Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby cyfrowe

Prenumerowane czasopisma  i bazy online dostępne są z komputerów w bibliotece oraz  dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Pełna lista zasobów cyfrowych zakupionych i dostępnych znajduje się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej w zakładce http://www.bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl

Najcenniejsze zbiory Biblioteki WFAIS, włączając w to zbiory Obserwatorium Astronomicznego są po digitalizacji wprowadzone do zasobu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej do kolekcji: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=93

Bazy zakupione z dziedziny matematyki, fizyki, astronomii

Bazy zakupione – lista alfabetyczna           

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Dostęp do zasobów cyfrowych spoza sieci UJ