Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ w sprawie DSC 2018

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ nr 3/2018 z dnia 10.07.2018 r.

Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego w ramach dotacji celowej DSC 2018 przeznaczonej na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS, Komisja Wydziałowa zarekomendowała do dofinansowania projekty następujących osób:

 

 

Wnioskodawca

Kwota zaakceptowana

Element PSP

Baster Zbigniew

12 500

K/DSC/004967

Bełza Wojciech

15 000

K/DSC/004968

Biela Weronika

32 000

K/DSC/004969

Bodek Łukasz

10 000

K/DSC/004970

Deptuch Aleksandra

13 000

K/DSC/004971

Dębski Bartłomiej

4 420

K/DSC/004972

Dłubacz Anna

20 500

K/DSC/004973

Drożdż Anna

30 820

K/DSC/004974

Duch Paweł

14 000

K/DSC/004975

Dudek Joanna

10 000

K/DSC/004976

Dulski Kamil

12 500

K/DSC/004977

Filiczkowska Anna

25 500

K/DSC/004978

Gajos Aleksander
Kisielewska Aleksandra

32 000

K/DSC/004979

Gajos Katarzyna

27 000

K/DSC/004980

Górska Urszula

14 500

K/DSC/004981

Grabarek Agnieszka
Krzykawska Anna
Szwed Monika

29 800

K/DSC/004982

Janas Arkadiusz

16 000

K/DSC/004983

Khreptak Aleksander
Rundel Oleksandr

12 500

K/DSC/004984

Kołodziej Tomasz

19 000

K/DSC/004985

Korcyl Grzegorz

40 000

K/DSC/004986

Kozani Majid Kazemi
Rusiecka Katarzyna

22 000

K/DSC/004987

Kubicz Ewelina

24 000

K/DSC/004988

Kulczycki Wojciech

9 600

K/DSC/004989

Kurleto Rafał
Rozmus Marcin

18 500

K/DSC/004990

Kurzydło Piotr

23 000

K/DSC/004991

Lalik Sebastian

16 500

K/DSC/004992

Merzlaya Anastasia

13 000

K/DSC/004993

Mielnicka Aleksandra

11 000

K/DSC/004994

Mikowska Lutosława

10 000

K/DSC/004995

Mróz Tomasz
Panas Krzysztof

25 000

K/DSC/004996

Oleś Katarzyna

8 000

K/DSC/004997

Piotrowska Julia

12 000

K/DSC/004998

Piróg Michał

12 000

K/DSC/004999

Put Piotr

24 000

K/DSC/005300

Rathod Narendra

21 100

K/DSC/005301

Rózycka Anna

16 000

K/DSC/005302

Sharma Sushil

15 500

K/DSC/005303

Sierant Aleksandra

20 000

K/DSC/005304

Singh Udai

1 800

K/DSC/005305

Skurzok Magdalena

8 430

K/DSC/005306

Sowa Katarzyna

6 500

K/DSC/005307

Sy Sabina

4 500

K/DSC/005308

Syrwid Andrzej

4 500

K/DSC/005309

Upadhyaya Sahil

9 600

K/DSC/005311

Wojciechowski Adam

15 000

K/DSC/005312

Wróbel Sonia

25 300

K/DSC/005313

Zelga Kamila

12 000

K/DSC/005314

Zieliński Marcin

23 000

K/DSC/005315

RAZEM          802.870,-PLN

Proszę o realizację zaplanowanych zadań w ramach dotacji celowej DSC 2018 do 30 kwietnia 2019 r. (uwaga: wydatkowanie środków przeznaczonych na zakup aparatury, powinno nastąpić w 2018 roku).

 

Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektu muszą zawierać standardowe podziękowania odnoszące się do źródła finansowania, tzn. nr decyzji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7150/E-338/M/2018 oraz afiliację Autora tj. Wydział FAIS UJ.

 

Sprawozdanie z wydanych środków w wersji papierowej i elektronicznej (wysłanej na adres: fais.dsc@uj.edu.pl) proszę przedstawić do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Jednocześnie informuję, że na konkurs wpłynęło 72 wnioski na łączną kwotę 1.522.706,- PLN. Aktualnie przekazana przez MNiSW dotacja wynosi 408.785,-PLN

 

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS UJ