Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze badania opisane w najnowszym Nature Astronomy

W najświeższym numerze Nature Astronomy (listopad 2020) opublikowany został artykuł opisujący badania prowadzone m.in. na naszym Wydziale. W artykule zatytułowanym „Quantum sensor networks as exotic field telescopes for multi-messanger astronomy”, grupa międzynarodowych badaczy, w skład której wchodzi pracownik Instytutu Fizyki UJ – dr hab. Szymon Pustelny, analizuje możliwość wykorzystania sieci zsynchronizowanych sensorów kwantowych (zegarów atomowych i magnetometrów optycznych) w ramach tzw. astronomii wielonośnikowej (ang. multi-messanger astronomy). Skorelowanie ze sobą tradycyjnych kanałów pomiarowych wykorzystywanych w astronomii (radioteleskopia, detekcja neutrin, detekcja fal grawitacyjnych itd.) otworzy astronomię wielonośnikową na obszary pozostające dla niej dotąd niedostępne. W szczególności, może to umożliwić poszukiwanie ultralekkich cząstek, które są kandydatem na jeden ze składników ciemnej materii. Strumienie takich cząstek mogłyby być generowane w dramatycznych zjawiskach astronomicznych takich jak wybuch supernowej, zderzenie czarnych dziur czy gwiazd neutronowych. Generowane w ten sposób cząstki docierałyby do Ziemi powodując zaburzenia odczytów sensorów budujących sieć. Powiązanie tych zaburzeń z sygnałami rejestrowanymi w tradycyjnych kanałach pomiarowych pozwoliłoby na jednoznaczną identyfikację rejestrowanych sygnałów.

Więcej na ten temat badań można znaleźć pod adresem internetowym: https://rdcu.be/b9ByS