Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Computer Science

Specializations

 • General computer science
 • 3D Modeling and Animation
 • Video Games Production

Curricula within the general computer science specialization

 • Software engineering

The curriculum consists of courses on computer programming, including: object-oriented programming, distributed programming, Java, distributed databases, scripting languages, technologies for www, XML processing

 • Bioinformatics

The main goal of the curriculum is to familiarize students with the possible applications of computer science in medicine, biology, and related sciences. The courses focus on the fields in which the computer software and equipment play a crucial role in the work of physicians and biologists.

 • Computer modeling

The curriculum is aimed at making the students familiar with methods and algorithms of computer modeling, and its applications in different fields of science, technology, and business (financial markets modeling)

 • Computer and telecomunication networks

This curriculum focuses on LAN, MAN and WAN networks. The students learn about the theoretical basis for network technology, and acquire practical skills of network equipment configuration.

 • New technologies in computer science

The students of this curriculum gain insight into the ways in which information technology is applied in science. They get familiar with quantum mechanics, physics of biomaterials, condensed matter physics, measuring and control systems, techniques of data collection and processing, digital processing of signals, and image reception and analysis.

 • Computer graphics and design

The major goal of this curriculum is to make the students master the most widely used graphic and multimedia tools, and teach them to create computer animation and websites.

Video Games Development

In order to meet the growing demand for experts in electronic entertainment on the Polish job market, the Jagiellonian University has opened new specializations within applied computer science:

 • Video Games Production and 3D Modeling and Animation (full-time and part-time studies), programme: Applied Computer Science, JU Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science,
 • Video Games Design (full-time studies), programme: Cultural Studies (speciality: film studies), JU Faculty of Management and Applied Computer Science,
   

The students who have chosen the specialization: 3D modeling and animation can become professional graphics programmers, and game design graduates can be employed as chief game programmers, who lead teams responsible for the programme code. They will, inter alia, gain knowledge and skills in such areas as ludology and script writing.

The Jagiellonian University has been educating video game designers for several years, within the framework of the European Academy of Games, founded in 2008 as a joint project of the Jagiellonian University and the AGH University of Science and Technology in collaboration with a number of game companies, including CD Project, Reality Pump, and Blooberteam.


The skill at design of video games as well as graphics and 3d animation for cinematography, television, and advertising is very highly valued in the job market. The experts in this area are among the most sought after by employers, and among the best paid ones.

Additional information about these specializations is available at: http://www.gry-wideo.if.uj.edu.pl/

Facebook: Tworzenie Gier Wideo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia stacjonarne drugiego stopnia: Informatyka stosowana

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka stosowana przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. Korzysta się przy tym z kursów oferowanych w ramach bloków programowych:

• inżynieria oprogramowania,

• bioinformatyka,

• sieci komputerowe i telekomunikacyjne,

• modelowanie komputerowe,

• nowe technologie w informatyce,

• projektowanie i grafika komputerowa.

W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z zarządzaniem projektami, programowanie rozproszonym i równoległym oraz e-biznesem. Zdecydowana większość zajęć to przedmioty do wyboru – studenci realizują 8 do 10 przedmiotów z puli ponad 20 kursów przewidzianych dla studiów II stopnia.

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyska poszerzoną wiedzę w zakresie podstaw informatyki, umożliwiającą: algorytmizację problemów informatycznych oraz biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym, uzyska wiedzę w zakresie konstrukcji systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i technik multimedialnych, modelowania komputerowego oraz konstrukcji i administrowania sieci teleinformatycznych. Dzięki przyswojonej wiedzy absolwent uzyska wszechstronne narzędzia do zastosowania informatyki przy rozwiązywaniu problemów naukowych, produkcyjnych, militarnych i innych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• analityk i projektant systemów informatycznych,

• konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• programowania systemów informatycznych,

• administrator systemów komputerowych,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych ,

• pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itp.,

• nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Program studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia: Informatyka gier komputerowych

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka gier komputerowych przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z następującymi zagadnieniami:

• podstawy procesu tworzenia gier wideo na różnych platformach,

• programowanie grafiki 3D,

• programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym,

• programowanie sztucznej inteligencji,

• szersze zastosowania technologii gier wideo, gry poważne i informatyka afektywna, • zarządzanie projektami, prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji.

W ramach przedmiotów fakultatywnych studenci mogą wybrać między innymi następujące kursy: grafika konceptowa, fotografia i jej obróbka cyfrowa, modelowanie 3D, animacja 2D i 3D, projektowanie poziomów, projektowanie mechaniki gier, programowanie urządzeń mobilnych, technologia motion capture, game studies, interakcja człowiek-komputer. Oferta kursów do wyboru podlega zmianom związanym z szybkimi zmianami aktualnie prowadzonych badań na świecie oraz oferowanych technologii na rynku.

Profil absolwenta

Absolwent będzie osobą przygotowaną do kierowania zespołem programistów tworzących grę, potrafiącą zaplanować projekt, podzielić zadania i prowadzić dokumentację. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących narzędzi i rozwiązań na każdym etapie pisania kodu gry. Nie będzie raczej osobą kompetentną do ingerencji w pisanie scenariusza gry lub wykonanie poszczególnych fragmentów kodu, natomiast będzie osobą umiejącą podejmować odpowiedzialne decyzje w procesie projektowania gry. W szczególności dotyczy to analizy wpływu scenariusza gry na przyjęte rozwiązania funkcjonalne oraz wyboru silników i innych narzędzi używanych w trakcie realizacji projektu. Powinien posiadać praktyczną znajomość języka C++, doświadczenie z językami skryptowymi (Lua, Python), z tworzeniem rdzenia silnika gry, tworzeniem grafiki i animacji, programowaniem sztucznej inteligencji, programowaniem symulacji fizyki oraz znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i organizacją pracy zespołu tworzącego grę. Będzie też znał zastosowania programów typu gry w różnych dziedzinach życia (tzw. gry poważne), w szczególności uwzględniające wykorzystanie różnych interfejsów komunikujących człowieka z komputerem.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• główny programista gry, projektant kodu gry,

• programista grafiki,

• programista fizyki,

• programista sztucznej inteligencji,

• konsultant w zakresie wdrożenia narzędzi opartych na grach komputerowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych.

Program studiów