Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium UJ

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://ruj.uj.edu.pl
 
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z czterech modułów.
 1. Bibliografia Publikacji Pracowników UJ
  W BPP UJ rejestrowane są bieżące, jak również wydane w latach ubiegłych, publikacje pracowników UJ. Dane bibliograficzne mogą dotyczyć materiałów opublikowanych w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych, zarówno w postaci elektronicznej jak i drukowanej. Informacje o publikacjach mogą być wprowadzane bezpośrednio do bazy BPP UJ przez pracowników naukowych lub przez bibliotekarzy z bibliotek wydziałowych i instytutowych.
 2. Bibliografia UJ CM
  Bibliografia UJ CM rejestruje publikacje pracowników Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu od 1995 roku. Zgłaszanie publikacji: bibliografia@bm.cm-uj.krakow.pl
 3. Zasoby Repozytorium
  W „Zasobach" Repozytorium znajdują się pełne teksty publikacji pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Projekty
  Zbiór zawiera publikacje i opracowania wytworzone w trakcie realizowania na Uniwersytecie Jagiellońskim różnorodnych projektów, w szczególności projektów naukowo-badawczych.
Dane wprowadzone do Bibliografia Publikacji Pracowników UJ przesyłane są do Polskiej Bibliografii Naukowej, a także (w formie sprawozdania) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowią kryterium przyznawania funduszy poszczególnym Uczelniom. Dlatego tak ważne jest, aby informacje zgromadzone w BPP były kompletne. Bardzo prosimy wszystkie osoby zatrudnione na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, a także osoby, które podają w swoich pracach afiliację do Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej o przesyłanie informacji o ukazania się kolejnych publikacji, aby bibliotekarze mogli wprowadzać je do systemu.
Aby bibliotekarz mógł dokonać opisu publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników UJ należy:
 1. Dostarczyć do Biblioteki Wydziału FAIS oryginał dokumentu lub jego kopię; najlepiej przesłać plik elektroniczny zawierający publikację na adres: katarzyna.dobija@uj.edu.pl
  Bibliotekarz może sporządzić opis bibliograficzny publikacji na podstawie informacji o numerze DOI artykułu (pod warunkiem, że artykuł jest dostępny on-line), można podać adres URL publikacji lub przysłać pdf z treścią artykułu.
 2. Jeśli przesłanie powyższych danych nie jest możliwe (np. publikacja jest wyłącznie w wersji drukowanej) należy dostarczyć oryginał lub kopię dokumentu albo podać następujące dane:
 • Tytuł publikacji
 • Imię i nazwisko autora (autorów) publikacji
 • Tytuł czasopisma lub innej formy wydawniczej, w której znajduje się publikacja
 • Datę wydania
 • Strony, na których znajduje się publikacja 
Autorzy (pracownicy naukowi), po załogowaniu się do systemu (http://ruj.uj.edu.pl), mogą samodzielnie wprowadzać informacje o swoich publikacjach, mogą również sprawdzić czy wprowadzone dane są poprawne.
Informacje o publikacjach prosimy przesyłać do pani mgr Katarzyny Dobija z Biblioteki WFAIS UJ, na adres: katarzyna.dobija@uj.edu.pl lub do pani Doroty Antosiewicz z Biblioteki Obserwatorium Astronomicznego UJ na adres: biblio.oauj@gmail.com