Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium dla studenta/studentki w ramach projektu NCN Sonata 18

Konkurs na stypendium dla studenta/studentki w ramach projektu NCN Sonata 18 zatytułowanego „Ferroelectric perovskite oxides: The interplay between surface and bulk polarization”

 

Wymagania:

- status studenta 1 roku studiów II stopnia ZMiN, fizyki lub pokrewnego kierunku,

- znajomość podstawowych technik badania powierzchni materiałów,

- umiejętność obsługi mikroskopów sił atomowych (AFM) w trybie kontaktowym oraz bezkontaktowym,

- gotowość do podejmowania wyzwań i chęć do poszerzania swojej wiedzy,

- znajomość́ języka angielskiego (w mowie i w piśmie),

 

Opis zadań:

Stypendysta(-ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN Sonata 18 – „Ferroelectric perovskite oxides: The interplay between surface and bulk polarization”.

Do zadań stypendystki/stypendysty będzie należało zapoznanie się z metodami badań powierzchni perowskitów typu ABO3 (głównie KTaO3, KNbO3 oraz BaTiO3) w warunkach normalnych oraz ultrawysokiej próżni (UHV). Kolejnym zadaniem będzie przygotowywanie czystych powierzchni poprzez przełamania oraz ich charakteryzacja metodami mikroskopii STM/AFM, LEED, SEM oraz LEEM. Do zadań stypendysty należało będzie także raportowanie i analiza wyników oraz ich prezentacja.

Typ konkursu NCN: SONATA-18-ST5

Termin składania ofert: 20 września 2023, godz. 23:59.
Forma składania ofert: wiadomość e-mail z odpowiednimi załącznikami wysłana na adres dominik.wrana@uj.edu.pl

Więcej informacji