Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

Misja

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego (www.if.uj.edu.pl) jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Prace naukowe Instytutu Fizyki obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej. Badania prowadzone są w tradycyjnych obszarach, jak fizyka ciała stałego (materii skondensowanej), fizyka powierzchni, fizyka atomowa, jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej. Rozbudowywana jest baza aparaturowa – przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie.

Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 50 mln Euro zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów. Inną znaczącą inwestycją, która wyrosła z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki jest Centrum Promieniowania Synchrotronowego, które powstaje na III Kampusie UJ i stanowić będzie unikalny w tej części Europy ośrodek interdyscyplinarnych badań wykorzystujących jako bazę nowoczesny akcelerator elektronowy. Więcej przykładów już realizowanych zadań i ambitnych planów na przyszłość podają strony internetowe Instytutu.

Obserwując rozwój zaplecza badawczego w naszym Instytucie i mając oparcie w wieloletniej bogatej tradycji wysokiego poziomu nauki uprawianej w Uniwersytecie, jesteśmy pewni, że Instytut Fizyki UJ jest w pełni przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku i oczekiwaniom kształtujących go ludzi.