Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Kubala otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych i młodych naukowców

Piotr KubalaPiotr Kubala otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych i młodych naukowców.

Na studiach I i II stopnia zajmował się komputerowymi symulacjami upakowań RSA (random sequential adsorption), modelującymi m.in. procesy nieodwracalnej adsorpcji na powierzchni.

Jego imponujący dorobek naukowy zaowocował otrzymaniem Diamentowego Grantu, który umożliwił mu rekrutację do Szkoły Doktorskiej przed ukończeniem studiów magisterskich.

W trakcie doktoratu Piotr Kubala skupił się na modelowaniu systemów równowagowych metodą Monte Carlo, ze szczególnym uwzględnieniem układów ciekłokrystalicznych o niestandardowych symetriach.

Nasz naukowiec prowadzi również badania nad dyfuzją w zatłoczonym środowisku, a także lokalizacją wielociałową i układami zimno-atomowymi ze sprzężonymi poziomami energetycznymi w sieciach optycznych.

Składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!