Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sekcje nauczycielskie

Zajęcia sekcji nauczycielskich  są dodatkową opcją, dostępną dla studentów fizyki, biofizyki,  astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno-przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Student uzyskuje „Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej" wystawiane przez Studium Pedagogiczne UJ.

W ramach proponowanych dodatkowych bloków zajęć można – zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia nauczycieli  –  uzyskać kwalifikacje:

  • do nauczania fizyki w gimnazjum i liceum - sekcja nauczycielska fizyki
  • do nauczania przyrody w szkole podstawowej – sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej.


Uzyskanie podwójnych kwalifikacji (tzn. do nauczania i fizyki i przyrody) jest również możliwe  ale wymaga zaliczenia dwóch  autonomicznych bloków zajęć, przy czym zajęcia z pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej oraz podstaw dydaktyki wystarczy zaliczyć w ramach jednej z sekcji.

W zajęciach sekcji nauczycielskich mogą uczestniczyć nie tylko studenci studiów I i II stopnia, ale także studenci studiów III stopnia (za zgodą opiekuna naukowego i kierownika Studiów Doktoranckich).

Kształcenie na tych sekcjach składa się z dwóch komponentów:

  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (prowadzone przez  Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3)
  • metodyka nauczania przedmiotu (fizyki lub przyrody) wraz z praktykami i ćwiczeniami w szkole (prowadzone przez Centrum Dydaktyki W FAIS UJ).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.