Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Atutem będzie również:

  • doświadczenie w którymś z tematów badawczych reprezentowanych w Instytucie Informatyki Stosowanej;
  • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej, jeśli Kandydatka/Kandydat posiada stopień doktora.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Termin składania dokumentów: 16.06.2024