Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego

Nagroda im. Witolda Lipskiego

 

Rozpoczął się nabór do XX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Inicjatorami konkursu jest trzech polskich informatyków mieszkających za granicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka (promotora Witolda Lipskiego na Uniwersytecie Warszawskim) i Mirosława Truszczyńskiego. Nagroda została ustanowiona w 2005 r. dla upamiętnienia Witolda Lipskiego (1949-1985), pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych, który wraz ze swym doktorantem Tomaszem Imielińskim stworzył podwaliny teorii niezupełnej informacji w relacyjnych bazach danych.

W 2024 roku organizatorem przedsięwzięcia jest IDEAS NCBR, a administratorem The Kosciuszko Foundation.

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest wyróżniającym się młodym naukowcom za dokonania w dwóch kategoriach:

  • teoretyczne aspekty informatyki
  • zastosowania informatyki.

Laureaci każdej z tych kategorii otrzymają 50 000 złotych.

Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadają polskie obywatelstwo i na stałe mieszkają w Polsce. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie:
https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/