Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agata Grabska i Aleksander Lenart laureatami konkursu o stypendium MNiSW

Pani Agata Grabska, studentka biofizyki oraz Pan Aleksander Lenart, student astronomii w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, zostali laureatami konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do MNiSW wpłynęło 1068 wniosków o przyznanie stypendium na bieżący rok akademicki. Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania grantu, stypendium otrzymało 368 kandydatów, wśród których znalazło się 37 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto dodać, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 grantów. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. złotych.

Agata GrabskaPani Agata Grabska została doceniona za wygłoszenie prezentacji zatytułowanej "Comparison of the fresh and fixed blood clots with PALS technique", podczas którego zaprezentowała wstępne wyniki swoich badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej, której promotorką jest Pani Prof. Ewa Stępień. Prezentacja została przeprowadzona w ramach zeszłorocznej konferencji  "Applications of radiation detection techniques in fundamental physics, food control, medicine and biology" we Frascati, w Laboratori Nazionali di Frascati (LNF - INFN) we Włoszech.

Wyróżniona studentka w swojej pracy magisterskiej koncentruje się na zbadaniu, w jaki sposób różne utrwalacze organiczne, powszechnie stosowane w praktykach laboratoryjnych, wpływają na nanostrukturę skrzepów krwi. Podczas prowadzenia badań często zachodzi potrzeba utrwalenia próbek biologicznych, czy to ze względu na warunki, w których przeprowadzany będzie pomiar, czy konieczność jego wielokrotnych powtórzeń. Należy zadbać o to, aby mimo zastosowania utrwalacza jak najwierniej zachować natywną strukturę próbki, stąd też dobór właściwej substancji utrwalającej, a także jej stężenia, jest na tym etapie badań niezwykle istotny.

W trakcie swojej prezentacji Pani Agata Grabska przedstawiła wyniki pomiarów skrzepów przygotowanych w laboratorium, zmierzonych zaraz po ich zsyntetyzowaniu i następnie po zastosowaniu procedury utrwalania przy pomocy roztworu aldehydu glutarowego o wybranym stężeniu 2,5%. Pomiary wykonane przy użyciu Spektroskopii Czasu Życia Pozytonium (ang. PALS) wykazały, że zastosowanie utrwalacza w istocie wpływa na nanostrukturę analizowanego materiału biologicznego. W obecnym roku akademickim studentka kontynuuje swoje badania z wykorzystaniem dwóch innych stężeń aldehydu glutarowego, a także innych odczynników utrwalających – formaldehydu i alkoholu etylowego.

Uzyskane wyniki pozwoliłyby przede wszystkim dobrać odpowiednio rodzaj utrwalacza i jego stężenie, którego zastosowanie w jak najmniejszym stopniu zmieniłoby strukturę oryginalnej próbki. Precyzyjne określenie struktury skrzepów ponadto mogłoby zostać wykorzystane w celu rozwoju metody diagnostycznej umożliwiającej wykrycie skrzepów krwi obecnych w ciele pacjenta.

Aleksander LenartPan Aleksander Lenart został wyróżniony przez MNiSW już po raz drugi (pierwszy raz w roku 2022). Naszego studenta astronomii nagrodzono za działalność naukową w postaci publikacji artykułów naukowych i wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Największy wkład w uzyskanie tego wyróżnienia ma publikacja "A Bias-free Cosmological Analysis with Quasars Alleviating H_0 Tension", której Pan Aleksander Lenart jest pierwszym, razem z Giadą Bargiacchi, autorem.
Praca ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Astrophysical Journal Supplement Series, najwyżej punktowanym wydawnictwie z wykazu Ministerstwa.

W artykule tym jako pierwsi w literaturze usunęli z danych kwazarów zniekształcenia spowodowane tzw. efektem Malmquista, w sposób niezależny od modelu kosmologicznego. Zjawisko to polega na tym, że nie jesteśmy w stanie zaobserwować obiektów astronomicznych, które są ciemne i odległe. Praca naszego nagrodzonego studenta wykazała, że jest to czynnik znaczący dla pomiarów kosmologicznych i usunięcie go jest kluczowe do uzyskania rzetelnych wyników.

Pan Aleksander Lenart w swojej pracy naukowej skupia się na pomiarach kosmologicznych z wykorzystaniem najbardziej ekstremalnych obiektów we Wszechświecie, takich jak kwazary i rozbłyski gamma. Opublikował 10 artykułów, które cytowane były łącznie ponad 280 razy.

Naszym studentom serdecznie gratulujemy sukcesu!