Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wybrane prace doktorskie

Autor

Tytuł

Język

Wojciech Czaja

Analityczne modele propagacji zaburzeń w ekspandującym Wszechświecie. Zastosowanie metod algebry komputerowej

PL

Bartłomiej Czerwiński

Rozpylanie cienkich warstw organicznych pociskiem C60 – modelowanie komputerowe

PL

Eryk Czerwiński

Determination of the total width of the η′ meson

EN

Jacek Fiutowski

Fala zanikająca w oddziaływaniach z atomami i obiektami mezoskopowymi

PL

Borys Piskor Ignatowicz

Energy Dependence of Proton Induced Fragmentation of Atomic Nuclei

EN

Joanna Klaja

Isospin dependence of the η' meson production in nucleon-nucleon collisions

EN

Paweł Klaja

Studia porównawcze oddziaływania w niskoenergetycznych układach ppη i ppη'

PL

Leszek Krzemień

Optyczna pułapka dipolowa dla atomów rubidu

PL

Bartłomiej Oleś

Quantum Fluctuations in Bose Einstein Condensates

EN

Aleksandra Orzechowska

Investigations of the electron transfer in photosynthetic reaction centers of type Q

PL

Grzegorz Pająk

Ciekłokrystaliczne struktury nematyczne o niestandardowych symetriach

PL

Anna Sochocka

Poszukiwania egzotycznych układów formowanych w reakcjach z ciężkimi jądrami

PL

Marcin Strojecki

Zimne molekuły w wiązce naddźwiękowej a badanie własności wiązania międzyatomowego

PL

Paulina Suchanek

Recursive methods of determination of 4-point blocks in N = 1 superconformal field theories

EN

Marek Weżgowiec

Właściwości magnetyczne galaktyk ubogich w gaz oraz słabo formujących gwiazdy

EN

Krzysztof Wohlfeld

Uogólnione modele t-J w związkach metali przejściowych

EN

Arkadiusz Zarzycki

Własności magnetyczne oraz transportowe złożonych tlenków rutenu: Y2-xBixRu2O7 i Ca1-xSrxRuO3

PL

 

Autor

Tytuł

Język

Magdalena Bacior

Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych

PL

Andrzej Biborski

Chemical Ordering Kinetics and Vacancy Thermodynamics in B2 Binary Intermetallics: Simulation Study

EN

Krzysztof Brzozowski

(zip) Silnie nierezonansowa atomowa optyczna pułapka dipolowa z laserem CO2

PL

Izabela Ciepał

Investigation of the Deuteron Breakup on Protons in the Forward Angular Region

EN

Andrzej Görlich

Causal Dynamical Triangulations in Four Dimensions

EN

Michał Heller

Various aspects of non-perturbative dynamics of gauge theory and the AdS/CFT correspondence

EN

Michał Janusz

Study of the η meson decay into π+π-e+e- using WASA-at-COSY detector system

EN

Anna Kajzar

(zip) Myocytes in 3D: Resting and Contraction Force Analysis under Nature-like Conditions

EN

Natalia Katryńska

The BRAHMS result on the proton-to-pion ratio pT-dependence in nucleus-nucleus collisions at √sNN = 62.4 GeV and 200 GeV

EN

Piotr Korcyl

Aspekty dynamiki supersymetrycznych mechanik kwantowych z symetrią cechowania

PL

Mirosław Kozłowski

Kinetics of structural transformations in bulk and nano-layered intermetallic systems with L10 superstructure

EN

Maciej Krzywiecki

Studies of CuPc ultra-thin layers deposited on Si(111) native substrates

EN

Jakub Lis

Zespolony model signum-Gordona i modele pokrewne

PL

Tomasz Łukowski

Całkowalność w korespondencji AdS/CFTS

PL

Anna Nikiel

Polaryzacja 3He w warunkach rozerwania sprzężenia struktury nadsubtelnej

PL

Łukasz Rzeźnik

Modelowanie komputerowe mechanizmu erozji warstw organicznych wywołanej strumieniem klasterów o niewielkich predkosciach, zbudowanych z atomów gazów szlachetnych

PL

Anna Simon

Correlated radiative electron capture in ion-atom collisions

EN

Andrzej Siódmok

Theoretical predictions for the Drell-Yan process through a Monte Carlo event generator

EN

Malgorzata Snarska

Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems

EN

Piotr Surówka

Non-perturbative Aspects of Supersymmetric Plasma Physics in a Gauge Theory - String Theory Approach

EN

Dominik Trzupek

Dynamika płaskich i cylindrycznych powierzchni materiałów w pełnym zakresie współczynnika Poissona

PL

Joanna M. Wasiluk

Selected Features of Chiral Doubling for Hadrons

EN

Marta Wierzejska-Adamowicz

(zip) Research on ferroelectric behavior of liquid crystals built of bananashaped molecules

EN

Marcin Witkowski

Doświadczalne badania kondensatu Bosego-Einsteina atomów87Rb

PL

Autor

Tytuł

Język

Agnieszka Bartecka

Pomiar i interpretacja kształtów linii widmowych formowanych w plazmie łukowej zawierającej atomy lekkich pierwiastków

PL

Łukasz Cincio

Strongly correlated systems

EN

Guilhem Collier

Metastability Exchange Optical Pumping (MEOP) of 3He in situ

EN

Małgorzata Fidelus

Model Description of Proton Induced Fragmentation of Atomic Nuclei

EN

Bartosz Głowacz

Detection of metastable He2* molecules in helium plasma

EN

Szymon Godlewski

Samoorganizacja nanostruktur molekularnych na powierzchni tlenków metali

PL

Grzegorz Goryl

Badania właściwości elektrycznych pojedynczych molekuł organicznych osadzonych na powierzchniach

PL

Orest Hrycyna

Regular and chaotic dynamics in scalar field cosmology

EN

Benedykt R. Jany

Leading Modes of the 3π0 production in proton–proton collisions at incident proton momentum 3.35 GeV/c

EN

Jakub Jędrak

Real-space pairing in an extended t-J model

EN

Jan Kaczmarczyk

Unconventional Superconductivity in Correlated Fermion Systems

EN

Wojciech Krzemień

Search for η-mesic 4He with the WASA-at-COSY detector

EN

Anna Kubasiak

Ultracold gases in non-Abelian synthetic gauge fields

EN

Katarzyna Kulpa-Dybeł

Global Modelling of The Galactic Dynamo Driven by Cosmic Rays

EN

Marek Pałka

φ Meson Production in pp Reactions at 3.5 GeV with HADES Detector

EN

Tomasz Partyka

Nonuniform condensates in the phase diagram of the strongly interacting matter

EN

Paweł Podkopał

Investigations of the charge symmetry conserving reaction dd→3Henπ0 with the WASA detector

EN

Marek Rams

Quantum phase transitions

EN

Tomasz Rok

Wykorzystanie termografii w diagnostyce i terapii

PL

Wojciech Roga

Entropy of quantum channel in the theory of quantum information

EN

Mariusz Stopa

Efekt Casimira bez nieskończoności: analiza klasy modeli aproksymujących warunki brzegowe w kwantowej teorii pola

PL

Adam Wojciechowski

Koherencje kwantowe w zimnych atomach

PL

Wiesław Zajiczek

Symetrie Liego równań opisujących relatywistyczne obiekty astrofizyczne

PL

 

Autor

Tytuł

Język

Marcin Bober

Zimne atomy strontu dla zastosowań metrologicznych

PL

Wojciech Brzezicki

Ground states and excitations in spin models with orbital degrees of freedom

EN

Jarosław Duda

Extended Maximal Entropy Random Walk

EN

Andrzej Gibiec

Investigations of Low Mass X-ray Binaries

EN

Małgorzata Hodana

Study of the η → e+e−γ Decay Using WASA-at-COSY Detector System

EN

Olga Howczak

Periodic Anderson Model in the Kondo-Lattice Limit: Normal Properties and Real-Space Pairing

EN

Marta Korcyl

Track structure modelling for ion radiotherapy

EN

Iwona Kotko

Outbursts in Close Binary Systems

EN

Piotr Kotko

General Mass Scheme for Jet Production in QCD (revised version)

EN

Radosław Kycia

Powstawanie osobliwosci w semiliniowych równaniach falowych

PL

Grzegorz Łukaszewski

Macierzowe techniki fizyki teoretycznej w telekomunikacji i innych realnych układach złożonych

PL

Jakub Mielczarek

Perturbations in loop quantum cosmology

EN

Piotr Olczykowski

Geometry of Noncommutative Three-dimensional Flat Manifolds

EN

Andrzej K. Oleś

Correlations in Random Graphs

EN

Krzysztof Sajewicz

Oddziaływanie elektrostatyczne ostrza z powierzchnią w kelwinowskiej mikroskopii sił atomowych

PL

Hubert Siejkowski

Evolution of magnetic fields in dwarf galaxies. Numerical simulations of cosmic-ray driven dynamo

EN

Michał Silarski

Search for the CP symmetry violation in the decays of KSmesons using the KLOE detector

EN

Łukasz Skowronek

A Few Algebraic Problems in the Theory of Quantum Entanglement

EN

Dawid Toton

Density functional theory study of adsorption and self-assembly of organic molecules on the indium-rich InSb(001) surface

EN

Radosław Trębacz

Investigation of dielectron production in quasi-free p - n scattering at 1.25 GeV with HADES

EN

Witold Zawadzki

Wyznaczanie parametrów Starka linii widmowych metodami spektroskopii laserowej

PL

Joanna Zemła

Adsorpcja białek i tworzenie ich wzorów na powierzchni cienkich warstw polimerów

PL

Marcin Zieliński

Test of charge conjugation invariance in η → π0e+e− and η → π+π-π0decays

EN

 

Autor

Tytuł

Język

Kamil Awsiuk

Biomolecular nanolayers on synthetic organic films: their structure and properties for biosensor applications

EN

Dobrosława Bartoszek-Bober

Manipulowanie atomami przy powierzchniach za pomocą potencjałów optycznych i magnetycznych

PL

Agnieszka Kołodziejczyk

Diagnostyka dysfunkcji śródbłonka w chorobach cywilizacyjnych oraz skuteczności innowacyjnych leków o działaniu śródbłonkowym przy pomocy mikroskopii i spektroskopii sił atomowych

PL

Mateusz Koreń

Volume reduction in large-N lattice gauge theories

EN

Elżbieta Kuligowska

Modeling of the Dynamical Evolution of Classical Radio Sources

EN

Anna Małgorzata Majcher

Magnetic properties of molecular transition metals compounds

EN

Marcin Młynarczyk

Physicochemical properties of the Sr1-xCaxRuO3 thin films

EN

Piotr Nowak

Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie u krzaczkowatych grzybów zlichenizowanych

PL

Jeremi K. Ochab

Static and dynamic properties of selected stochastic processes on complex networks

EN

Szymon Sikora

Soczewkowanie grawitacyjne jako metoda poszukiwania niewidocznych składników materii

PL

Katarzyna Targońska

Self-localization and time reversal symmetry breaking effects in ultra-cold atomic gases

EN

Marek Jan Tylutki

Dynamics of a quantum phase transition in systems of cold atoms

EN

Alicja Wierzcholska

Optical spectral states of blazars and their relation to VHE gamma ray emission in PKS 2155-304

EN

Anita Wnętrzak

Badanie oddziaływań nowej generacji leków przeciwnowotworowych z grupy alkilofosfocholin z lipidami błonowymi w układach dwu- i trójwymiarowych

PL

Marcin Zagórski

Topological properties of model gene regulatory networks under mutation-selection balance

EN

Jarosław Zdebik

Study of the φ → η e+e− Dalitz decay using KLOE detector

EN

Łukasz Zosiak

Simulations of atomic and electronic structure of realistic Co and Pt based nanoalloy clusters

EN

Michał Żabicki

Transport and signal processing in noisy biophysical systems

EN

Autor

Tytuł

Język

Zbigniew Ambroziński

Four dimensional supersymmetric Yang-Mills quantum mechanics with three colors

EN

Jakub Gizbert-Studnicki

The effective action in four-dimensional CDT

EN

Sedigheh Jowzaee

Self-Supporting Straw Tube Detectors for the COSY-TOF and PANDA Experiments

EN

Jan Kobierski

Badanie hydratacji polimerów przewodzących na bazie kompleksów DNA-surfaktant

PL

Marek Kolmer

Nanoskopowe układy logiczne na powierzchni półprzewodników

PL

Agnieszka Kuźmicz

Optical Properties of Host Galaxies in Giant Radio Sources

EN

Paweł Laskoś-Grabowski

Integrability in the AdS/CFT correspondence: classical and BFKL solutions

EN

Mateusz Łącki

Cold quantum gases in optical lattices

EN

Michał Maik

Long-Range Interactions on Optical Lattices

EN

Katarzyna Oleś

Searching for the optimal control strategy of epidemics spreading on different types of networks

EN

Marcin Płodzień

Efekty nieporządku w zimnych gazach atomowych

PL

Piotr Skindzier

Badanie dynamiki galaktyk spiralnych - halo ciemnej materii vs grawitacja dysku

PL

Kacper Topolnicki

The two-nucleon and three-nucleon systems in three dimensions

EN

Karol Trojanowski

Lattice Models of Biaxial, Tetrahedratic and Chiral Order

EN

Barbara Wajnchold

Spektroskopowe zastosowania światłowodów mikrostrukturalnych

PL

Piotr Warchoł

Dynamic properties of random matrices - theory and applications

EN

Karolina Wójcik-Piotrowicz

Działanie stałych i zmiennych pól magnetycznych na ludzkie komórki nowotworowe w warunkach in vitro

(praca dostępna po zalogowaniu)

PL

Amir Zebari

Engineering Nanostructures on Semiconducting Surfaces

EN

 

Autor

Tytuł

Język

Sushil Sharma

Validation of spallation models

EN

Hongguang Zhang

Phase structure of 1+1 Causal Dynamical Triangulation with matter

EN

Yasir Ali

Feasibility studies for open charm measurements with NA61/SHINE experiment at CERN-SPS

EN

Robert Tomasz Drzazga

Galactic magnetized plasma exposed to winds and tidal interactions

EN

AlaaEldeen Elmeshneb

Muon capture on the deuteron and 3He

EN

Krzysztof Głód

Ewolucja pierwotnych fal grawitacyjnych w modelach kosmologicznych Friedmanna–Lemaître'a; Zastosowania języków obliczeń symbolicznych

PL

Andrzej Kądzielawa

First-Principle Approach to Electronic States and Metal-Insulator Transition in Selected Correlated Model Systems

EN

Ghanshyam Khatri

Investigation of Deuteron Disintegration

EN

Maciej Majka

Microscopic models for spatially correlated phenomena in soft matter and bio-molecular systems

EN

Maciej Maliborski

Dynamics of Nonlinear Waves on Bounded Domains

(praca dostępna po zalogowaniu)

EN

Agata Mendys

Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS

PL

Rafał Najman

A quest for exotic nuclear systems formed in the 197Au+197Au reaction at 23 AMeV

EN

Tomasz Oleś

Badanie fotosensybilizującej efektywności pochodnych bakteriochlorofilu a, oraz mechanizmów fotogenerowania przez te barwniki tlenu singletowego i wolnych rodników

PL

Anna Wojna-Pelczar

Polarized xenon for medical applications

EN

Marcin Piotrowski

Zastosowania metrologiczne zimnych atomów pułapkowanych optycznie

PL

Michał Piróg

Masa centralna a krzywa rotacji dysków akrecyjnych w układach samograwitujacych

PL

Krzysztof Pomorski

Physical description of unconventional Josephson junctions

(praca dostępna po zalogowaniu)

EN

Andrzej Pyszniak

Development and applications of tracking of pellet streams

EN

Lech Wiktor Skórski

Zastosowanie metod relaksacyjnych NMR do badania procesów w układach biologicznych

PL

Magdalena Skurzok

Search for ƞ-mesic helium via dd->3Henπ0 reaction by means of the WASA-at-COSY facility

EN

Artur Stabrawa

Nieliniowe zjawiska optyczne w ultra-zimnych atomach rubidu

PL

Krystian Sycz

Dynamika stanów superpozycji zimnych atomów 85Rb

PL

Tomasz Urbańczyk

Spektroskopia dimerów w wiazce naddzwiękowej – w kierunku kwantowego splątania atomów

PL

Błażej Nikiel-Wroczyński

Existence and importance of magnetic fields in tight pairs and groups of galaxies

EN

Marcin M. Wysokiński

Unconventional Superconductivity and Hybridized Correlated Fermion Systems

EN

 

Autor

Tytuł

Język

Dawid Dul

Forward and inverse problems in x-ray fluorescence holography

EN

Agnieszka Korpała

1H Relaxation Processes in Solutions of Nitroxide Radicals –14N/15N Isotope Effect

EN

Iryna Schätti-Ozerianska

Determination of the analysing power for the pp → ppƞ reaction using WASA-at-COSY detector system

EN

Wiktor Parol

Badanie efektów siły trój-nukleonowej w reakcji rozszczepienia deuteronu w zderzeniach deuter-proton przy energii 80 MeV/nukleon

PL

Krzysztof Pelczar

Backgrounds in the GERDA and DARKSIDE experiments. Radioactive Ions in Cryogenic Liquids

EN

Grzegorz Rut

Quantum transport of Dirac fermions in single and bilayer graphene: Chiral tunneling and quantum interference

EN

Grzegorz Wyszyński

Development of magnetic field control systems in the nEDM experiment

EN

Anna Kozińska

Fotoreaktywność i efektywność fotodynamiczna nowej
generacji fotosensybilizatorów w układach modelowych
i komórkowych

PL
Łukasz Kuśmierz

Lévy flights in non-equilibrium thermodynamics and search strategies

EN
Małgorzata Mochol-Grzelak

Efekty topologiczne i sztuczne pola cechowania w zimnych gazach atomowych

PL
Mariusz Wojciechowski

Light and intermediate mass fragment emission from proton - nucleus collisions

EN
Karol Dąbrowski

Holograficzne obrazowanie struktury atomowej przy użyciu optyki polikapilarnej

PL
Sebastian Kupny

Digital Pulse Shape Analysis with Neural Networks: Application to Flow Measurements in the ASY-EOS Experiment

EN
Jinesh Kallunkathariyil

Studies of Alpha Clustering in Nuclei

EN
Arkadiusz Kosior

Manipulacja ultrazimna materia kwantowa: od układów z polem cechowania po lokalizacje fal materii

PL
Marek Nikiel

Uzyskiwanie i badanie samoorganizujących się nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów
półprzewodnikowych

PL
Piotr Czarnik

Time evolution of quantum tensor

EN
Bartosz Leszczyński

Optymalizacja procedur badawczych w biomedycznych zastosowaniach mikrotomografii komputerowej

PL
Jacel Grela

Dynamics of eigenvalues and eigenvectors in non-Hermitian matrix models

EN
Joanna Kozakiewicz

Investigation of the Martian subsurface by analysis of the Schumann resonance parameters 

EN
Marcin Abram

Nonstandard Representation of Correlated-Fermion Models and its Application to Description of Magnetism and Unconventional Superconductivity

EN
Piotr Kurzydło

Lokalne uporządkowania spinowe w wybranych silnie anizotropowych związkach międzymetalicznych

PL
Tomasz Bednarski

Kalibracja energetyczna i synchronizacja czasowa
modularnego scyntylacyjnego systemu detekcyjnego do tomografii TOF-PET

PL
Małgorzata Florek-Wojciechowska

Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera

PL
Antoni Marcinek

Ø meson production in proton-proton collisions in the NA61/SHINE experiment at CERN SPS

EN

 

Autor

Tytuł

Język

Przemysław Witaszczyk

Non-equilibrium dynamics of strongly coupled gauge theory and gauge/string duality.

EN
Tomasz Stebel

Effects of higher twists and kT -factorization in the Drell-Yan process

EN
Krzysztof Szczepaniec

Noise induced effects in multivariate systems driven by Lévy noise

EN
Jacek Biernat

Measuring di-electron Dalitz decays of baryon resonances with HADES and PANDA

EN
Paweł Strzempek

Development and evaluation of a signal analysis and a readout system of straw tube detectors for the PANDA spectrometer

EN
Michał Grabka

Spektroskopia gazów w światłowodach mikrostrukturalnych

PL
Mateusz Wojtaszek

Transport elektronowy jedno i dwuwymiarowych nanostruktur na powierzchni półprzewodników

PL
Jan Major

Anderson localization in low- dimensional optical lattices

EN

Szymon Harabasz

Reconstruction of virtual photons from Au+Au collisions at 1.23 GeV/u EN
Aleksander Kurek

Towards advanced astronomical imaging: new techniques of data reduction and their applications

EN

Natalia Olszowska

Badania struktury elektronowej powierzchni InAs(001) PL
Katarzyna Gajos

Structure and properties of macromolecular surfaces and patterns for biotechnological applications

EN
Aleksandra Kubica-Misztal

Electron Spin Resonance spectroscopy for transition
metal complexes in solution and 2H Nuclear Magnetic
Resonance spectroscopy - line of theoretical analogies

EN
Barbara Kalinowska

The mechanism of protein folding – in silico model

EN
Mariusz Mrózek

Mikrofalowa spektroskopia saturacyjna w centrach barwnych NV¯ w diamentach

PL

Krzysztof Bieniasz

Spin and Orbital Polarons in Strongly Correlated Electron Systems

EN
Paweł Duch

Massless fields and adiabatic limit in quantum field theory

EN
Daniel Rudnicki

Podłużna relaksacja spinowa w centrach barwnych azot- wakancja w diamencie

PL
Piotr Sowa

Atomistic simulation of mass transport phenomena in inhomogeneous intermetallic systems

EN
Mariusz Tarnopolski

Chaotic rotational dynamics of Hyperion  

EN
Bartosz Lisowski

Motoring alone and gating together- theoretical models of biological transport

EN

 

Autor

Tytuł

Język

Bartosz Lisowski

Motoring alone and gating together- theoretical models of biological transport

EN
Krzysztof Panas

Development of Pulse Shape Discrimination Methods as Tools for Background Suppression in High Purity Germanium Detectors used in the
GERDA Experiment

EN
Neha Gupta Sharma

Hit-time and hit-position reconstruction of gamma quanta in the J-PET tomography system based on a library of model signals

EN
Aleksander Gajos

Investigations of fundamental symmetries with the electron-positron systems

EN
Ada Umińska Non-linear Optics Experiments with Rubidium-filled Fibre-optics Structures EN
Julia Sudyka

Przesunięcia poziomów energetycznych w precyzyjnej magnetometrii atomowej

PL
Magdalena Marzec

Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS

PL
Monika Biernat

Self-organized polymer structures and their impact on efficiency of organic photovoltaic devices

EN
Łucja Rodzik-Czałka

Nanostrukturalne fluorescencyjne materiały hybrydowe do konstrukcji biosensorów

PL
Ewa Kądzielawa-Major

Exchange Interactions, Electronic States, and Pairing of Electrons in Correlated and Hybridized Systems

EN
Dorota Zalitacz

Badanie hydratacji ludzkich tkanek keratynowych

PL
Sylwia Orzechowska

Fizykochemiczna charakterystyka mineralizacji struktur kolagenowych

PL
Magdalena Jastrzębska

Deuterated Molecules in star-forming regions

EN
Dominik Wrana

Nanoscale redox processes on surfaces of transition metal oxides: towards memristive and organic application

EN

Natalia Żywucka-Hajzner

Morphological study of TeV emission from !ES 0414+009 and Centaurus A with H.E.E.S. data

EN

 

 

Autor

Tytuł

Język

Jakub Ossowski

Badanie interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych

PL

Daria Kisielewska

Studies of CPT symmetry violation in matter- antimatter systems

EN
Damian Gil

Near- threshold kaon pair production in proton-proton collisions

EN
Aleksander Stachowski

Cosmological models with running cosmological constant

EN
Oleksandr Rundel

Search for ƞ-mesic 3He in non-mesonic final
states

EN
Szymon Niedźwiedzki  Double-strip prototype of polymer time-of-flight positron emission tomograph based on multi-level analog electronics EN
Urszula Pajdosz-Śmierciak Niskoenergetyczna, dyfuzyjna emisja blazarów a model unifikacyjny aktywnych galaktyk PL
Wojciech Jurusik

Properties of radio emission and radio spectra of galaxies at low radio frequencies

EN
Krzysztof Biedroń

Topological cold atom models in optical lattices

EN
Aleksandra Deptuch

Wpływ struktury molekularnej na własciwosci termotropowych chiralnych zwiazków ciekłokrystalicznych badany metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi

PL
Katarzyna Bronarska

Study of the geoeffectiveness of coronal mass ejections

EN
Tomasz Witko Biophysical characteristics and cellular studies of polyhydroxyoctanoate (PHO) - biodegradable and biocompatible polymer for biomedical applications EN

 

 

Autor

Tytuł

Język

Muhsin Mohammed

Study of angular correlations in the ortho-positronium annihilation with the J-PET detector for the search of CPT symmetry violation

EN

Maciej Perkowski

Precision measurements of the electron energy distribution in nuclear beta decays EN
Rafał Kurleto

Electronic structure of strongly correlated cerium intermetallics

EN
Katarzyna Sowa X-ray plenoptic microscopy EN
Ewelina Kubicz Biomedical applications of Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy: nanostructural characterization of normal and cancer cells and tissues EN
Piotr Ciochoń

Graphitization of SiC surfaces in Si flux

EN

Aleksandra Sierant

Tailored optical near field potentials
for cold atoms

EN
Tomasz Pięta

Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona

PL
Wojciech Tarnowski

Eigenvectors of Random Matrices: Theory and Applications

EN
Dawid Maciążek

Badanie efektów morfologicznych podczas bombardowania powierzchni atomami oraz klastrami o energiach keV-owych

PL
Wojciech Tomczyk

Models of nematic phases formed by bent-shaped molecules

EN
Daniel Dziob Researching innovative strategies for enhancement of understanding and motivation in science EN
Maria Janikowska - Sagan Oddziaływanie digitoniny z cholesterolem błony komórkowej – adania fizykochemiczne i modelowanie teoretyczne PL
Arkadiusz Janas Synteza i badanie właściwości strukturalnych i elektronowych metalicznych nanostruktur na powierzchniach dwuskładnikowych kryształów półprzewodnikowych PL
Kamila Zelga Experimental studies on the multinucleon transfer reactions as a path to superheavy nuclei creation EN
Dominik Suszalski Relativistic charge and energy transport phenomena in graphene nanostructures EN

 

 

Autor

Tytuł

Język

Anastasia Merzlaya

Open charm measurements at the NA61/SHINE experiment at CERN SPS with the new Vertex Detector

EN

Martyna Durak-Kozica   

Izolacja subpopulacji mikropęcherzyków o różnych właściwościach biologicznych z hodowli komórek śródbłonka

PL
Dawid Dułak

Mechanizm transformacji amyloidowej bazujący na zmianie rozkładu hydrofobowości

PL
Zbigniew Baster

Interplay between talin and β1 – integrin in cancer cells motility

EN

Rameshan Thimmappa

A Comprehensive and Novel Analysis of the Chandra X-ray Observatory Data for the Pictor A Radio Galaxy

EN
Weronika Górka-Kumik

Hybrydowe układy polimerowo-nieorganiczne zawierające nanocząstki magnetyczne do zastosowań biomedycznych

PL
Aleksander Khreptak

Poszukiwanie jąder η-mezonowych helu w reakcji pd → dpπ0 za pomocą układu detekcyjnego WASA-at-COSY

PL
Yuriy Volkotrub

Covariance matrix of nucleon-nucleon
potential parameters in few-nucleon
studies

EN
Michał Kański

Opracowanie pola siłowego typu ReaxFF
do symulacji procesu rozpylania
materiałów organicznych

PL
Mikołaj Gołuński

Study of the emission of organic material
from a free-standing graphene substrate
by keV cluster bombardment

EN
Zbigniew Drogosz

New topological observables in a model of
Causal Dynamical Triangulations on a torus

EN

Karthik Balasubramaniam

Fluorescent Iron Lines in Various Types of
Radio-Loud Active Galactic Nuclei
EN
Bartosz Kiełtyka

Weryfikacja zaplanowanej dawki promieniowania jonizującego na granicy ośrodków tkanka - endoproteza stawu biodrowego podczas radioterapii

PL
Anna Drożdż Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes EN
Sonia Wróbel Canonical correlation analysis of multi-omics data obtained from microvesicles of human skin melanoma cell lines and its possible application in biomarker discovery EN
Udai Singh Investigations of mechanisms of particle production in proton-induced nuclear spallation EN
Jakub Janarek Quantum boomerang effect in disordered ultra-cold atomic gases EN
Arshiya Anees Ahmed Production of the 99mTc/99Mo radioisotopes using proton and electron beams EN
Adam Burhardt Symmetry and Classification of Multipartite Entangled States EN


 

Autor

Tytuł

Język

Anna Francuz Determining topological order with tensor networks EN
Mieszko Rutkowski

Linear and nonlinear perturbations of Einstein equations with matter

EN
Thomas Williams Beyond the Standard Model with Noncommutative Geometry EN
Michał Białończyk Nierównowagowa dynamika kwantowych układów spinowych w pobliżu punktów krytycznych PL
Krzysztof Giergiel

Time Crystal Phenomena

EN
Hanieh Karimi Characterization of melanoma cell spheroids by means of imaging techniques and positron annihilation lifetime scectroscopy EN
Majid Kazemi Kozani Events Pattern Recognition and Image Reconstruction in Compton Camera for Proton Therapy Monitoring EN
Kamil Dulski

Development of positronium imaging with the 192- strip J-PET detector

EN
Aleksandra Radko Właściwości fizyczne i samoorganizacja kompleksów DNA-surfaktant kationowy: wpływ rodzaju DNA oraz struktury surfaktantu PL
Juhi Raj Test of T,P and CP symmetry in the decay of ortho-Positronium using the J-PET detector EN
Błażej Ruba Determining topological order with tensor networks EN
Narendra Rathod  Study of e+e production in π−p collisions in HADES at GSI  EN
Sahil Upadhyaya  

Systematic analysis of nuclear reactions with a neutron rich projectile on multiple targets at intermediate energies

EN
Wojciech Bruzda Structured Unitary Matrices and Quantum Entanglement EN
Filip Ficek

Nonlinear Schrödinger equations with trapping potentials in higher dimensions

EN
Karol Capała

Anomalous Stochastic Dynamics in the Underdamped Regime

EN