Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane teleadresowe

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
e-mail: biblioteka.WFAIS@uj.edu.pl  

 

Telefony:
tel.: 12 664 4577, 12 664 4815
kierownik: 12 664 4814

 

 

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 18:00, w piątek od 9:00 do 16:00

Biblioteka Wydziału Fizyki sięga swymi tradycjami końca XVIII wieku. Podobno wówczas ks. Andrzej Trzciński (1749-1823), profesor fizyki eksperymentalnej, zakupił w Londynie książki naukowe, które przeznaczył do tworzonego na Uniwersytecie Kolegium Fizycznego. W kolejnych latach księgozbiór uzupełniali inni profesorowie fizyki: Stefan Kuczyński, Zygmunt Wróblewski, August Witkowski, Marian Smoluchowski i Władysław Natanson. W bibliotece znalazły się również książki naukowe pochodzące z ich prywatnych kolekcji. Z końcem XIX wieku do biblioteki zakupione zostały pierwsze tomy zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: Physical Review, Philosophical Magazine i Annalen der Physik.

W okresie międzywojennym biblioteka nie miała swojego pomieszczenia, księgozbiorem  opiekowali się doktoranci, a najcenniejsze kolekcje przechowywano w gabinetach profesorskich. W czasie II wojny światowej wyposażenie sal wykładowych, gabinetów i laboratoriów fizycznych zostało całkowicie zniszczone, bo w Collegium Witkowskiego działał Institut für Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie). Na szczęście, już na początku okupacji, zbiory biblioteczne przeniesiono do Biblioteki Jagiellońskiej i tam przetrwały w stanie nienaruszonym aż do kwietnia 1945 roku. Instytut Fizyki wznowił swoją działalność zaraz po zakończeniu wojny, wtedy też dokonano remontu Collegium Witkowskiego i przeniesiono z Biblioteki Jagiellońskiej wszystkie książki należące do fizyków. Początkowo działały trzy odrębne biblioteki: Zakładu Mechaniki Teoretycznej, Zakładu Fizyki Teoretycznej  i Pierwszego Zakładu Fizyki Doświadczalnej. W październiku 1952 roku scalono zbiory tych bibliotek i założono nową, wspólną dla wszystkich kolekcji, księgę inwentarzową. Okres szczególnego rozkwitu przeżywała biblioteka od roku 1957, kiedy na stanowisku bibliotekarza zatrudniono mgr Irenę Lewandowską, która uporządkowała księgozbiór, wykorzystując specjalną, zaproponowaną przez ówczesnych profesorów fizyki, klasyfikację przedmiotową. Zadbała także o właściwe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ale przede wszystkim starała się wzbogacić księgozbiór poprzez zakupy nowości książkowych i prenumeratę krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Biblioteka przeznaczona była dla pracowników i studentów fizyki, jednak organizacyjnie podlegała Bibliotece Jagiellońskiej. W 1967 roku ówczesny dyrektor BJ, profesor Jan Baumgart, napisał o bibliotece fizyki i zatrudnionej w niej bibliotekarce: Można stwierdzić, że biblioteka licząca ponad 12.000 woluminów jest dobrze zorganizowana. Mgr I. Lewandowska jest pracownikiem odpowiedzialnym i wykazuje orientację w zagadnieniach bibliotecznych, działając sprawnie na odcinku zakupu książek z importu, prenumeraty czasopism, opracowania kart do centralnego katalogu i sprawozdawczości. […] Należy podkreślić, że spośród 21 osób zatrudnionych w bibliotekach zakładowych UJ mgr I. Lewandowska jest jedynym w pełni kwalifikowanym bibliotekarzem". Irena Lewandowska była kustoszem dyplomowanym i kierownikiem Biblioteki IF UJ aż do przejścia na emeryturę w 1991 r.

Zmiany organizacyjne związane z utworzeniem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ spowodowały, że Zarządzeniem Nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 29 września 2014 roku powołana została Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W jej skład weszła dotychczasowa Biblioteka Instytutu Fizyki UJ i Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego.

Od tego też roku nowo powołany Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampusie). Tutaj czeka na czytelników nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem, wolnym dostępem do półek i urządzeniami RFID do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek.

Współczesny księgozbiór Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ to prawie 35.000 książek naukowych, uporządkowanych zgodnie z klasyfikacją działową, którą unowocześniono i dostosowano do zmieniających się zadań biblioteki. Rozszerzono zakres tematyczny gromadzonego księgozbioru, który obejmuje publikacje dotyczące fizyki, matematyki, informatyki, chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, biofizyki, astronomii, filozofii i  historii nauki. Na czytelników czeka również bogata kolekcja literatury science fiction, która przekazali do biblioteki profesorowie fizyki, wielbiciele tego gatunku literackiego. Dla mniej wybrednych użytkowników pozyskujemy popularną literaturę beletrystyczną, której kolekcja wyrosła na bazie wcześniej działającej w bibliotece półki bookcrossingowej.

Biblioteka prenumeruje kilkanaście tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych w wersji drukowanej, pozostałe dostępne są on-line za pośrednictwem konsorcjów, do których przystąpił Uniwersytet Jagielloński.

W 1995 r. ówczesna Biblioteka Instytutu Fizyki UJ została włączona do uniwersyteckiego zintegrowanego systemu komputerowego VTLS (Virginia Tech Library System), kilka lat później wdrożono nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua.

Od 2019 roku Biblioteka WFAIS, wraz z Biblioteką Jagiellońską i innymi bibliotekami sieci UJ, wykorzystuje najnowszy produkt firmy „Ex Libris” - nowoczesny, działający w chmurze, kompleksowy system zarządzania zasobami bibliotecznym ALMA oraz wyszukiwarkę Primo.

W Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ znajdują się informacje o wszystkich książkach dostępnych w Bibliotece WFAIS UJ, wciąż uzupełniane są informacje o wydawnictwach ciągłych i zasobach historycznych zgromadzonych w bibliotece. W roku 2013 rozpoczęto digitalizację najcenniejszych kolekcji, zbiory te włączane są do zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dla studentów i pracowników Wydziału biblioteka wykupiła dostęp do platformy IBUK Libra, oferującej polskie podręczniki naukowe w formie elektronicznej, natomiast dla informatyków zakupiono multimedialną bibliotekę cyfrową EBOOKPoint BIBLIO (NASBI/OSBI).

Biblioteka WFAIS UJ jest placówką otwartą dla wszystkich. Ze zgromadzonej tutaj literatury skorzystać mogą wszyscy ci, którzy interesują się fizyką, jednak osobom spoza Uniwersytetu materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie w czytelniach.

Maria Pawłowska

Kierownik biblioteki:  mgr Maria Pawłowska mary.pawlowska@uj.edu.pl

mgr Jadwiga Wichman jadwiga.wichman@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Dobija katarzyna.dobija@uj.edu.pl

Regulamin Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

  1. Biblioteka WFAIS przeznaczona jest dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
  2. Studenci i doktoranci UJ dokonują zapisu do Biblioteki na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ważnej na kolejny rok akademicki. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisują się do Biblioteki po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na UJ.
  3. Studenci wypożyczają książki na dwa miesiące, pracownicy naukowi na sześć miesięcy. Dla niektórych dzieł Biblioteka może ustalić krótszy okres wypożyczenia.
  4. Czytelnicy mogą samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książek. Prolongaty można dokonać komputerowo tylko wtedy, gdy książka nie została zamówiona przez innego czytelnika i nie upłynął termin jej zwrotu. Prolongaty książek można dokonać również w wypożyczalni bibliotecznej.
  5. O zbliżającym się terminie zwrotu książki Czytelnik powiadamiany jest pocztą elektroniczną, jeżeli wcześniej podał swój adres e-mail.
  6. Tablice, słowniki, encyklopedie i czasopisma naukowe udostępnia się wyłącznie w czytelniach Biblioteki.
  7. Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek. Studenci WFAIS, uczący się na trzecim roku studiów licencjackich, a także na pierwszym i drugim roku studiów magisterskich mogą wypożyczyć 8 książek, doktoranci 10 a pracownicy naukowi – do 40 woluminów.
  8. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub przekazać Bibliotece kwotę równą wartości zagubionego dzieła (nie mniej niż 50 zł).
  9. Aby uzyskać zaliczenie kolejnego roku studiów należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki. Osoby rezygnujące ze studiów, a także kończące pracę na UJ, zobowiązane są do zwrotu wypożyczonych książek.

Powyższy regulamin obowiązuje również w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego.
Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje wykreślenie Czytelnika z Biblioteki!

Zasady funkcjonowania Biblioteki w sytuacji zagrożenia wirusem określa osobny regulamin.

Przewodniczący:

Prof. Wiesław Płaczek: wieslaw.placzek@uj.edu.pl

Członkowie:

Dr hab. Stanisław Baran: stanislaw.baran@uj.edu.pl
Dr hab. Jacek Bieroń: jacek.bieron@uj.edu.pl
Dr hab. Piotr Cyganik: piotr.cyganik@uj.edu.pl
Dr hab. Bartłomiej Dybiec: bartek@th.if.uj.edu.pl
Dr hab. Andrzej Odrzywołek: andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
Dr hab. Zenon Rajfur zenon.rajfur@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Jerzy Smyrski: jerzy.smyrski@uj.edu.pl
Dr hab. Marian Soida: marian.soida@uj.edu.pl
Dr hab. Barbara Strug: barbara.strug@uj.edu.pl