Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In Memoriam

25 grudnia 2019 r. mija 40 lat od śmierci prof. dr hab. Marii Danuty Kunisz, twórczyni Zakładu Optyki Atomowej Instytutu Fizyki i Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszej kobiety – profesor fizyki w Krakowie.
Maria Danuta Kunisz urodziła się w 1924 roku w Przemyślu. Maturę uzyskała na tajnych kompletach w Wilnie w 1942 roku, ozpoczynając zaraz po tym studia na tajnych kompletach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (prowadzonych m.in. przez Henryka Niewodniczańskiego). Jesienią 1945 roku przybyła wraz z rodziną do Krakowa i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyła w roku 1950. Jednocześnie od roku 1946 pracowała w Instytucie Fizyki UJ jako asystentka. W latach 1950-57 Danuta Kunisz zajmowała się zagadnieniem prawdopodobieństw przejść elektronowych w widmach atomowych i jonowych. Z tej tematyki habilitowała się i uzyskała stanowisko docenta.  W roku 1958 przebywała na rocznym stażu naukowym w Paryżu, a w r. 1973 otrzymała tytuł profesora.
Przed własną pracą i karierą naukową Prof. Kunisz stawiała dobro kolegów, wychowanków i  współpracowników. Owoce Jej ogromnej pracy organizacyjnej zbieramy do dzisiaj. Od roku 1959 Danuta Kunisz była seniorem budowy gmachu Instytutu Fizyki i Matematyki UJ przy ulicy Reymonta i wykonała ogromną pracę przy opracowaniu projektu  i jego realizacji. W latach 1956/7 i 1957/8 była prodziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem UJ, zaś od roku 1978 do chwili śmierci – Dziekanem tegoż Wydziału. W latach 1964-65 organizowała Studium Wydziału Mat-Fiz-Chem UJ w Katowicach i była jego kierownikiem. W kadencji 1976-78 pełniła funkcję Dyrektora IF UJ ds. dydaktyki.
Prof. Kunisz działała społecznie na wielu frontach: w 1949 r. była komendantką hufców krakowskich w ZHP. Od r. 1950 włączyła się aktywnie w działalność ZNP, sprawując funkcję przewodniczącej Rady Oddziałowej i Zakładowej oraz członka Sekcji Nauki w Zarządzie Głównym ZNP. Przez dwie kadencje przewodniczyła Zarządowi Krakowskiego Oddziału PTF, a w 1973 r. zorganizowała Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie. Była też członkiem Komitetu Spektroskopii PAN.
Najwięcej czasu i energii włożyła jednak Danuta Kunisz w organizację Zakładu Optyki Atomowej IF UJ, którego kierownikiem została w roku 1962. Pierwotnie w zakładzie kontynuowano tematykę prawdopodobieństw przejść, ale już w latach 70. pojawiła się w nim nowoczesna tematyka związana z zastosowaniem laserów, optyką nieliniową i kwantową. Prace te rozwijały się m.in. dzięki dobrym kontaktom zagranicznym – wyniesiony z własnego stażu w Paryżu sentyment Prof. Kunisz do nauki francuskiej udzielił się także wielu jej wychowankom. W r. 1977 zorganizowała Ona w Krakowie bardzo udaną IX Konferencję Europejskiej Grupy Spektroskopii Atomowej (EGAS), która była pierwszą konferencją EGAS w naszej części Europy (w 2018 roku Konferencja ta powróciła do Krakowa, gdzie odbyła się jubileuszowe 50. spotkanie EGAS).
Z perspektywy 40 lat należy podkreślić rolę Prof. Kunisz w stworzeniu szkoły i znaczącego ośrodka fizyki atomowej, nowoczesnej optyki fizycznej i fotoniki w Krakowie. Własną karierę naukową podporządkowała stworzeniu możliwie dobrych warunków dla rozwoju wychowanków, którzy mieli świadomość, że są zawsze traktowani serdecznie i po partnersku. Cieszyli się prawdziwą wolnością naukową i z dobrym skutkiem potrafili ją wykorzystać.  Wielu z nich wciąż pamięta uroczą atmosferę spotkań na imieninach Szefowej, wspaniałe truskawki i emocjonujące partie brydża.    W stworzonym przez Prof. Kunisz Zakładzie Optyki Atomowej i w wyłonionym później (w r. 2003) Zakładzie Fotoniki IF UJ, ukonstytuowała się praktycznie cała krakowska grupa fizyków atomowych i fotoników, wśród nich wielu profesorów i aktywnych uczonych.
      Tomasz Dohnalik, Wojciech Gawlik
 
W dniu 25.12 o 11:00 złożymy kwiaty na grobie Pani Profesor (Nowy Cmentarz Rakowicki, kw. LXXXVIII, rząd 10, miejsce 24).