Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego SONATA Bis

Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego  SONATA Bis:  Macroscopic quantum effects, emergence, and quantum criticality in graphene and other Dirac systems, finansowanego ze środków NCN

Wymagania:

  • Ukończone studia magisterskie w zakresie fizyki i chęć podjęcia studiów doktoranckich w zakresie fizyki teoretycznej materii skondensowanej
  • Dobra znajomość mechaniki kwantowej
  • Umiejętność programowanie w jednym z języków wysokiego poziomu
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i aktywny udział w konwersatoriach

Opis zadań:
Badania stanów elektronowych i transportu w układach utworzonych z grafenu i innych materiałów dirakowskich.

Stypendium w wysokości 3000 zł/miesięcznie zostanie przyznane na okres 1 roku.


Kandydaci zainteresowani pracę przy realizacji projektu proszeni są o przesłanie do dnia 21 września 2018 drogą elektroniczną na adres condensed.matter@uj.edu.pl następujących dokumentów:

  • Podania/listu motywacyjnego  o przyznanie stypendium
  • Życiorysu wraz  z informacją o dotychczasowych osiągnięciach naukowych: lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018.   

 

Załącznik