Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KNOW- nagrody za publikacje

Szanowni Państwo,
 
wzorem roku poprzedniego chciałbym przyznać nagrody motywacyjne pracownikom (i doktorantom) Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, którzy w roku 2013 byli autorami lub współautorami artykułów w czasopismach o najwyższej punktacji (≥ 40 punktów) w ministerialnym wykazie czasopism. Dodatki te zostaną sfinansowane z funduszy KNOW. Z uwagi na rangę Physical Review, publikacje w seriach tego czasopisma też będą brane pod uwagę, ze swoją wagą z listy ministerialnej.
Kandydaci do nagród proszeni są o obliczenie łącznej punktacji wg. podanego poniżej algorytmu oraz o dostarczenie uzyskanego wyniku wraz ze spisem uwzględnionych publikacji do Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (pokój H 0-06) do 20 listopada br. Nagrody mogą zostać przyznane osobom, których łączna punktacja wynosi co najmniej 40 punktów.
 
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Andrzej Warczak
 
Algorytm. Niech pi oznacza punktację czasopisma z aktualnego ministerialnego wykazu czasopism, w którym ukazał się i-ty artykuł pracownika, a ni liczbę autorów tego artykułu. Łączną punktację P artykułów danego pracownika ustala się na podstawie wzoru:
 
gdzie N oznacza całkowitą liczbę artykułów autorstwa/współautorstwa danego pracownika, które ukazały się drukiem w roku 2013, Θ jest funkcja Heaviside'a, a wagi wynoszą: 1 dla pi = 40 (oraz dla Phys. Rev., z wyłączeniem Phys. Rev. C), 3 dla pi = 45 i 5 dla pi > 45.
Aktualny ministerialny wykaz czasopism dostępny jest pod adresem: