Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr inż. Bogusław Penc (1968-2023)

Bogusław Pęc

Z żalem żegnamy zmarłego 13 maja Bogusława Penca, pracownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Pan dr Penc był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów w 1993 roku podjął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ.

Prowadził badania dotyczące struktury magnetycznej oraz struktury elektronowej związków pierwiastków ziem rzadkich. Z pasją uczestniczył w uruchamianiu pierwszej na Wydziale aparatury do badania struktury elektronowej kryształów i przez lata był opiekunem utworzonej pracowni.

W 2010 roku obronił na Wydziale Fizyki AGH rozprawę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Szytuły poświęconą badaniu właściwości magnetycznych i struktury elektronowej związków międzymetalicznych typu RTX, gdzie R jest pierwiastkiem ziemi rzadkiej, T - pierwiastkiem d-elektronowym, a X - pierwiastkiem p-elektronowym.

Tematykę projektu doktorskiego rozwijał w następnych latach;  efektem jego współpracy naukowej jest współautorstwo około 200 publikacji naukowych w czasopismach o światowym zasięgu.

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nekrolog Bogusław Pęc