Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Listy gratulacyjne

Dyrektor Instytutu
Fizyki Doświadczalnej
UG

Dyrektor Narodowego
Centrum Badań
Jądrowych

Dyrektor Środowiskowego
Laboratorium Ciężkich
Jonów UW

Dziekan Wydziału
FTIiMS
Politechniki ŁódzkiejDziekan Wydziału
Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej

Dziekan
Wydziału Fizyki
UW

Dziekan Wydziału
Matematyki, Fizyki
i Informatyki UG

Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Przewodnicząca
Rady
CERN

Przewodniczący
Rady Miasta
Krakowa
Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Małopolskiego

 

Prezes Polskiego
Stronnictwa
Ludowego