Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach realizacji projektu OPUS10

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:
-Kandydat/-ka powinien/-na być absolwentem studiów z fizyki lub kierunków pochodnych.
-Kandydat/-ka powinien/-na znać podstawy fizyki atomowej oraz magnetycznego rezonansu jądrowego
-Kandydat/-ka powinien/-na mieć doświadczenie w pracy laboratoryjnej w eksperymentach optycznych

Oczekiwania:
Stypendysta będzie pracować w ramach projektu zatytułowanego „Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS10. Kierownikiem projektu jest dr hab. Szymon Pustelny z Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki UJ. Od stypendysty oczekiwane będzie przeprowadzenie badań doświadczalnych z zakresu magnetycznego rezonansu jądrowego w zerowym polu magnetycznym.

Termin składania ofert: Do 19 października 2018

Forma składania ofert: drogą elektroniczną na adres: szymon.pustelny@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium wysokości 2000 złotych miesięcznie od 1.11.2018 przez okres 13-stu miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby powinny przesłać zgłoszenie i życiorys na podany wyżej adres e-mail. Kandydaci mogą zostać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Stypendystów wyłoni specjalnie powołana w tym celu komisja.

Załącznik