Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

Misja

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego (https://if.uj.edu.pl) jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Prace naukowe Instytutu Fizyki obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej. Badania prowadzone są w tradycyjnych obszarach, jak fizyka ciała stałego (materii skondensowanej), fizyka powierzchni, fizyka atomowa, jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej. Rozbudowywana jest baza aparaturowa – przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie.

Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 50 mln Euro zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów. Inną znaczącą inwestycją, która wyrosła z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki jest Centrum Promieniowania Synchrotronowego, które powstaje na III Kampusie UJ i stanowić będzie unikalny w tej części Europy ośrodek interdyscyplinarnych badań wykorzystujących jako bazę nowoczesny akcelerator elektronowy. Więcej przykładów już realizowanych zadań i ambitnych planów na przyszłość podają strony internetowe Instytutu.

Obserwując rozwój zaplecza badawczego w naszym Instytucie i mając oparcie w wieloletniej bogatej tradycji wysokiego poziomu nauki uprawianej w Uniwersytecie, jesteśmy pewni, że Instytut Fizyki UJ jest w pełni przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku i oczekiwaniom kształtujących go ludzi.