Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego (1)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu NCN pt. „Obrazowanie PET o wysokiej przepustowości z wykorzystaniem sygnałów wielofotonowych na PET o długim osiowym polu widzenia przy użyciu sztucznej inteligencji wspomaganej fizyką” w Zakładzie Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • stopień doktora z nauk przyrodniczych (fizyka, biologia molekularna, biofizyka), informatyki, chemii, inżynierii biomedycznej lub pokrewnej dziedziny nauki;
  • doświadczenie w budowie i kalibracji lub obsłudze detektorów promieniowania;
  • doświadczenie w zaawansowanej wielopoziomowej analizie danych, symulacjach Monte-Carlo;
  • doświadczenie w zaawansowanym wnioskowaniu statystycznym i programowaniu komputerowym;
  • doświadczenie w hodowli komórek 3D, metodach biochemicznych i technikach obrazowania mikroskopowego komórek;
  • doświadczenie pracy z radioizotopami;
  • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

Więcej informacji