Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysty w grancie NCN

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko stypendysty w projekcie XPM  pt. „Objaśnialne metody predykcyjnego utrzymania ruchu”, UMO-2020/02/Y/ST6/00070, PSP: K/PMN/000128. Projekt finansowany jest przez NCN i jest realizowany na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje konkursowe:

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej  – Kraków
Nazwa stanowiska: stypendysta - doktorant lub student

Wymagania:

  • Doświadczenie badawcze w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym;
  • Znajomość języka Python;
  • Znajomość języka angielskiego;
  • Status studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
  • Status uczestnika studiów doktoranckich;
  • Status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

Zadaniem wykonawcy będzie Opracowanie metod wyjaśnialności dla algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym.

Typ konkursu NCN: CHIST-ERA2019
Termin składania ofert: do 15.09.2022 r.
Forma składania ofert: e-mail
Planowany termin zatrudnienia: od 01.10.2022 r.
Okres zatrudnienia: 9 miesięcy
Stypendium projektowe: 4000 PLN/miesiąc.

Wymagane dokumenty

  • Podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium.
  • CV w którym należy zawrzeć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
  • Krótki autoreferat informujący o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych, szkoleniach/warsztatach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach i stypendiach).
  • Zaświadczenie z Dziekanatu lub Szkoły Doktorskiej o posiadaniu statutu studenta studiów magisterskich lub doktoranckich.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: szymon.bobek@uj.edu.pl

Procedura konkursowa: na podstawie otrzymanych materiałów zgłoszeniowych zostanie wyłoniony najlepszy kandydat. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani mailowo najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym terminem.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 26.09.2022 r.

Pliki do pobrania
docx
Stypendysta - information on data processing
doc
Stypendysta - Klauzula informacyjna