Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 lipca 2020 roku zmarł
Profesor dr hab. Adam Strzałkowski

Prof. Adam Strzałkowski był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego Profesorem Honorowym, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze prace Profesora, po zatrudnieniu w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1945 roku, dotyczyły zagadnień astrofizycznych. Jeszcze jako student, pracując pod kierunkiem prof. Tadeusza Banachiewicza w Obserwatorium Astronomicznym UJ, skonstruował pierwszy w Polsce radioteleskop. W późniejszym okresie rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki stając się głównym współpracownikiem prof. Henryka Niewodniczańskiego. W tym pionierskim okresie zajmował się w Instytucie budową cyklotronu,  konstrukcją elektrostatycznego akceleratora jonów, budową liczników neutronów.

Z wyjątkiem kilku prac z dziedziny astronomii,  cała dalsza działalność Profesora związana była głównie z fizyką jądrową – badaniem reakcji jądrowych i oddziaływań jądrowych.

W latach 1973-1975 Profesor Strzałkowski pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierował także Instytutem Fizyki UJ, angażując się w organizację współpracy naukowej z uniwersytetami w Monachium, Bochum, Bonn, Politechniką Federalną w Zürichu, Instytutem Fizyki Jądrowej w Jülich oraz Uniwersytetem w Catanii.

Brał udział w utworzeniu filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Profesor wypromował 17 doktorów – wielu spośród grona Jego wychowanków i współpracowników jest dzisiaj profesorami w uczelniach i instytutach naukowych w Polsce i za granicą.

Wywiad z Profesorem