Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na projekt w Mathematice dla studentów Wydziału FAIS i studentów SMP w 2012 roku

Tematyka i warunki konkursu

Szeroko rozumiane zagadnienia matematyczno-fizyczne i informatyczne. Podjęte zagadnienie powinno być oryginalne i może być wykonane samodzielnie lub w zespole. Każdy uczestnik konkursu może być autorem bądź współautorem tylko jednego projektu.

Forma wykonania projektu

Projekt należy złożyć w postaci działającego notebooka w Mathematice Ver. 8. na płytce CD. W notebooku oprócz działającego kodu powinno znaleźć się; postawienie problemu, niezbędne komentarze, opis zmiennych, parametrów, itp., krótkiego podsumowania.

Do projektu należy dołączyć wydrukowany plakat w formacie A4 lub A3 opisujący zasadnicze elementy wykonanego zadania.

Kategorie nagród

 • Za oryginalność tematu i pomysłowość rozwiązania
 • Za najlepszą grafikę
 • Za walory edukacyjne projektu

Sponsorzy nagród

 • Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Dyrektor Instytutu Fizyki UJ
 • Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
 • Obserwatorium Astronomiczne UJ

Komisja konkursowa

 • mgr Krzysztof Głód
 • dr hab. Zdzisław Golda
 • prof. dr hab. Lech Longa
 • dr Andrzej Odrzywołek
 • dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. UJ

Kalendarium konkursu

Ogłoszenie konkursu: 28 czerwca 2012 r.

Termin składania projektów: do 31 października 2012 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie wyników konkursu – listy rankingowej i przyznanych nagród: 20 listopada 2012 r.

Prezentacja prac konkursowych i wręczenie nagród (termin zostanie podany później).

Miejsce złożenia materiałów konkursowych

Dziekanat Wydziału FAIS

Organizator konkursu

Pracownia Zastosowań Algebry Komputerowej. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nadesłanych prac.

 

Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 28.06.2012
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec