Komunikaty

» 2012

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2012/2013 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie zasad obliczania pensum dydaktycznego

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2012/2013 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie liczebności grup studenckich

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2012/2013 z dnia 2 października 2012 roku w sprawie opłat za powtarzanie zajęć

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie składu i zakresu obowiązków Kolegium Dziekańskiego

 

» 2013

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2012

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAiIS

» 2014

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2014 z dnia 02 czerwca 2014 w sprawie standardów oraz trybu składania prac magisterskich i licencjackich (załącznik)
 

» 2015

Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2014

Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 2a/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2015-1

Komunikat nr 3/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2015-2

Komunikat nr 4/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji pracy w dniu 3 kwietnia 2015 roku (Wielki Piątek).

Komunikat nr 5/2015 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wyników postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2015.

» 2016

Komunikat nr 1/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2015

Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2016

Komunikat nr 3/2016 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2016

» 2017

Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ankiety ilustrującej działalność naukową pracowników w roku 2016.

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w WFAIS.

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 22 maja 2017 roku o wyniku postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2017 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS.

» 2018

Komunikat nr 1/2018 Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowych w roku 2018.
Załącznik do Komunikatu nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie finansowania z dotacji celowej w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale FAIS.
Załącznik nr 1 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku
Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 5 marca 2018 roku

Decyzje

» 2012

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku biofizyka

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów SMP

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku astronomia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku ZMiN

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku informatyka (studia niestacjonarne)

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku informatyka

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku fizyka

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Kierownika studiów dla kierunku astrofizyka i kosmologia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2012/2013 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Sekretarza Naukowego Wydziału FAIS

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9a/2012/2013 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania Kierownika Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo Informacyjne"

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2012/2013 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10a/2012/2013 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie powołania i zadań zespołów oceniających efekty kształcenia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2012/2013 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw przeprowadzki Wydziału FAIS na Trzeci Kampus UJ

» 2013

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw realizacji projektu KNOW

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2012/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw sportu

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2012/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do prowadzenia gospodarki odpadami biologicznymi i chemicznymi

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2012/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw kontaktów z Muzeum UJ

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 16/2012/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw inwentaryzacji

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 17/2012/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw kontaktów z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ z dnia 20 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji na stanowiska asystentów na Wydziale FAIS UJ, finansowane ze środków KNOW

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 18 z dnia 22 czerwca 2013 roku w sprawie rozliczenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 20 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 21 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 22 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Osób Niepełnosprawnych

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 23 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji na stanowiska asystenta na Wydziale FAIS UJ, finansowane ze środków KNOW.

» 2014

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw programu Horyzont 2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2014 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji reprezentantów Wydziału w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2014 z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Wydziałowej do prac związanych z ankietami dorobku naukowego pracowników WFAIS za 2013 rok

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2014 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw kwalifikacji na stanowiska asystentów na Wydziale WFAIS UJ, finansowane z funduszy KNOW.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2014 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw drugiego etapu kwalifikacji na stanowiska asystentów na Wydziale WFAIS UJ, finansowane z funduszy KNOW.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie rozliczenia zajęć w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw kwalifikacji na stanowisko adiunkta w zakresie informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowej Rady Samorządu studentów.

» 2015

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie składu komisji konkursowej ds. kwalifikacji na stanowiska asystentów na Wydziale FAIS UJ, finansowane z funduszy KNOW.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw drugiego etapu kwalifikacji na stanowiska asystentów na Wydziale WFAIS UJ, finansowane z funduszy KNOW.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie upoważnień do zastępowania członków Komisji Wydziałowej poczas posiedzenia Komisji ds. konkursu na stanowiska asystenta w ramach KNOW, w dniu 21 maja 2015.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozliczenia zajęć akademickich w roku 2014/2015 i 2015/2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Wydziału FAIS UJ ds. kwalifikacji w konkursie na stanowiska asystenta w zakresie informatyki.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016.

» 2016

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji reprezentantów Wydziału w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygania konkursów na stypendia studenckie, doktoranckie oraz na post-doca w projekcie NCN Opus10 - ,,Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe"

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie informatyki na Wydziale FAIS UJ

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Ekonomicznej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4a/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FIAS UJ ds. sportu na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4b/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. praktyk i staży studenckich na kadencję 2016/2020

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4c/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. środowiskowych studiów doktoranckich z inżynierii materiałowej na kadencję 2016/2020

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4d/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. środowiskowych studiów doktoranckich z informatyki na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2016 z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Wydziałowej ds. konkursów na stanowisko asystenta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2016 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie powołania Sekretarza Naukowego Wydziału FAIS UJ na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydział FAIS UJ nr 7/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników studiów prowadzonych przez Wydział FAIS oraz Pełnomocnika ds. rozwoju kierunku informatyka na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2016 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. pomocy materialnej

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2016/2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w postępowaniu konkursowym na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Wydziału FAIS UJ w roku akademickim 2016/2017

» 2017

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. DSC 2017.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. internacjonalizacji studiów.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Działalności Naukowe Pracowników w roku 2016.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka, Sekretarza Rady Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie astronomii.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta w zakresie informatyki.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu Wydziału FAIS.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 9/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS9

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 10/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. konkursów na dwa stanowiska asystenta oraz stanowisko adiunkta

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 11/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów II stopnia na kierunku Astrofizyka i kosmologia

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 12/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wydziału FAIS UJ ds. programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 14/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Kartezjusz 

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 15/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Pomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020

» 2018

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. kwalifikacji reprezentantów Wydziału z zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w 2018 roku.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźniej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Wojciecha Brzezickiego.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu finansowanego z projektu "Jagiellonian Positron Wmission Tomography: a novel in vivo morphometric imaging with positronium"

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przewodu habilitacyjnego Pana dr. Tomasza Romańczukiewicza.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 5/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powolania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta w ramach programu TEAM.

Dezycja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stypendium w ramach grantu OPUS13

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 7/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. konkursu na stanowisko asystenta naukowego w projekcie badawczym OPUS 11

Zarządzenia