Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Mając świadomość konieczności uatrakcyjniania kształcenia w zakresie nauk ścisłych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w I Pracowni Fizycznej. Zapraszamy zarówno uczniów i nauczycieli, którzy już skorzystali z naszej oferty, jak również nowe zainteresowane naszą ofertą osoby.

Adresowane do uczniów zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej, trwające 2 godziny lekcyjne, bazują na prostych eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Założenia ramowe zajęć laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej i lista tematów znajdują się w Załączniku.

Jesteśmy przekonani, że formuła proponowanych zajęć pozwoli na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych, a jednocześnie dostarczy bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych. 

W sprawach organizacyjnych oraz rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Biurem Promocji Wydziału FAIS: tel.: 12 664 4502, e- mail: promocja.fais@uj.edu.pl.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik

WAŻNE

Wszystkie współpracujące z nami szkoły bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi na terenie I Pracowni Fizycznej.

W związku ze zmianą warunków świadczenia zajęć laboratoryjnych, od semestru letniego 2023/2024 wszystkie szkoły wyrażające chęć wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych, zobowiązane są do podpisania 2-letniej umowy o współpracy z Wydziałem w zakresie zajęć laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej.

Płatność za zajęcia

Koszt 1,5 godzinnych zajęć: 30 zł/os.

Uregulowanie płatności nastąpi po odbytych zajęciach, na postawie faktury z 14-dniowym terminem płatności.

Informujemy również, że wpłaty na konto Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ należy przelać z konta bankowego Państwa szkoły bądź z konta bankowego Rady Rodziców.

Instrukcje do ćwiczeń

PF-1 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

PF-2 Badanie temperaturowej zależności oporu. Opór zastępczy układu oporników

PF-3 Cechowanie termopary i termistora. Opór zastępczy układu oporników

PF-4 Badanie mechanicznych układów drgających. Dudnienia w układzie wahadeł sympatycznych
 
PF-5 Wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie metodą fali biegnącej. Nauka obsługi oscyloskopu

Dodatek do instrukcji

PF-6 Wyznaczanie ogniskowych cienkich soczewek skupiających i rozpraszających. Badanie wad soczewek grubych

PF-7 Fizyka maszyn prostych

PF-8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa

PF-9 Dyfrakcja i interferencja światła. Pierścienie Newtona

PF-10 Badanie widm emisyjnych przy użyciu spektroskopu pryzmatycznego

PF-11 Dynamika bryły sztywnej*

PF-12 Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

PF-13 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach

PF-14 Rozwiązywanie obwodów, czyli prawa Kirchhoffa

PF-15 Wyznaczanie gęstości materiałów litych

Szkoły, które podjęły współpracę z IF UJ

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni nr 286
Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mędrców Paszkowskich w Skawinie
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
Liceum Ogólnokształcące nr 42 im. Adama Mickiewicza w Krakowie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bochni 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjum w Tymbarku 
Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej 
Liceum Ogólnokszatałcące w Trzebinii
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie 
Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. J. Bema w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 21 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza Krakowie
Zespół Szkół Społecznych nr 5 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
Zespół Szkół w Bolesławiu
Publiczne Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach
IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Królowej św. Jadwigi w Koszarawie Bystrej
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Zespół Szkół w Pustyni
Zespół Szkół Publicznych w Górze Motycznej
Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jaworznie
Akademickie Gimnazjum w Bochni
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie
Zespół Szkół w Rząsce
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Nisku
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół w Ryglicach
Zespół Szkół w Lubczy
Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej
Gimnazjum nr 4-im. Jerzego Brauna w Tarnowie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej
Gimnazjum nr 46 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie
Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowej
Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce
Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Płokach
Prywatne Gimnazjum nr 4 "Inspiracja" w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
Zespół Szkół w Wolbromiu, Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Zespół Szkół w Jerzmanowicach
Gimnazjum nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Gimnazjum nr 24 w Krakowie
Zespół Szkół w Wolbromiu
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini
Zespół Szkół Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) w Krakowie
X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie
XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej
XXIII Gimnazjum przy ZSOI2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr Henryka Jordana w Krakowie
Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Krzyżowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach