Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS-12

Miejsce pracy:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Zakład Promieniowania Synchrotronowego/Pracownia Spektroskopii Fotoelektronów

Wymagania:
- status studenta 1 roku studiów II stopnia (lub IV roku studiów jednolitych) fizyki lub nauki o materiałach (np. kierunki: zaawansowane materiały i nanotechnologia, inżynieria nanostruktur lub podobne )
- opanowane podstawy fizyki ciała stałego, umiejętność pracy z danymi pomiarowymi   (udokumentowane poprzez zaliczone kursy na studiach lub inne, wykonaną pracę licencjacką lub publikacje)
- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:
Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-12-ST3 Parametry dwuwymiarowych gazów elektronowych uformowanych przy powierzchniach. W szczególności stypendysta(ka) będzie wykonywał(a) pomiary struktury atomowej i elektronowej powierzchni półprzewodników metodami ARPES, LEED i XPS, oraz opracowywał(a) uzyskane dane pomiarowe

Typ konkursu NCN: OPUS-12-ST3
Termin składania ofert: 28 września  2018,

Forma składania ofert: e-mail: jj.kolodziej@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 1000 PLN / miesiąc przez okres 24 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów poświadczających spełnianie wymagań konkursu (w tym wykaz ocen ze studiów I stopnia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub inny dokument potwierdzający),  CV oraz oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”] na adres mailowy jj.kolodziej@uj.edu.pl.

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz  ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
 

Data dodania ogłoszenia: 10.09.2018