Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obóz narciarski

Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza środowisko akademickie UJ do wzięcia udziału w Obozie narciarskim. Obóz odbędzie się w dniach 10-16.02.2019 r. w miejscowości Białka Tatrzańska, w ośrodku – „Pensjonat U Komperdów ul. Kaniówka 11A" (200 m od stoku Kaniówka). W obozie mogą wziąć udział maksymalnie 33 osoby: studenci, doktoranci, pracownicy UJ i członkowie ich najbliższej rodziny, zakwalifikowani przez BS UJ.

Koszt wyjazdu:
•    dla studentów/doktorantów UJ i członków AZS UJ (osób, które reprezentowały Uniwersytet Jagielloński w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2017/18 lub są studentami I roku i sformalizowały członkostwo w AZS do 30.10.2018 r.) wynosi 750 zł,
•    dla pracowników UJ wynosi 900 zł,
•    dla dzieci do lat 3 bezpłatnie (bez świadczeń, „łóżko i posiłek rodzica"),
•    dla dzieci w wieku 4-12 lat wynosi 850 zł,
•    dla pozostałych osób wynosi 1550 zł (członkowie najbliższej rodziny).

W cenie wyjazdu zapewniony jest 5-dniowy karnet na wyciąg Białka Tatrzańska – Kaniówka i ubezpieczenie narciarskie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Cena nie zawiera transportu na trasie Kraków –  Białka Tatrzańska – Kraków.
W zajęciach grupy „0” (pierwszy raz na nartach) limit wiekowy uczestników wynosi minimum 7 lat oraz obowiązkowa obecność opiekuna przy dzieciach do lat 10. Nie prowadzi się szkolenia dzieci poniżej 7go roku życia bez żadnych doświadczeń narciarskich – nieumiejących poruszać się na nartach!

Zgłoszenia na obóz przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc i nie później niż do terminu 25.01.2019 r.

W programie wyjazdu przewidziane są:
•    Nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod okiem trzech instruktorów narciarskich,
•    2 x dziennie wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja),
•    zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych,
•    kulig (dodatkowo płatny; 50 zł/osoba).

Uczestnikiem obozu może być wyłącznie student, doktorant, pracownik UJ oraz członkowie ich rodziny:
- student posiadający ważną legitymację studencką na rok akademicki 2018/19,
- doktorant posiadający ważną legitymację doktorancką na rok akademicki 2018/19,
- pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zweryfikowany poprzez wyszukiwarkę pracowników.

Kandydat winien:
a) wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (zapisy będą możliwe od dnia 04.01 br. od godz. 10.00),
b) po mailowym potwierdzeniu przez BS UJ otrzymania zgłoszenia na obóz, dokonać wpłaty gotówką lub przelewem za obóz w terminie do 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego – nie później niż do dnia 25 stycznia br. w wysokości zgodnej z §1, pkt. 3 regulaminu,
c) dostarczyć do biura BS UJ oświadczenie RODO, wypełnione i czytelnie podpisane przez dodatkowo zgłoszonych w formularzu członków najbliższej rodziny/osoby towarzyszącej z UJ, – oryginał,
d) wypełnić i podpisać w BS UJ listę uczestników Obozu narciarskiego, dot. ubezpieczenia NNW obozu.

Co do zasady kwalifikacji do uczestnictwa w obozie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Pierwszeństwo udziału w obozie będą posiadały osoby, które spełniły powyższe warunki rekrutacyjne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Plakat obozu narciarskiego

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin obozu narciarskiego
pdf
Oświadczenie RODO