Postępy Astronomii wybrane numery dostępne on-line na stronie http://www.urania.edu.pl/
Wiedza i Życie