Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie "Relatywistyczna moduli space dla zderzeń solitonów".

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie "Relatywistyczna moduli space dla zderzeń solitonów". Projekt finansowany jest przez NCN i jest realizowany na Wydziale Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Wymagania:

- Magisterium z fizyki - Dobra znajomość klasycznej teorii pola, solitonów topologicznych i układów nieliniowych. - Doświadczenie w symulacjach numerycznych dotyczącej dynamiki solitonów topologicznych (C/C++/Python/Julia).

Opis zadań:

1. Rozwijanie narzędzi badawczych 2. Obliczenia analityczne 3. Zaawansowane obliczenia numeryczne. 4. Analiza i interpretacja otrzymanych wyników analitycznych i numerycznych oraz ich zastosowanie. 5. Udział w zadaniach badawczych.

Termin składania ofert: 25 września 2022, 22:00
Forma składania ofert: Katarzyna Oleś (katarzyna.slawinska@uj.edu.pl)
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3000 zł/miesiąc

Zatrudnienie od 1.10.2022 na okres do 3 lat.

Wyniki: wybrany został Pan Dominik Ciurla, zdobył maksymalną liczbę punktów 30/30.