Program Erasmus+ Studia

OGÓLNE WARUNKI I KRYTERIA

Centralna strona uniwersytecka o programie Erasmus+, wraz z terminami spotkań informacyjnych na temat rekrutacji w programie Erasmus+ Studia 2015/16:
http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Listę uczelni, z którymi Wydział lub jego jednostki mają podpisane umowy bilateralne można pobrać tutaj.

Istnieje również możliwość wyjazdu do uczelni, z którą Wydział nie ma podpisanej umowy, o ile inna jednostka UJ takową posiada. Więcej informacji w pkt. 4 i pkt 5. linku:

http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

O stypendium ubiegać się może każdy student wydziału*.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu:
    średnia minimum 4.0
  3. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
  4. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.
  5. Aktualne CV
  6. Dokument dodatkowy (opcjonalny): list rekomendacyjny.
  • nie popieramy rekrutacji studentów I roku I stopnia oraz wyjazdów na ostatni semestr studiów II stopnia
 
Wymagane dokumenty dodatkowe dla osób, które nie kończyły studiów I stopnia na wydziale FAiS UJ:
  1. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wraz z uzyskaną oceną i nazwa uczelni.
 

Kwalifikacji warunkowej podlegają studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci III roku studiów I stopnia. Ta warunkowość znika po pozytywnym zakończeniu I roku lub po podjęciu studiów magisterskich na tym samym wydziale.

Wyboru przedmiotów w Learnig Agreement dokonuje student. Podlega on akceptacji koordynatora i/lub dyrektora d/s dydaktycznych instytutu.

Zalecane jest zdobycie w uczelni partnerskiej 30 punktów ECTS na semestr.

Zaliczenie przedmiotu w uczelni partnerskiej odbywa się decyzją prowadzącego zajęcia.

Transcript of Records (wystawiane przez UJ)  jest wymagane w niektórych uczelniach partnerskich. Przed wyjazdem należy je znaleźć na stronie UJ, wypełnić i wysłać do uczelni partnerskiej. W praktyce często jest to wydruk z USOSa listy przedmiotów w języku angielskim.

Transcript of Records jest też dokumentem wystawianym przez uczelnie partnerską po pobycie i potrzebnym do zaliczenia roku w uczelni macierzystej. Zaliczenia dokonuje koordynator wydziałowy i\lub dyrektor ds. dydaktycznych.

Na okres wyjazdu w ramach programu Erasmus+ student może w UJ uzyskać ITS, ale nie ma takiego wymogu.

Rekrutacja zwykła odbywa się w styczniu i lutym.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się w październiku. Nie jest ona obligatoryjna.

Kwalifikacji kandydatów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie: Prodziekan d/s Studenckich, Wydziałowy Koordynator Erasmus+ oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

Od decyzji Komisji kandydaci mogą się odwołać do Dziekana d/s Studenckich w terminie do tygodnia.

Po rekrutacji studenci są zawiadamiani o wynikach przeważnie pocztą elektroniczną. Ogłaszane jest dla nich spotkanie organizacyjne. Studenci podpisują umowy z UJ (zwykle maj/czerwiec).

Studenci otrzymują zgodę uczelni partnerskiej na uczestnictwo w programie. Jest to tzw. Letter of Acceptance.

Studenci muszą założyć konto w euro w Pl.

Mogą starać się o ITS, przygotowują Learnig Agreement.

Koniecznie składają aplikację do uczelni partnerskiej wg formularza tam znalezionego.

Z DMWS uzyskują zaświadczenie do NFZ (dodatkowo potrzebne jest oświadczenie rodzica) do otrzymania EKUZ.

 

* Studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub studenckim nie mają prawa skorzystać z programu Erasmus+ (w trakcie trwania urlopu).

Program Erasmus - praktyki

Centralna strona uniwersytecka dotycząca praktyk w ramach programu Erasmus:

http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

Rekrutacja odbywa się przez DMWS. Lista instytucji przyjmujących jest do odnalezienia na stronie DMWS.

Praktyka musi trwać 3 miesiące. Do rekrutacji nieodzowna jest potwierdzona znajomość właściwego języka obcego.

Aktualne oferty praktyk można znaleźć w ogłoszeniach programu Erasmus+.
 

Wydziałowa strona praktyk studenckich

Na skróty