Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

Misja

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego (www.if.uj.edu.pl) jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Prace naukowe Instytutu Fizyki obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej. Badania prowadzone są w tradycyjnych obszarach, jak fizyka ciała stałego (materii skondensowanej), fizyka powierzchni, fizyka atomowa, jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej. Rozbudowywana jest baza aparaturowa – przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie.

Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 50 mln Euro zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów. Inną znaczącą inwestycją, która wyrosła z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki jest Centrum Promieniowania Synchrotronowego, które powstaje na III Kampusie UJ i stanowić będzie unikalny w tej części Europy ośrodek interdyscyplinarnych badań wykorzystujących jako bazę nowoczesny akcelerator elektronowy. Więcej przykładów już realizowanych zadań i ambitnych planów na przyszłość podają strony internetowe Instytutu.

Obserwując rozwój zaplecza badawczego w naszym Instytucie i mając oparcie w wieloletniej bogatej tradycji wysokiego poziomu nauki uprawianej w Uniwersytecie, jesteśmy pewni, że Instytut Fizyki UJ jest w pełni przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku i oczekiwaniom kształtujących go ludzi.

Zakłady naukowe

Zakład
Kierownik
Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej Profesor Andrzej Budkowski
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Profesor Marcin Wójcik
Zakład Fizyki Ciała Stałego Profesor Rafał Kozubski
Zakład Fizyki Gorącej Materii Profesor Roman Płaneta
Zakład Fizyki Medycznej Profesor UJ Ewa Stępień
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Profesor Marek Szymoński
Zakład Fotoniki Profesor Jarosław Koperski
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów dr hab. Jakub Rysz
Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Profesor Antoni Pędziwiatr
Zakład Optyki Atomowej Profesor Jakub Zakrzewski
Zakład Promieniowania Synchrotronowego Profesor Jacek Kołodziej
Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej Profesor Paweł Moskal
Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań Profesor Paweł Moskal
Zakład Fizyki Hadronów Profesor Piotr Salabura
Zakład Teorii Układów Jądrowych Profesor Jacek Golak
Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej UJ (wraz z adresarzem e-mail) Profesor Jerzy Szwed
Zakład Dyskretnej Teorii Pola  
Zakład Fizyki Statystycznej Profesor Lech Longa
Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał Profesor Andrzej M. Oleś
Zakład Teorii Cząstek Profesor Michał Praszałowicz
Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki dr hab. Adam Rycerz
Zakład Teorii Pola Profesor Andrzej Sitarz
Zakład Teorii Układów Złożonych Profesor Maciej A. Nowak
Zakład Teorii Względności i Astrofizyki Profesor Edward Malec
Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych Profesor Jerzy Szwed