Wymagania

Standardy oraz tryb składania prac magisterskich są określone w Zarządzeniu Prodziekana Wydziału FAIS UJ ds. Studiów nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018:

 

Dodatkowe dokumenty:

Baza proponowanych tematów prac magisterskich