Skip to main content

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

dr Aleksandra Wrońska

Telefon: 12 664-4887
E-mail: aleksandra.wronska@uj.edu.pl

Pokój B-2-33

 

 

Kompetencje Pełnomocnika

Zadaniem pełnomocnika jest czuwanie nad wdrażaniem przez Wydział i jego jednostki programu działań na rzecz zrównania szans zawodowych, wspieranie instytucjonalnych rozwiązań sprzyjających wprowadzaniu tej zasady oraz współpraca z europejską siecią GENERA Network, do której przystąpił Uniwersytet Jagielloński.

więcej>>

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Renata Gargula

Telefon: 12 664-4580
E-mail: renata.gargula@uj.edu.pl

Dyżury:
Wtorek, 11.00 - 12.00
Czwartek, 11.00 - 12.00
Pokój B-1-24

 

Kompetencje Pełnomocnika

 

  • Informuje studentów i pracowników dydaktycznych o formach wsparcia edukacyjnego oraz w jaki sposób ubiegać się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego.
  • Nadzoruje wdrażanie adaptacji procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej studiujących na Wydziale FAIS UJ.
  • Współpracuje z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w celu ustalenia optymalnych form dostosowania procesu kształcenia wyrównujących szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty edukacyjnej na Wydziale FAIS UJ.
  • Koordynuje działania mające na celu przygotowanie i dostosowanie stanowisk pracy w pomieszczeniach, w których mają miejsce zajęcia dydaktyczne, np. w pracowniach komputerowych, do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby ubiegającej się o adaptacje.
  • Współpracuje z Administratorem budynku oraz Centrum Informatyczno–Technicznym  w celu dostosowania infrastruktury budynku WFAIS UJ do potrzeb osób
    z niepełnosprawnością.