Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Physics

Teoretical Physics

The studies provide insight into laws governing the world of nature. This is a great choice for all those who are interested in exploring the reasons and the nature of these laws. The students are expected to be good at mathematics and adept at abstract thinking. The methods used in theoretical physics are universal and can be applied in many other fields, even the ones apparently very distant from physics.

Experimental Physics

The speciality in Experimental Physics is focused on classical physical research, in which the laws of nature are explored via experimental methods. The results of this research have many technological applications, and therefore graduates in experimental physics are highly sought after by employers.

Computer Physics

Computer physics is a speciality at the borderline between physics and computer science. The knowledge of both these disciplines enables researchers to use computers to model physical processes and phenomena, to conduct advanced computer-controlled experiments, and use computers to gather and analyze data.

What we offer:

  • studies of modern physics as well as higher mathematics and computer science,
  • access to physical and computer laboratories, library, data analysis tools, modern research software, scientific publications, and international student exchange within the framework of Socrates/Erasmus programme,
  • opportunity to take part in our research and assistance in contacting foreign scientific centres
  • opportunity to continue education as a doctoral student

The students of all our specializations can attend lectures and classes of teacher education section, which enables students to become teachers of physics.

Physics with Computer Science

This mode of study consists of two teaching specializations: the main one: physics and the additional one: computer science. The graduates are thoroughly prepared, in terms of  knowledge of the subject matter and the teaching methods, to teach computer studies at primary school, and physics and computer science at both levels of secondary education.
During classes and workshops, the students of the specializations will learn how to teach physics in an effective and attractive way, avoiding routine and dry verbiage.
The students are also educated in the fields of psychology and pedagogy, so that they are well-prepared to:
• work as class teachers/form masters
• individualize teaching process
• cater for special educational needs of students
• successfully cooperate with other teachers and school students' parents
In addition, the specializations provides students with some advanced computer skills, which may be sufficient to do jobs that involve building databases, computer graphics, creating websites, etc.
Our experience has shown that the teachers who can teach both physics and computer science are very eagerly employed in Polish schools.

Fizyka dla firm

Studia w ramach Fizyki dla firm przygotowują studentów do pracy bliższej zastosowaniom fizyki. Ich absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, zapewniającą umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich opisu w języku nauki. Potrafi zdobywać, systematyzować i przetwarzać informację. Zdobywa wiedzę w zakresie ilościowych pomiarów: potrafi zaplanować pomiar, przeprowadzić analizę statystyczną wyników oraz podać ich interpretację. Posługuje się metodami statystycznymi na poziomie, który umożliwia badanie korelacji pomiędzy zjawiskami i ich ilościowy opis. W procesach analizy i interpretacji danych potrafi zarówno wykorzystywać standardowe pakiety programistyczne, jak i tworzyć własne procedury, także w językach programowania wysokiego poziomu. Student nabywa umiejętność obsługi prostej aparatury pomiarowej. Kończąc studia jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, a nabyte umiejętności wykorzystać może nie tylko w naukach ścisłych i technicznych, ale także ekonomicznych i społecznych. Dodatkowo, student Fizyki dla firm zdobywa szereg umiejętności praktycznych podczas zajęć i praktyk realizowanych we współpracy z firmami.

Studia fizyki stosowanej są adresowane również do kandydatów, którzy w szkole ponadgimnazjalnej nie realizowali rozszerzonego programu fizyki, a więc mają niewielkie przygotowanie w zakresie podstaw fizyki.