Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania wyborcze dla nauczycieli akademickich

Reprezentując Wydziałową Komisję Wyborczą i powołując się na uchwały numer 3, 4 oraz 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej, z dnia 23 stycznia 2024 roku, zwołuję na dzień 8 lutego 2024 (czwartek) dwa zebrania wyborcze, w celu wyboru przedstawicieli Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do Kolegium Elektorów w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028.

Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

1. Okręg VI, obwód nr 2 (nauczyciele akademiccy Wydziału FAIS, bez tytułu naukowego i bez stopnia doktora habilitowanego)

termin: 10:15
miejsce: MS Teams (zebranie w trybie zdalnym)
cel: wybór 1 elektora, reprezentującego obwód nr 2.

2. Okręg VI, obwód nr 1 (nauczyciele akademiccy Wydziału FAIS, z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego)

termin: 12:15
miejsce: MS Teams (zebranie w trybie zdalnym)
cel: wybór 9 elektorów, reprezentujących obwód nr 1.

Linki do spotkań zostaną rozesłane przed zebraniami.

Informuję, że elektorem może zostać osoba, która nie ukończyła 70 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Kolegium Elektorów, czyli do 1 marca 2024 roku.

Kandydat na członka Kolegium Elektorów, urodzony przed 1 sierpnia 1972, jest zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.). Konieczne jest także złożenie pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków wyboru na członka kolegium elektorów.

Wzory dokumentów są dostępne pod poniższym adresem:

https://www.uj.edu.pl/wybory-2024/wzory-dokumentacji-wyborczej

Studenci i doktoranci wybierają elektorów zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w regulaminie Samorządu Studenckiego i w regulaminie Samorządu Doktorantów.

Zebranie wyborcze dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zostanie ogłoszone później, w odrębnym komunikacie.

 

dr hab. Tomasz Kawalec
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej