Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Passive antifouling and active self-disinfecting antiviral surfaces" - artykuł w "Chemical Engineering Journal"

Pod koniec maja 2022 roku w czasopiśmie Chemical Engineering Journal ukazał się artykuł przeglądowy, będący owocem współpracy realizowanej w czasie stażu prof. Jurija Stetsyszyna, wizytującego w grupie prof. Andrzej Budkowskiego. Prof. Jurij Stetsyszyn jest naukowcem Politechniki Lwowskiej, a jego semestralny staż na Wydziale WFAIS UJ 
rozpoczął się pierwszego dniu wojny w Ukrainie. W ramach solidarności z badaczami z Ukrainy wydawnictwo Elsevier pokryło koszty publikacji w trybie Open Access.
 
Artykuł przeglądowy „Passive antifouling and active self-disinfecting antiviral surfaces", będący reakcją na doświadczenia pandemii SARS-CoV-2, zawiera pierwszą współczesną klasyfikację powierzchni antywirusowych, zarówno biernych (uniemożliwiających zanieczyszczenie wirusami), jak i czynnych (dokonujących własnej dezynfekcji, tj. blokowania lub niszczenia wirusów). 
Publikacja opisuje strategie tworzenia tych nowoczesnych materiałów, opartych o polimery, małe molekuły i atomy metalu, oraz kilka typów ich fizycznych, chemicznych i biologicznych mechanizmów antywirusowych. Artykuł opisuje także doświadczenie w konstrukcji materiałów polimerowych dla zastosowań biomedycznych, zdobyte w trakcie wcześniejszej współpracy grup prof. J. Stetsyszyna i prof. A. Budkowskiego.