Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński otrzyma miliony na badania z Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło drugą edycję konkursów Maestro i Harmonia. Wśród laureatów jest czternastu naukowców z naszej Uczelni (w tym ośmiu z naszego Wydziału), którzy otrzymają 28 545 202,00 mln zł na realizację pionierskich badań oraz międzynarodowych projektów badawczych. Najwyższe finansowanie otrzymał projekt kierowany przez prof. Romana Płanetę z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Za ponad 5 mln zł jego zespół zrealizuje projekt Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS w ramach konkursu Harmonia 2.

Łącznie NCN przeznaczy na realizację dziewięćdziesięciu nagrodzonych projektów niemal 130 mln zł.

 Laureaci UJ programu Maestro 2:

 • prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Od symulatorów kwantowych do atomowych laserów: zastosowania fizyki zimnych atomów - 2 025 300,00,
 • prof. dr hab. Zbigniew Majka, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich - 1 161 000,00,
 • prof. dr hab. Józef Spałek, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Fundamentalne Własności Układów Silnie Skorelowanych: Niekonwencjonalne Nadprzewodnictwo, Kwantowe Zachowanie Krytyczne i Złożona Struktura Elektronowa - 2 788 300,00,
 • prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych elektronów - 2 499 400,00,
 • prof. dr hab. Michał Aleksander Ostrowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Teoretyczne badanie relatywistycznych ‘dżetów' z wykorzystaniem danych obserwacyjnych w szerokim zakresie częstości widma elektromagnetycznego, od fal radiowych do wysokoenergetycznego promieniowania gamma - 2 830 600,00,
 • prof. dr hab. Jan Stanislaw Potempa, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Unikatowy system sekrecji białek bakterii odpowiedzialnych za parodontozę - 2 981 498,00,
 • dr hab. Wiesław Babik, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego? - 2 990 150,00,
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmach, Wydział Prawa i Administracji, Naturalizacja prawa - 2 210 000,00,
 • prof. dr hab. Fryderyk Andrzej Zoll, Wydział Prawa i Administracji, ‘Made in Europe' - europejskie prawne standardy jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku. Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi - 1 644 630,00.

 

Laureaci UJ programu Harmonia 2:

 • prof. dr hab. Roman Józef Płaneta, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - 5 181 704,00,
 • prof. dr hab. Kazimierz Stanisław Bodek, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Pomiar Elektrycznego Momentu Dipolowego neutronu w PSI - 289 380,00,
 • dr Andrzej Kułak, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Badania globalnej aktywności elektrycznej atmosfery w oparciu o międzykontynentalne obserwacje pól EM ELF z wykorzystaniem geolokacji impulsów pochodzących od silnych wyładowań oraz analizy rezonansu Schumanna we wnęce Ziemia-jonosfera - 1 051 960,00,
 • prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz, Wydział Farmaceutyczny, Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych o właściwościach lekopodobnych - 699 400,00,
 • dr Garry Robson, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Negocjowanie różnic kulturowych w erze komunikacji cyfrowej - 191 880,00.


Konkurs Maestro 3 jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Z kolei w konkursie Harmonia 2 o finansowanie mogli starać się naukowcy realizujący projekty we współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji. Wnioski mogli składać również naukowcy realizujący projekty w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz polskie zespoły badawcze korzystające z wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Data opublikowania: 10.07.2012
Osoba publikująca: Anna Gawlik